Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (753) Anmeldelse (bok, film...) (638) Artikkel (952) Biografi (264) Dikt (1040) Essay (571) Eventyr (115) Faktaoppgave (397) Fortelling (843) Kåseri (612) Leserinnlegg (123) Novelle (1334) Rapport (624) Referat (174) Resonnerende (212) Sammendrag av pensum (182) Særemne (161) Særoppgave (348) Temaoppgave (1266) Annet (528)

Språk

Bokmål (8210) Engelsk (1643) Fransk (26) Nynorsk (1150) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Opptakten til 2. verdenskrig

Opptakten til 2. verdenskrig

Oppgaven forklarer bakgrunnen for at det ble krig i Europa, som utviklet seg til 2. verdenskrig.

Karakter: 6

Sjanger
Temaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
01.09.2007


Innhold

Innledning

Hitlers vei til makten

Hitler kommer til makten

Krystallnatten

Den spanske borgerkrigen

Erobringen av Østerrike

Tsjekkoslovakia bukker under

Krigen begynner

Oppsummering

Refleksjon

Kilder

 

<bilde>

 

Innledning

I denne oppgaven skal jeg ta for meg opptakten til andre verdenskrig. Jeg skal i løpet av oppgaven komme inn på konsekvensene fra første verdenskrig, Hitlers vei til makten, krakket på New York børsen, Hitler kommer til makten, krystallnatten og den spanske borgerkrigen. I tilegg skal jeg senere skrive litt om erobringen av Østerrike og Tsjekkoslovakia. Tilslutt skal jeg nevne hvordan krigen ble utløst. Hvordan påvirket disse hendelsene krigen?

 

<bilde>


 

Opptakten til kriger

Tyskland hadde blakket seg nesten fullstendig under første verdenskrig, mange familier sultet og streikene herjet rundt om i byene. I tillegg måtte landet betale enorme summer i krigserstatninger til blant annet Frankrike etter hva som ble bestemt i Versailles-traktaten av 1919. De måtte også finne seg i å gi provinsene Alsace og Lorraine tilbake til Frankrike, gi fra seg koloniene, bare ha en liten hær på 100 000 mann uten krigsskip, tanks, eller fly og de måtte ta på seg all skylden for at det hadde blitt krig. For å klare å betale all gjelden lånte de penger av U.S.A.

 

Samtidig som dette skjedde i Europa og Tyskland, var forholdene i U.S.A. betraktelig bedre. De var også det rikeste og mektigste landet i verden. Velstanden, produksjonen og aksjene steg og stadig flere fikk seg bil. En del bilforretninger måtte utvide, og mange nye oppfinnelser gjorde livet lettere for amerikanerne.

 

Hitlers vei til makten

Hitler ble født i byen Braunan i Østerrike i 1889. Han drømte om å bli arkitekt eller kunstmaler, men da første verdenskrig brøt ut i 1914, meldte han seg til tjeneste i den tyske hær. Fra den dagen regnet han seg selv som tysker. Da Tyskland tapte krigen, tok han det veldig tungt som den ekstreme nasjonalisten han var. Han mente jødene, kommunistene og sosialistene var forrædere og at det var deres skyld at Tyskland hadde tapt. I tillegg erklærte han at den ariske rasen var overlegen. Dette førte senere til Holocaust, jødeutryddelsen. Han skyldte også på Weimarrepublikken, som var navnet på det ”nye” Tyskland, med den nye, demokratiske grunnloven, for å ha ført landet inn i fattigdom.

 

<bilde>

NSDAPs logo

 

I 1919 ble Hitler med i et parti som het NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei), eller Nazipartiet. Da Hitler først hadde meldt seg inn, var det ikke så mange medlemmer fordi det var stabile politiske forhold i Tyskland og folk var fornøyd med den sittende regjering. Hitler ble fort den ledene mannen i partiet. Han var utrolig flink til å få folk til å høre på seg og var en karismatisk taler. I og med at misnøyen ble større, vokste Hitlers parti raskt, og i 1923, det store inflasjonsåret, ville han prøve å ta makten i et stort kupp. Året før, 1922, arrangerte Italias diktator Benito Mussolini, en marsj mot Roma sammen med ”svartskjortene” sine eller tilhengerne av hans fascistiske parti, der målet var å vise det italienske folket hvor stor styrke og handlekraft han hadde. Hitlers kupp var tydelig inspirert av dette.

Kuppet mislyktes og Hitler ble dømt til 5 års fengsel, men han sonet bare 9 måneder under komfortable forhold. Under oppholdet skrev han første del av boken ”Mein Kampf” med hjelp fra sin private sekretær Rudolf Hess (1894 – 1982), som senere ble en trofast medarbeider. Mein kampf er Hitlers politiske og ideologiske hovedverk. Sentralt i boken står teoriene hans om raselære og sener ble tankene i boken en realitet. I 1924 ble Hitler løslatt og Tyskland var i ferd med å stabilisere seg igjen.

 

Første utgave av Mein Kampf

 

Men onsdag den 23. oktober 1929, begynte krakket på New York børsen. I og med at aksjeverdien sank så radikalt, begynte aksjeholderne å selge aksjene sine, men siden alle ville selge, sank også prisene. Dette medførte at folk solgte aksjene sine for opptil 40 % mindre enn det de hadde kjøpt dem for, og siden mange hadde kjøpt aksjene for penger de hadde lånt i bankene, tapte også bankene penger. Mangfoldige banker gikk konkurs og stengte.

 

<bilde>

Wall Street i New York

 

Dette påvirket Tyskland spesielt hardt siden de hadde lånt penger av U.S.A. og nå begynte amerikanerne å kreve pengene tilbake for å prøve å rydde opp i sin egen økonomi. Nå kom Hitlers store sjanse. Ved valget i 1932 fikk Hitler og NSDAP 6,4 millioner stemmer, noe som var en betraktelig stor økning fra valget i 1928 der partiet bare hadde fått 800 000 stemmer. NSDAP vant valget og fikk mange representanter inn i regjeringen.

 

Hitler kommer til makten

Året etter ble Hitler utnevnt til rikskansler (statsminister på norsk). I denne stillingen fikk han i praksis all makt i landet og det gjorde at han senere kunne avskaffe demokratiet. Kort tid etter at Hitler hadde kommet til makten i Tyskland, brant Riksdagsbygningen i Berlin.

 

Hitler og de andre nazistene ga kommunistene og sosialistene skylden for dette og satte dermed i gang en storstilt jakt på alle kommunister og sosialister. På denne måten klarte han på kort tid å sette alle de andre partiene ut av spill og etter noen få måneder ble han Tysklands diktator. Han ble kalt ”Der Führer” som betyr lederen eller føreren.

 

En annen ting Hitler gjorde etter at han kom til makten, var å sette i gang en enorm militær opprustning. Målet med dette var å erobre områdene i øst, i Polen og Sovjetunionen. Mange tyskere var fornøyd med at landets militærmakt ble gjenreist, selv om de ikke støttet Hitler i alt han gjorde. Hitler sørget samtidig for et bedre veinett. I tilegg ga han folket en fridag i uken, som en del av propagandaen. Den store opprustningen og veibyggingen gjorde slik at den store arbeidsløsheten sank betraktelig og førte markens verdi opp igjen. Dette og det faktum av at han var en eksepsjonell taler og politiker, samt at han hadde en veldig god PR-mann som het Joseph Paul Goebbels (1897 - 1945), gjorde at han lett kunne manipulere folket. Han startet også en grusom jødeutryddelse.

 

<bilde>

Joseph Paul Goebbels

 

Selv om Tyskland gjennom Versailles-traktaten hadde skrevet under på å ikke ha en hær på over 100 000 mann, reagerte ikke de allierte maktene på den voldsomme opprustningen, fordi ingen trodde på eller ønsket en ny krig.

 

Krystallnatten

Fra 1935 ble jødene fratatt alle rettigheter ved hjelp av de såkalte nürnberglovene og i november 1938 ble en diplomat ved den tyske ambassaden i Paris skutt og drept. Siden morderen var en jøde fra Tyskland, brukte nazistene dette mot alle tyske jøder. En systematisk ødeleggelse av jødiske synagoger og foretninger over hele Tyskland ble satt i gang. Tusenvis av jøder ble sendt til konsentrasjonsleirer og omtrent 100 ble slått i hjel. Natten til 10. november blir kalt krystallnatten på grunn av at alle de knuste vindusrutene minnet om krystaller.


 

<bilde>

En jødisk fortetning etter krystallnatten

 

Den spanske borgerkrig

Sommeren 1936, samme år som valget som hadde ført til en ny regjering i Spania, gikk en gruppe offiserer til opprør mot den nye regjeringen. Grunnen til dette var at regjeringen ville dele opp godsene slik at småbøndene fikk mer jord og begrense den katolske kirkens makt. I spissen for opprøret stod en ung general som het Francisco Franco. Franco hadde vært generalstabssjef i Barcelona, men han hadde av gode grunner ikke så stor tillitt hos regjeringen. Derfor ble han sendt til Kanariøyene. Da opprøret startet, dro han tilbake til Spanias fastland.

 

<bilde>

Francisco Franco

 

Opprøret innledet en tre år lang og blodig borgerkrig, med innspill av frivillige fra mange land. Opprørerne fikk støtte av blant annet Italia og Tyskland fordi Franco hadde mange av de samme ideene som Mussolini og Hitler, mens folkefronten fikk våpen fra Sovjetunionen og Mexico. Storbritannia, Frankrike og andre demokratiske land valgte å være upartiske og ikke ha noe med denne krigen å gjøre. Mange frivillige i land fra hele Europa dro til Spania for å bekjempe fascismen og nazismen. Fra Norge dro det også soldater – mellom 200 og 300. I 1939 vant Franco en endelig seier og borgerkrigen som hadde kostet omtrent en million spanjoler livet, var endelig slutt.

 

Erobringen av Østerrike

I 1936, samme året som opprøret i Spania begynte, var aksen Berlin-Roma en realitet, og måneden etter kom antikominternpakten mellom Japan og Tyskland. Året etter sluttet Italia seg også til denne pakten.

 

<bilde>

Benito Mussolini og Adolf Hitler

 

Siden Hitler var fra Østerrike, ville han at landet skulle være en del av hans Tyskland. 1. mars 1938 marsjerte tyske tropper over grensen og inn i Østerrike. I og med at forholdene i Østerrike var dårlige og at det var mange som ville at landet skulle bli en del av Tyskland, var det stor jubel når de tyske soldatene marsjerte gjennom byene. Storbritannia og Frankrike gjorde ikke annet en å sitte å se på at Østerrike forsvant fra kartet. Hvilket land ville Hitler prøve å erobre neste gang?

 

Tsjekkoslovakia bukker under

Tyskerne som bodde i Tsjekkoslovakia ble kalt for sudettyskere og mange dem beundret Hitler. Hitler mente at sudetenland (det området sudettyskerne bodde) skulle tilhøre Tyskland. Dette ville ikke Tsjekkoslovakia. De hadde en sterk hær og hadde ikke tenkt å gi fra seg landområdene uten kamp. Siden Tsjekkoslovakia og Frankrike hadde inngått en avtale om at de skulle hjelpe hverandre i tilfelle krig, følte tsjekkoslovakene seg relativt trygge på å få hjelp av franskmennene.

 

<bilde>

Neville Chamberlain (peace in our time)

 

Men det de ikke visste, var at det var veldig viktig for Frankrike og Storbritannia å unngå krig. Under en konferanse i München i 1938, gikk den britiske statsministeren og den franske presidenten med på at Tyskland skulle få den delen av Tsjekkoslovakia de ville ha. Tsjekkoslovakias ledere eller befolkning fikk ikke en gang si sin mening. Dette skjedde fordi både Storbritannia og Frankrike ikke ønsket en ny krig med Tyskland. På en pressekonferanse etter at Münchenavtalen var et faktum, sa den sittende statsministeren i Storbritannia, Neville Chamberlain, ”peace in our time”. Han kunne ikke ha tatt mer feil. Da Hitlers tropper ankom Tsjekkoslovakias hovedstad Praha 1. mars 1939, hadde Tyskland brutt Münchenavtalen og Storbritannia og Frankrike skjønte at det ikke nyttet å stoppe Hitler med annet enn makt.

 

Krigen begynner

Etter 1918 rommet Polen rene tyske områder og nå var Polen Hitlers neste mål. Tyskland krevde at Polen skulle gi fra seg flere landområder, men polakkene nektet. Denne gangen var Frankrike og Storbritannia fast bestemt på å stå på Polens side, så hvis Tyskland prøvde å erobre Polen, ville de gå til krig. Snart oppstod det en konflikt over Danzig, der den rent tyske befolkningen ønsket seg ”Heim ins reich”, som betyr ”hjem i det tyske (3.) riket.”

 

I og med at Tyskland lå i veien, visste Hitler at vestmaktene ikke kunne sende forsterkninger til Polen, men med sovjetunionen var det verre. Den 23. august 1939 inngikk Hitler en ikke-angrepspakt med Stalin og sovjetunionen, som gjorde at Tyskland ikke behøvde å bekymre seg for angrep i fra øst. I denne pakten blir det også fastslått i hemmelige paragrafer at Polens vestområder var tyske, mens østområdene pluss de baltiske statene var sovjetisk interessesfære.

 

1. september 1939 marsjerte tyske tropper inn i Polen og gikk til angrep. Bare 2 dager senere, 3. september, erklærte Storbritannia og Frankrike krig og andre verdenskrig var i gang.

 

OPPSUMMERING: I løpet av denne oppgaven har jeg skrevet om diverse faktorer som til sammen utgjør opptakten til krigen og hvordan den startet. Jeg vil derfor til slutt trekke frem hvor dårlige forhodene i Tyskland var etter de foregående krigene og hvor flink Hitler var til å få folk til å følge han som hovedgrunner til at det ble krig. Det er også viktig å nevne hvor lett vestmaktene tok Hitlers enorme opprustning. Hadde de reagert tidligere, kunne de ha stoppet han mye tidligere og tusenvis av menneskeliv hadde blitt spart.

 

Refleksjon

Når jeg tenker på dette temaet, så er ”hvorfor?” det første som faller meg inn. Hvorfor ble det krig? Eller hvorfor ville Hitler utrydde jødene? Hvordan kan et menneske være så hjerteløs og ond, eller var han egentlig det?

 

 

Kilder

- Historie 9

Harald Skjønsberg

Gyldendal undervisning, 1998

 

- www.wikipedia.no

 

- Verden 2 – Etter 1850

Asle Sveen og Svein A. Aastad

J.W. Cappelens Forlag A.s, 1983

 

- www.daria.no

 

- PaxLeksikon bind 1

Hans Fredrik Dahl, Jon Elster,

Irene Iversen, Siri Nørve,

Tor Inge Romøren, Rune Slagstad,

Mariken Vaa

Pax forlag, Oslo, 1980

 

<bilde>


Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil