Radioaktivitet

Kort info om radioaktivitet.
Sjanger
Temaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2000.07.26

En fransk forsker ved navn Henri Becquerel(1852-1908) gjorde en gang et forsøk hvor han la en bit uran-holdig malm på en pakke med fotografiske plater. Etter fremkallingen av plateneså han at de var blitt svertet. Han mente derfor at de svarte områdene kom av strålingen fra malmen. Marie Cuire(1867- 1934) som var en av de første kvinnelige forskerne osm ble verdensberømt,. Hun bodde sammen Becquerel da han gjorde dennne oppdagelsen og hun kalte det Becquerel hadde funnet ut for radioaktivitet. (Ordet radio betyr "sender ut stråler") Det var slik radioaktivitet ble oppdaget. Marie oppdaget to nye grunnstoffer, grunnstoffene radium og polonium, da hun forsøkte å skille ut de radioaktive strålene fra malmen.

 

Man kan si at den radioaktive strålingen er en slags ioniserende stråling. Fordi den rasioaktive strålingen har evne til å slå løs elektroner fra atomet. Dette gjør at det blir dannet positift ladde ioner og frie elektroner. Hvis en celle får for mye stråling dør den, dør det for mange celler kan den stråle skadde få akutt strålesyke.

 

Vi har tre forskjellige typer naturlig radioaktiv stråling. De har fått navnet etter de tre første bokstavene i det greske alfabetet, det er bokstavene alfa(a), beta(b) og gamma(g). Disse tre radioaktive strålene har alle forskellig styrke. Alfa strålen er den svakeste av strålene. Det er fordi den partikkelen alfa strålen stråler ut er størst av de tre radioaktive strålingene. Så kommer beta strålen som er litt sterkere og dermed litt mindre og så kommer gamma strålen som er sterkest og dermed er den minst av de tre strålene.

 

Alfastrålinen består av heliumkjerner i bevegelse. Noen isotoper av uran sender ut alfa stråling. Urankjernene som sender ut alfastråling har for mye energi, de kvitter seg med energien ved å sende ut alfapartikkler. En radioaktiv urankjerne er ustabil når den har for mye energi, ved å sende ut energi i form av alfapartikkler blir urankjernen mer stabil. En alfa stråling kommer bare noen få centimeter i luft så den vil ikke kommme mer enn noen få milimeter inn i hudenbli før den blir stoppet. I atomenes verden er heliumkjernen en ganske stor partikkel og den blir lett stoppet av for eksempel metaller og papp. Det er forde heliukjernen er så stor at alfastrålingen er den svakeste av de tre radioaktive strålene.

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst