Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (709) Anmeldelse (bok, film...) (634) Artikkel (927) Biografi (262) Dikt (1036) Essay (552) Eventyr (115) Faktaoppgave (374) Fortelling (833) Kåseri (609) Leserinnlegg (119) Novelle (1310) Rapport (621) Referat (173) Resonnerende (204) Sammendrag av pensum (179) Særemne (155) Særoppgave (337) Temaoppgave (1246) Annet (527)

Språk

Bokmål (8053) Engelsk (1612) Fransk (26) Nynorsk (1123) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Buddhismen

Buddhismen

Detaljert tekst om buddhismen.

Sjanger
Temaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
22.11.2007
Tema
Buddhisme


Buddhismen ble grunnlagt i India for ca.2500år siden, grunnleggeren var en prins og han het Siddhartha Guatama. Før han ble født så hadde mora hannes en drøm om at hun ble ført til en skog, og der ble hun liggene under Bo-tre. Og en elefant vandret rundt henne i flere dager, men dronningen lurte på hva dette betydde. Så derfor fikk hun noen vise menn til å «oppfylle» drømmen så hun fikk vite hva det betydde, de sa at det betydde at hun skulle få en sønn han var en buddha eller en konge.

 

Da hun skulle føde barnet måtte hun finne faren, men på veien til faren fødde hun barnet. Hun la seg ned under et Bo-tre slik som hun drømmte,Hun sa at føddselen gjore ikke vondt fordi det var mange guder med hun. Da han kom ut gikk han 7 skritt, og Han ble født 565 f. Kr i Lumbini.

 

Da den lille gutten vokste opp levde han et luksus liv, men han fikk ikke lov til og dra ifra palaset. Han va en populer gutt fordi der han gikk var det dansene damer å parfyme. Han hadde sett nød eller elendighet, men en dag fikk han se det fordi det var en gammel mann som var ute og gikk, han var syk. Men etter det fikk han se et lik av en gammel mann som har død, og ingen hadde hjelpet han.


 

I følge Buddhistenes tradisjon skal buddas disipler ha samlet seg ved det første buddhistkonsil i rajagriha, det er hovedstaden i magadha-riket.

 

Buddhisktiske tekstavsnitt nevnes i en ashoka-innskrift fra 200-tallet f.kr. Flere av disse er like med skrift fra senere tid.

 

De tyder på en fast tradisjon på den tid da Ashoka sendte misjonærer til sir-lanka, som ble et tillholdtssted for buddhismen og et utgangspunkt for misjon til andre land, som f.eks Burma. Denne tidlige form for buddhismen kalles HINAYANA og er representert i thera-sektens samlinger av kanonisk skrifter.disse går under navn av Tipitaka. Språket er pali for største delen skriver samlingen seg fra århundrer f.kr. De klassiske kommentarene til Tipitaka av buddhadatta er fra 300-400 årene e.kr. 

 

Siddharta Gautama :

-ble født ca.560 f.kr som prins i Shakia-riket ved Himalaya fjellene. Han ville få bort den utilfredsheten (dukkha)menneskene hadde som sykdom, alderdom og død. Han ville finne fred.. Den uendelige rekken av gjenfødsler plagde han. Han fant ut at askesen var en blind vei. Han mediterte for å finne en løsning men han fant tre innsikter i stedet:

-erindringer om sine tidligere liv, han så alle sine tidlige tilværelser;

-innsikt i levende veseners fødsel og død

-vissheten om at han var kvitt uvitenhet etter at han fikk de 4 edle sannhetene...


De fire sannhetene er kjernen i Buddhas lære:

1-sannheten om utilfredsheten

2-sannheten om utilfredshetens opphav (begjæret og livstørst)

3-opphør (nirvana som er mulig bare hvis man slokner livstørsten)

4-sannheten om den åttedelte veien (veien til frelse som Buddha forkynte)

 

Utilfredshet skyldes: smerte, død, også forandring og forgjengelighet..(forandring fordi lykke ikke varer)

1-rett forståelse

2.-rett vilje RETT INNSIKT

3.-rett tale

4.-rett handling RETT MORAL

5.-rett levemåte

6.-rett anstrengelse

7.-rett oppmerksomhet (åpent sinn)

8.-rett konsentrasjon RETT MEDITASJON

 

Rett handling er å holde buddhismen 5 løfter: TA LIV, STJELE, HA FORBUDT SEKSUELT SAMVÆR, LYVE, BRUKE RUSMIDLER.

-mange er vegetarianere for å ikke ta liv...

-Alt ved mennesket er i stadig forandring, både tanker, tanker, kropp, følelser. Det som preger mennesker er livstørsten og som bestemmer hvordan du vil ha det i ditt neste liv. Om livstørsten i dette livet er sterkt så vil også utilfredsheten og lidelsen være sterkere i neste liv.

 

Karma betyr handling. Prinsippet bak karma er at hver handling er som et frø som spirer og bærer frukt. Gode handlinger fører til god frukt mens dårlige handlinger til dårlig frukt. Karma brukes som nøkkel til å tolke livet. Den som opplever ulykker skjer det som et resultat av sine handlinger som er gjort i fortiden eller i et tidligere liv.

 

Dårlig karma er et resultat av at livstørsten har styrt våre handlinger. Når livstørsten er størst så har buddhisten nådd nirvana som er altså frelsen.

 

Nirvana : denne tilstanden kan bare erkjennes for den som opplever det. Nirvana er som når en flamme blir blåst ut eller slokt. Flammen er da begjæret. Nirvana betyr å falle til ro og sammenlignes med et hav der alle bølger er borte. I følge mange buddhister er nirvana verken eksistens eller ikke eksistens.

 

Munkene skal bruke all sin energi på å søke i Buddhas lære og formidle den videre. Derfor er det strengere levemåter for dem enn vanlige buddhister. De skal bare ha noen eiendeler slik at de mister lysten til å eie ting. I begynnelsen var det bare menn som var tillatt inni sangha men etter en tid ble det også akseptert med nonner og måtte følge flere bud enn mennene. Kvinner har lavere rang enn mennene innefor sangha og munkene advares sterkt til å ha kontakt med kvinner, særlig med unge. Seksualitet fører til lidenskap og det er galt. Lidenskapen er en del av livstørsten og fører til lidelse. Mange buddhister mener at det er bare munker som kan nå nirvana, særlig dem i theravada retningen. Kvinner må derfor leve slik at de blir født som menn i neste liv også kan de bli munker. Kvinner har samme adgang til å studere skriftlige religiøse tekster.

 

Buddhismens utvikling: buddhismen fikk raskt stor utbredelse i store deler av India, og bredte seg tidlig til Afghanistan og videre inn i Sentral Asia og Kina. Buddhismen har utviklet seg i ulik retning på de forskjellige stedene. Her er noen av de viktigste retningene:

 

Theravada:

Blir kalt for sørlig buddhisme fordi den utviklet seg i de sørlige delene av de buddhistiske områdene. Theravada betyr de eldstes lære og denne retningen ser på seg selv som den mest opprinnelige. Den bygger sin lære på skriftsamlingen Tipitaka de 3 kurvene som fikk sin skriftlige form i Sri Lanka.

 

Buddhismens tre viktigste skrifter er:

1-. disiplinkurven – regler for munkesamfunnet

2-.samtalekekurven – Buddhas taler og samtaler

3-.lærekurven – inneholder buddhistisk filosofi

 

Arhatene spiller en viktig rolle innenfor theravada retningen. en arhat er en person som er blitt Buddha og fram til han dør. det er et eksempel til inspirasjon og etterfølgelse men gir ikke noen hjelp på veien. Theravada er utbredt i sørøst Asia og Sri Lanka.

 

De tre kurvene: disiplinkurven inneholder regler for hvordan munkene og nonnene skal leve og praktisere buddhismen. Samtalekurven består av Buddhas ord og er blitt delt i 5. Lærekurven systematiserer og drøfter den tidlige buddhistiske læren.. ikke minst med tanke på psykologi og filosofi;

 

Mahaiana:

Theravadas krav om egen frelse ble for tungt for mange. Derfor valgte de som ble opplyste ,å la være å nå nirvana selv men heller hjelpe andre på veien. Sånne mennesker ble kalt for bodhisattvaer og blir regnet som personer fylt av godhet og medfølelse med andre. Mahaiana- buddhister kan se på theravada-

-mennesker som selvsentrerte som ikke er mye ære verdt. De mest populære bodhisattvaene blir tilbedt som frelsere. En av de viktigste er den indiske bodhisattvaen AVALOKITESHVARA. I kina blir han kalt KUAN YIN. Han er også populær blant vietnamesiske buddhister. En spesiell retning innen mahayana er Amida-buddhismen eller det rene lands buddhisme. Denne retningen lærer at nirvana ikke kan oppnås ved egen anstrengelse men bare ved at en påkaller Amida Buddha. Han tilbyr frelsen som gave uten egen innsats. Denne retningen er særlig populær i japan og kina. Mahayana er preget av en større åpenhet for andre religioner enn theravada.

 

Zen buddhisme: denne retningen oppstod i kina i møtet mellom buddhismen og den kinesiske religionen taoisme. Den er mest kjent i japan. Zen-buddhisme er først og fremst en meditasjonsform som er ment for å skape innsikt gjennom konsentrasjon og intuitiv opplevelse. Menneskets intellekt står i veien for denne innsikten. En måte å konsentrere seg på er å tenke på en død gjenstand eller ved hjelp av en koah, en gåte hvordan er lyden av en klappehånd?


Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil