Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (709) Anmeldelse (bok, film...) (634) Artikkel (927) Biografi (262) Dikt (1036) Essay (552) Eventyr (115) Faktaoppgave (374) Fortelling (833) Kåseri (610) Leserinnlegg (119) Novelle (1310) Rapport (621) Referat (173) Resonnerende (204) Sammendrag av pensum (179) Særemne (155) Særoppgave (337) Temaoppgave (1246) Annet (527)

Språk

Bokmål (8054) Engelsk (1612) Fransk (26) Nynorsk (1123) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Innstilling av lut

Innstilling av lut

Jeg fikk en veldig god kommentar på denne rapporten fra en elevøvelse i 3KJ, men den inneholder ingen hypotese.

Sjanger
Rapport
Språkform
Bokmål
Lastet opp
21.09.2007

Mål og hensikt:

- Vi skal lage ½ L natronlut, NaOH(aq), som skal bruker i senere forsøk.

- Vi ønsker å bestemme konsentrasjonen til denne løsningen med stor presisjon.

 

Konsentrasjonen skal bestemmes ved å benytte titrering.

 

Utstyrsliste:

Erlmeyerkolbe

Målebeger 500ml

Brun glassflaske

Veieskip

Byrette

Analysevekt

Blandemagnet

Stativ

 

Fremgangsmåte:                               

Vi beregnet først hvor mye fast NaOH vi måtte veie opp for å lage ½ L 0,1 M løsning.

 

Utregning:

Molekylvekten til NaOH: 23g/mol+16g/mol+1,01g/mol = 40,01 g/mol

Mengde NaOH: 40,01g/mol*0,1mol/L*0,5L = 2.0005g

 

Vi veide opp 2,001g fast NaOH og løste dette opp i 0,5 L vann slik at dette ble en 0,1 M NaOH(aq). Vi ønsket å innstille luten mot den enprotiske syren KH-ftalat. På denne måten skulle vi finne det eksakte konsentrasjonen av NaOH som vi hadde laget. Vi ønsket å gjøre to paraleller for høyere nøyaktighet og regnet med at det skulle gå med omtrent 25 ml NaOH(aq) til en parallell. Derfor ble vi nødt til å beregne stoffmengden (C8H5O4K) som går med for å innstille 25ml 0,1 M NaOH.

 

Utregning:

Molekylvekten til C8H5O4K: 12g/mol*8+1,001g/mol*5+16g/mol*4+39,1g/mol = 204.105g/mol

Mengde C8H5O4K: 204.105g/mol*0,1mol/L*0,025L = 0.5103g

 

Vi veide opp mengde tilnærmet lik beregnet mengde i et veieskip og løste det opp i vann i en erlmeyerkolbe. For å sørge for at alt stoffet kom med i løsningen brukte vi en spyleflaske og spylte ut alt stoffet fra veieskipet ned i kolben. Vi plasserte kolben med syren på en magnetblanderen og brukte den for å få løst opp stoffet og benyttet denne for å blande ut løsningen ved titreringen. Fenolftalein ble brukt som indikator for å kunne bestemme ekvivalenspunktet mellom den sterke basen og den svake syren.

 

Vi fylte opp byretten med 50 ml = 0,1M NaOH(aq) og festet byretten fast i stativet så den var rettet over erlmeyerkolben med den utblannede KH-ftalatløsningen. Så titrerte vi NaOH-løsningen mot KH-ftalatløsningen mens vi nøye observerte når fargeomslaget skjedde. Titreringen ble repetert slik at det ble to paralleller for større nøyaktighet hvor den andre parallellen hadde ny innveid stoffmengde (KH-ftalat(s)).

 

Reaksjonslikning:

NaOH(aq) + C8H5O4K(aq) → H2O + Na+(aq) + C8H4O4K-(aq)

 

Resultat:

 

Innveiet KH-ftalat, g

Volum NaOH, mL

Konsentrasjon NaOH, M

1.paralell

0,608

30,7

0,0971

2.paralell

0,549

26,9

0,1000

Gjennomsnitt

 

 

0,0986

 

Utregning Konsentrasjon NaOH 1.paralell:

Antall mol KH-ftalat = 0,608g : 204,105g/mol =0,00298mol

Ett mol KH-ftalat brukes for å innstille ett mol NaOH, og da blir utregning for konsentrasjon (NaOH(aq))= 0,00298mol : 0,0307L = 0,0971M

 

Utregning Konsentrasjon NaOH 2.paralell:

Antall mol KH-ftalat = 0,549g : 204,105g/mol = 0,00269mol

Konsentrasjonen = 0,00269mol : 0,0269L = 0,10M

 

Gjennomsnitt:

(0,0971M+0,10M) : 2 = 0,09855M

 

Forklaringer:

Vi brukte Fenolftalein som indikator fordi man trenger en indikator som har omslagsområde innenfor den bratte delen av titrerkurven. For titrering av en svak syre med en sterk base som i dette tilfellet er fenolftalein en velegnet indikator.

 

Grunnen til at vi ikke bare kunne veie opp eksakt mengde av NaOH(s) for å få kunne lage den nøyaktige konsentrasjonen er at NaOH er hygroskopisk (trekker til seg H2O) og dessuten trekker til seg CO2 ifra luften. Derfor vil det faste stoffet nesten alltid inneholde noe natriumkarbonat og vann. Vi må derfor først lage en NaOH(aq) som har tilnærmet den konsentrasjonen vi ønsker for så å innstille denne. Det er dette vi har gjort i dette forsøket.

 

Konklusjon:

Vi har laget og innstilt 0,5L NaOH(aq) og funnet ut at konsentrasjonen er 0,0986M.

 

Feilkilder:

- Luten absorberer CO2 og H2O fra luften.

- Instrumentene vi bruker ikke er rene.

- Ikke analytisk renhet på reagensene vi bruker.

- Unøyaktig veiing av fast stoff.

Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil