Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (752) Anmeldelse (bok, film...) (638) Artikkel (952) Biografi (264) Dikt (1040) Essay (571) Eventyr (115) Faktaoppgave (397) Fortelling (843) Kåseri (612) Leserinnlegg (123) Novelle (1333) Rapport (624) Referat (174) Resonnerende (212) Sammendrag av pensum (182) Særemne (161) Særoppgave (348) Temaoppgave (1266) Annet (528)

Språk

Bokmål (8209) Engelsk (1643) Fransk (26) Nynorsk (1149) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Populasjonsøkologi - Fjellreven

Populasjonsøkologi - Fjellreven

Oppgave om fjellrevens levekår i Norge.

Karakter: 5+ (naturfag, 1. år Helse&Sosialfag)

Sjanger
Temaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
19.05.2007
Tema
Dyr

Fjellreven er mindre enn de andre revene. Reven har en tett og veldig varmeisolerende pels som tåler ekstrem kulde. Rundt 70% av pelsen er underpels, og derfor kan den tåle temperaturer som minus 35°C uten å måtte øke forbrenningen. Fjellrevene finnes i fargevariantene hvit (hvitrev) og blå (blårev), men hvitt er mest vanlig.

 

Pelsen fil fjellreven har blitt svært ettertraktet, og den er lett å drepe fordi den er så troskyldig. Den kan til og med spise nistemat fra hånden til fjellvandrere! Jakten reduserte populasjonene til et minimum, men da reven ble ferdet i 1930 ble den regnet for å være utryddet i høyfjellstraktene i Sør-Norge. Nå var det ventet at fredningen ville få antallet til å skyte i været igjen, men etter 75 års fredning har det fortsatt ikke skjedd. Og grunnen til det man være mange;

 

Reveskabb kan være en av grunnene til at antallet ikke har økt. Det er påvist at reveskabb er overført fra rødrev til fjellrev. Det er usikkert hvordan sykdommen har slått ut på fjellreven, men det er mulig at det kan ha gitt økt dødelighet.

 

<bilde>
En annen faktor som påvirker populasjonen av fjellreven kan være at den får lite mat om sommeren, det må være en viss mengde smågnagere for at fjellrevungene skal overleve. Når det er smågnagerår, vokser mange unger opp, og fjellrevbestanden øker. Men hvis et smågnagerår uteblir vil ikke ungene vokse opp. En del av de eldre revene dør også av ”alderdom” ettersom fjellrev bare blir om lag 5 år gamle, og populasjonen blir da enda mindre. Eller hvis fjellreven får for lite mat om vinteren. Hvis matforholdene er gode på senvinteren, for eksempel i for av, ryper eller harer vil fjellrevtisper som er etablerte i et hi, pare seg. Hun kan da føde store ungekull. Men hvis mattilgangen seinere svikter( av mangel på smågnagere og småvilt), vil ungene dø etter fødselen i slutten av mai.

 

En annen av de mange faktorene som påvirker populasjonen av fjellreven er innval. Det er når det er færre disponible hi på en plass. Da oppstår det små bestander som ikke kommer i kontakt med andre bestander. Det blir derfor innval i de små delpopulasjonene, det vil si at ”slektninger” parer seg med hverandre. Innval kan gjøre populasjonen mindre levedyktig.

 

Vi kan spekulere over årsaker til at fjellreven nesten er utryddet, men vi vet ikke svaret. Forskerne prøver å sette opp gode hypoteser samtidig med at myndighetene setter i gang tiltak for å beskytte de få gjenlevende fjellrevene i Norge. Det er mange mekanismer som virker sammen i naturen, og det er bare ved å skaffe oss gode kunnskaper om hvordan en art lever, at vi kan si noe om hvilke faktorer som er viktige for arten. Blir fjellreven utryddet? I et langt geologisk perspektiv har arter oppstått, levd en tid og så forsvunnet. De artene som lever på jorda i dag, utgjør bare en brøkdel i forhold til antall arter som har dødd ut. Så derfor vil det for mange være en sorgens dag når den siste fjellreven forsvinner.

KILDER:

1. http://no.wikipedia.org/wiki/Fjellrev

2.http://www.fjellrev.no/

3. Therese BT sin Natur og Miljøbok

4. http://www.zoologi.no/fakta/fjellrev.htm#oekologi

Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil