Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (709) Anmeldelse (bok, film...) (634) Artikkel (927) Biografi (262) Dikt (1036) Essay (552) Eventyr (115) Faktaoppgave (374) Fortelling (833) Kåseri (609) Leserinnlegg (119) Novelle (1310) Rapport (621) Referat (173) Resonnerende (204) Sammendrag av pensum (179) Særemne (155) Særoppgave (337) Temaoppgave (1246) Annet (527)

Språk

Bokmål (8053) Engelsk (1612) Fransk (26) Nynorsk (1123) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Operativsystemets 4 hoveddeler

Operativsystemets 4 hoveddeler

Om operativsystemets fire hoveddeler, data.

Sjanger
Temaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
26.07.2000
Tema
Data


Operativsystemets 4 hoveddeler

 

1. Grunnleggende rutiner. Programmer som utfører kommandoer vi ber den utføre. Rutiner som sørger for at data skrives til skjerm og skriver.
2. Filsystemet. Alle oppgaver som har med organisering, lagring og gjenfinning av filer å gjøre, løses og ivaretas av filsystemet. F.eks. åpning og lagring av filer i et tekst-behandlingsprogram.
3. Hjelpeprogrammer. Som brukere av datamaskiner er vi avhengig av flere (og mange) typer programmer. F.eks. programmer for å klargjøre disketter (formatering), programmer for å kopiere filer og drivere (for f.eks. å få fram bilder og lyd)
4. Brukergrensesnitt. Her møter brukeren operativsystemet på skjermen. Moderne operativ-systemer bruker vinduer, menyer og symboler (grafisk brukergrensesnitt) for å gjøre det lettere for oss. Tidligere var de kommandobaserte (skrive en kommando på kommando-linjen, før funksjonen utføres).

 


Nå vet vi litt om de viktigste delene, men

 

Hva er egentlig et operativsystem???

 

Operativsystem er en samling av programmer som får maskinen til å fungere og til å styre og kontrollere arbeidet i datamaskinen. Det gjør det mulig for brukeren å starte nye programmer, lagre dokumenter på platelageret eller disketten, skrive ut og spille av musikk som er lagret på CD-ROM. Når du starter maskinen, blir deler av operativsystemet overført til maskinens minne. Alle datamaskiner er avhengige av et operativsystem.

 

Lukkede systemer vs åpne systemer

 

På den tiden da mini- og stormaskinene var dominerende i datamaskinmiljøet var det vanlig at hver produsent hadde sitt eget operativsystem. Derfor var en ganske bundet opp til den leverandøren en hadde valgt. I 1969/1970 utviklet American Telegraph & Telephones et operativsystem til interne oppgaver. Siden det ble en suksess, ble det etterhvert videreutviklet til et mer generelt operativsystem som fikk navnet Unix. Flere og flere maskinleverandører gikk over til dette. Siden systemet brukes av forskjellige maskinleverandører, er det mulig for programvareutviklere å lage programmer som kan benyttes på forskjellige maskiner. Derfor omtales Unix-systemer som åpne systemer (i motsetning til det som står på toppen av dette avsnittet). I starten av 1980-årene kom MS-DOS (Microsoft disk-operating system). Så kom det velkjente Windows som overbygg til MS-DOS. Tidligere var Windows avhengig av tjenester som MS-DOS kunne gi, men i de siste versjonene, f.eks. Windows 95, har det frigjort seg fra MS-DOS, og de begrensningene det hadde. Windows har også større brukervennlighet enn f.eks. MS-DOS, ved sitt grafiske brukergrensesnitt og ved bruk av mus. Nyere versjoner av Bill Gates hjertebarn er Windows 97 og Windows 98. Windows NT (New Technology) er et annet operativsystem (det vi opererer med på skolen). Det som er interessant ved dette er at det lett kan tilpasses andre prosessorer enn Intels. Apples mest brukte operativsystem heter System 7. En konkurrent av Windows som bør nevnes er OS/2. Forskjellen mellom de kommandobaserte operativsystemene og operativsystem med grafisk grensesnitt er stor.

 

Operativsystemets egenskaper

 

Det er stor forskjell på operativsystemene. Den tydeligste ulikheten finner vi i brukergrense-snittet. De nyeste brukergrensesnittene har ofte et såkalt objektorientert grensesnitt, hvor det fokuseres på dokumentene istedetfor på programmene, og programfiler og datafiler oppfattes som objekter som kan dras dra vindu til vindu. Objektene har ulike egenskaper som du kan få fram med et par klikk. Alle nyere systemer er 32 bits, mens eldre operativsystemer, f.eks. MS-DOS og Windows 3.1 er 16 bits.

 

Windows 95/98 kontra Windows NT

 

Windows NT ble introdusert i 1993, men det var kanskje forut for sin tid. I starten var det mange som ikke hadde kraftige nok maskiner til å bruke de første versjonene av NT, men i det siste har forbrukerne hatt en enorm økning i kvaliteten på hjemmepc’ene. Når brukerne i tillegg ikke har vært helt fornøyd med ytelsen og stabiliteten til Windows 95, har dette ført en del over på NT-plattformen. For private har nyttekostfaktoren spilt sin rolle. Windows NT 4.0 Workstation er nokså mye dyrere enn Windows 95. Prisene for Workstation har dog gått ned veldig mye hvis man ser på prisene da Windows NT 4.0 ble lansert høsten 1996.

 

Av en eller annen grunn kjører de fleste idag Windows 95/98 på sine maskiner, og de fleste har ikke behov for noe annet. Har du dog litt høyere krav til stabilitet, sikkerhet og ytelse vil nok Windows NT være et bedre operativsystem for deg. Ryktene sier at NT krever enorme systemressurser og at det er mange programmer som ikke vil fungere. Men som sagt sitter mange brukere med relativt kraftige maskiner, Pentium-maskiner med 32 MB RAM eller mer. Dette holder i massevis, og det er ikke lenger så dyrt å oppgradere RAM. Saken er at slik Windows 95 er i dag er det ikke spesielt godt til å behandle systemressurser.

 

Et annet rykte er at Windows NT er vanskeligere å sette opp enn Windows 95. Det er det mange som vil si seg uenige i, og for noen virker det som om NT er mye flinkere til å konfiguere maskinvaren riktig. Ofte har brukere konflikter etter innstallasjoner av Windows 95, mens mange sier at så ikke er tilfelle med NT.

 

Går man under skallet er det store forskjeller mellom Windows 95 og Windows NT, og NT er et mer gjennomtenkt system på de aller fleste punktene. Stiller man litt større krav og er man villig til å betale litt mer er NT-systemet noe du bør tenke på. Men er du av den typen bruker som generelt sett benytter maskinen til hjemmeoppgaver, f.eks. spill, enkle kontorapplikasjo-ner og litt surfing på Internett osv vil det nok ikke lønne seg å gå over til NT.

 

Systemkravene til Windows 95: Windows 95 kan i teorien kjøres på en 386 med 4MB RAM, men i praksis vil dette bli for tregt. Minimumskravet er da 486 med 12MB RAM, men man bør ha en Pentium 75 maskin med 16MB RAM. Man bør også ha et skjermkort som kan vise 800x600 med farger.

 

Systemkravene til Windows 98: Man bør ha en Pentium 90 eller raskere med 32MB RAM, skjermkort som støtter 800x600 med farger, og 1,6GB harddisk. Windows 98 krever fra 120 til 350MB avhengig av hva man velger å installere.

 

Systemkravene til Windows NT: Med Windows NT Workstation anbefales Pentium 200 og minimum 32MB RAM med skjermkort som støtter 800x600 med farger. Til NT Server er anbefalingene Pentium Pro eller Pentium II med 64MB RAM.

 

Samling av styreprogrammer (???)

 

Uten noen form for programvare er en datamaskin bare elektronikk som avgir varme. Derfor må vi ha programvare som tar seg av styringen av datamaskinen. Et OS er en samling av slike styreprogrammer som datamaskinen må ha for at vi skal få gjort noe. For eksempel å skrive en tekst i Word. En kan si at elektronikken er datamaskinens kropp mens OSet er sjelen/personligheten.

 

OSet tar seg av minnehåndtering/minnefordeling, filsystem (lagring og innlesning av filer), kommunikasjon mellom forskjellige enheter (tastatur, mus, skriver osv). Alle de forskjellige OSene har i prinsippet de samme arbeidsoppgavene. En datamaskin kan som oftest bruke flere forskjellige OS med forskjellig utseende og virkemåter.

 

Forskjellige operativsystemer

 

Dette er en liten liste over de mest kjente OS’ene.

 

UNIX

 

UNIX sin historie begynte allerede i 1965. Dette var et samarbeidsprosjekt mellom Bell Laboratories (forsknings- og utviklingsdelen av AT&T), General Electric og MIT. Målet var å utvikle operativsystemet MULTICS for stormaskinen GE-645. Bell Laboratories og AT&T trakk seg ut av prosjektet i 1969. Dette hindret ikke to unge veteraner fra MULTICS i å fortsette på prosjektet. Det sies at Ken Thompson og Dennis Ritchie trengte et nytt operativsystem for å kunne spille favorittspillet deres: "Space Travel". Uansett om dette er sant eller ikke er ihvertfall UNIX blitt et av de mest brukte operativsystemer i historien. Den første offisielle versjonen ble lansert i 1971. I utgangspunktet var UNIX et enbruker-system, men fra versjon 4 og oppover har det blitt et multibruker-system. UNIX er fortsatt mye brukt i dag også til tross for at det er en del år gammel. Dersom du surfer på internett kan du være temmelig sikker på at du er innom en og annen UNIX-maskin.

 

CP/M

 

CP/M er en forkortelse for "Control Program for Microcomputers" eller "Control Program/Monitor", avhengig av hvem du spør. Dette var operativsystemet som ble brukt på de første PC’ene, det vil si 8-bit-maskinene fra Apple og Tandy.

 

MS-DOS

 

MS-DOS ble utviklet til å være et enbruker-system uten noen form for nettverksstøtte. Da PC-markedet eksploderte i 1980-åra, ble MS-DOS levert med millioner av maskiner. MS-DOS er på en måte etterfølgeren til CP/M. Da IBM så etter et operativsystem til 16-bit maskinen de snart skulle lansere (i begynnelsen av 1980-åra), stod valget mellom Digital Research’s CP/M-86, Microsofts MS-DOS og Softech’s P-system. IBM valgte til slutt MS-DOS. Historien nevner også at MS-DOS egentlig ikke var Microsoft sin egen oppfinnelse. Microsoft fikk snusen i at Tim Patterson hos Seattle Computer Products hadde utviklet et operativsystem til bedriftens egne 16-bit maskiner (8086-baserte maskiner). Dette systemet ble kalt 86-DOS. Microsoft kjøpte rettighetene til systemet og kalte det MS-DOS, og tilpasset det til IBM sine maskiner.

 

Windows 95

 

Windows 95 ble etter mye om og men lansert i 1995. Dette operativsystemet er også laget av Microsoft. WIN95 er et moderne 32-bits system. WIN95 er et mer selvstendig operativsystem enn de tidligere versjonene av Windows, men går en nøye innpå WIN95 ser man at også her er MS-DOS tilstede. En svakhet i WIN95 er nettopp dette. På grunn av MS-DOS sin tilstedeværende vil ikke WIN95 bli et 100% 32-bit system. WIN95 har fått en oppfølger, nemlig Windows 98. Dette systemet ble egentlig lansert for en stund siden, men systemet kræsjet og selve lanseringen ble utsatt.

 

Windows NT

 

Windows NT er et komplett 32-bits nettverksoperativsystem med et grafisk brukergrensesnitt. Dette er også et Microsoft-produkt. WinNT bygger ikke på MS-DOS. Dette gjør systemet til et ganske stabilt system. WinNT ble lansert i 1993. I dag er det versjon 4.0 som er gjeldende, men om ikke lenge kommer versjon 5.0.

 

OS/2

 

OS/2 er IBM sitt eget Windows-system. Inntil versjon 3.0 av Windows samarbeidet Microsoft og IBM om dette brukergrensesnittet. På grunn av uenigheter med Microsoft opphørte dette samarbeidet. IBM lanserte det som egentlig skulle vært Windows 3.0 som sitt eget og kalte det OS/2. OS/2 ble i tillegg et 32-bits system. Dette var faktisk langt foran det Microsoft var på denne tiden. Men på grunn av av at OS/2 ikke ble markedsført skikkelig, ble aldri dette systemet noe særlig suksess.

 

Linux

 

Linux er en Unix-klone funnet opp av finnen Linus Torvalds.

 

Systemet fungerer stort sett som vanlig UNIX. Da Linus begynte på universitetet i Helsinki i 1990 brukte han MINIX (en light-versjon av Unix) til å eksperimentere med små programmer han lagde. Faktisk begynte Linux som et program som skrev A’er og B’er på skjermen. Programmet utgjorde en prosess som skrev A og en som skrev B. I tillegg til dette hadde han en timer som byttet på de to prosessene. Senere fant han ut at han kunne bruke dette til noe nyttig. Han brukte A-prosessen til å lese det som ble skrevet på tastaturet og sende det til modemet. B-prosessen ble brukt til å motta fra modemet og sende teksten den mottok til skjermen. Dermed hadde han en enkelt "newsprogram". Men det var mer han hadde bruk for: drivere. En driver er et lite program som tar seg av styringen av elektronikken mellom forskjellig enheter f.eks. tastatur, skjerm osv. Han satte seg ned og lagde dette.

 

Sommeren i 1991 fant han ut at han hadde bruk for laste ned noen filer. Så igjen måtte han lage en driver. Denne gangen for å få kontakt med harddisken. Og videre måtte han lage et filsystem. Nå hadde han i prinsippet det som var nødvendig for et veldig enkelt operativsystem.

 

Linus la ut all kildekoden til systemet sitt på internett og fikk snart respons fra mange andre hackere. Etter som tiden har gått fram til i dag har Linux utviklet seg til et av de beste operativsystemene som finnes. Fordi all kildekoden er tilgjengelig blir feil opprettet på veldig kort tid. Blir feil oppdaget blir dette meldt i fra på epostlister og newsgrupper med en gang. En feil kan faktisk bli rettet opp på noen få timer. Linux har også andre fordeler som at det utnytter maskinen en god del bedre enn for eksempel Win95.

 

BeOS

 

BeOS er et operativsystem som ikke er laget for å konkurrere mot Microsofts operativsystemer, men å være et alternativ for spesielt interesserte. Litt oppfriskning og litt nytt om operativsystemer

 

Operativsystemet har mange oppgaver, og de forskjellige systemene utfører disse oppgavene forskjellig.

 

Det er også forskjell på hva slags maskinvare man har. Man må ha et operativsystem som passer til din maskin.

 

Operativsystemet skal styre de forskjellige ressursene i maskinen (prosessor, RAM, harddisk, modem, skjermkort etc.). Med andre ord skal det være et system som lar oss kommunisere med maskinen.

 

De mest brukte operativsystemene er Windows 95/98 og Windows NT. Selfølgelig også DOS, men dette er litt gammeldags. Når man kjøper PC i dag er Windows 95 eller Windows 98 installert, men hva med Windows NT. Mange mener at dette er operativsystemet for fremtiden.

 

Windows NT Workstation eller Windows NT Server???

 

Windows NT ble som sagt lansert i 1993, og hadde ikke den suksessen som Bill Gates og Microsoft hadde forventet. Den vanlige bruker var allerede i gang med andre og billigere Windows-varianter og var fornøyd med dette. Nå begynner NT å bli mer utbredt (heldigvis...).

 

Windows NT Workstation er best egnet hvis man kun skal arbeide med egen maskin. Windows NT Server er konstruert for å arbeide i et nettverk. Minnefordeling er også veldig forskjellig. I NT Workstation blir det oftere åpnet og lukket programmer enn under NT Server. Programmene under servermaskiner er ofte mer minnekrevende og derfor er det mest mulig minne tildelt det programmet som blir mest brukt. På en Workstation-maskin blir ofte arbeidet med flere programmer samtidig, og dermed prioriteres det ikke fullt så mye minne til å åpne programmene som det gjør med å kunne benytte flere programmer parallelt. Det er også tatt hensyn til at NT Workstation ikke normalt kjøres på fullt så kraftige maskiner som NT Server. De to versjonene av NT er konstruert perfekt for sitt bruk.

 

Det har vært en del uenigheter om hvilke forskjeller det er mellom NT Workstation og NT Server. Man kan faktisk med noen forandringer i registeret få de samme egenskapene NT Server har i NT Workstation.

 

Filer og filorganisering i Windows

 

I Windows lagres en fil med et navn, på en stasjon og i en katalog (i WIN95 brukes mappe i stedet for katalog). For å kunne utføre et program må vi angi programfilens navn. Når vi lagrer et dokument i tekstbehandleren, oppretter vi en datafil.

Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil