Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (709) Anmeldelse (bok, film...) (634) Artikkel (927) Biografi (262) Dikt (1036) Essay (552) Eventyr (115) Faktaoppgave (374) Fortelling (833) Kåseri (609) Leserinnlegg (119) Novelle (1310) Rapport (621) Referat (173) Resonnerende (204) Sammendrag av pensum (179) Særemne (155) Særoppgave (337) Temaoppgave (1246) Annet (527)

Språk

Bokmål (8053) Engelsk (1612) Fransk (26) Nynorsk (1123) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Sammenligning mellom USA og Kina

Sammenligning mellom USA og Kina

En sammenligning mellom to mektige nasjoner, USA og Kina.

Sjanger
Artikkel
Språkform
Bokmål
Lastet opp
09.05.2007


Vår presentasjon skal handle om forskjeller mellom Kina og USA. Vi valgte USA og Kina for det er to land som er veldig forskjellige, men som kanskje er likere en vi tror? Vi synes de virket spennene fordi de er såpass store land både i størrelse, men også i internasjonal innflytelse? Kina og USA er to forskjellige land, De er forskjellige på mange områder, Kina er en enpartistat i motsetning til USA som er en flerpartistat med to dominerende partier så vi kaller det en topartistat. Siden det er to store land som har veldig variert natur har det også mye lik natur med store mineralforekomster i begge land. Landene ligger i to forskjellige verdensdeler og selv om dere sikkert ikke trenger noen presentasjon av hvor landene ligger sier vi det til dere. USA er den mellomste delen i Nord-Amerika og Alaska som er helt Nord-vest i Nord-Amerika. Kina er et stort rike som ligger i Øst Asia og strekker seg til helt til Himalaya fjellene i vest.

 

Vi skal ta opp temaer som økonomi (vår hovedvekt), fattigdom, miljø og ytringsfrihet. Dette er de temaene vi mener er viktigst, men også de vi har på følelsen at det kan være store forskjeller i, og det er jo nettopp det som er poenget, at vi sakl fremheve forskjellene. Vi har bevist prøvd å unngå temaet menneskerettigheter og det er kanskje litt feigt, men det er rett og slett for vanskelig å finne pålitelige kilder siden det skrives veldig mye forskjellig på dette området.


 

Økonomiske forskjeller i dag er at USA har en generelt sterk økonomi med lav vekst i motsetning til Kina sin økonomi som vokser med et ukontrollerbart tempo, den vokser faktisk så mye at den kinesiske sentralbanken har satt i gang tiltakk for at økonomien ikke skal bli overopphetet. Dette er et faresignal og det var godt at de så det for Kina har hatt en gjennomsnittlig økonomisk vekst på over 9% i året i 25 år.

 

Generelt sett har menneskene i USA det mye bedre en i Kina, men det finnes fattige mennesker i begge land. I Kina lever 16 % av landets innbyggere under fattigdomsgrensen noe som ikke er så langt unna USA sine 12 %(eller er det så høyt?). Men vi må ikke glemme at det er store forskjeller på å være fattig i USA eller i Kina.

 

Kina er et land med store naturressurser og de utnytter de til det fulleste akkurat som USA, begge driver rovdrift på naturressursene sine. Kina har også store ressurser av det aller viktigst nemlig arbeidskraft, billig arbeidskraft. Det er på dette området USA taper til Kina, det er fordi Kinesiske arbeidere har ekstremt mye lave lønninger. Derfor kan Kina selge enorme mengder med billige varer til vestlige land, og USA er at av disse landene som har et voksende handelsunderskudd til Kina. (handelsunderskudd er at de kjøper mer derfra en de selger ditt).

 

USA er et av de verste miljøsvinene i verden de slipper ut store mengder Co2 og selv om Kina har en gammeldags industri slipper USA ut over 6 ganger så mye Co2 per innbygger en Kina. Det er også store forskjeller i det private forbruket der USA har et stort forsprang. I USA er det ca. en bil for annenhver person noe som betyr at det finnes rundt 150 millioner biler i USA. I Kina derimot er det ca. en bil per 125te innbygger noe som betyr at det bare er rundt 11 millioner biler i hele Kina. Tenk hvis Kina skal få like mange biler per innbygger som USA da vil den Kinesiske bilparken øke med rundt 6000% eller 60 ganger om du vil.   

 

Kina har fortsatt mye undertrykkelse og dermed ikke så mye ytringsfrihet, dette har med kommunismen å gjøre, men vil myndighetene være villige til forandring? Gagner det dem å la folket få ytringsfrihet? Nei, vi tror ikke at en kommuniststat kan gjøre om en sånn kultur. Hvis de skal gjøre det krever det i hvert fall en radikal omveltning. USA har ytringsfrihet, men kanskje har du muligheter til å si litt for mye? Og kan du egentlig si hva du vil i USA?

 

Kinas økonomiske utvikling går på bekostning av veldig mye annet. Akkurat som det gjorde i USA med for eks. slavene. Vi mener ikke å si at det er slaver i Kina, men at den økonomiske utviklingen noen steder går på helsa løs for den vanlige hardarbeidene kineser. Det er dette som følger av den sterke utviklingen som har kommet sent, men godt. Noe av det som er spesielt med Kina er at vesten har latt seg bli så avhengige av et kommunistisk land. USA har jo et gedigent handelsunderskudd til Kina og bidrar dermed sterkt til den Kinesiske industrien.

 

USA har hatt sine gyllne år, (økonomisk sett) og vi vet ikke om de vil få en like sterk økonomi igjen, for nå er den litt på hell og det er mange årsaker til dette, men USA har også utviklet mange problemer på hjemmebane som de kanskje ikke hadde utviklet med et mer rettferdig samfunn? I USA er det ikke akkurat så mye solidaritet i samfunnet, i hvert fall ikke fra de som har mye. Det er også grunnen til de økende fattigdomsproblemene. Mange mener at illegal innvandring til USA fører til økte fattigdomsproblemer, det mener ikke vi. Vi mener at illegal innvandring til USA ikke er en av hovedgrunnene til at fattigdommen har økt. De drar til USA jobber illegalt, de vil jobbe, tar de jobbene de kan få noe som er synonymt med de dårligste jobbene, men hva får de igjen for det? Null politiske og sosiale rettigheter, nei jeg tror heller at den late litt rasistiske gjennomsnittsamerikaneren som tror USA er størst og best har skylden for fattigdomsproblemene. Nå mener vi ikke å gi skylden til en gruppe eller å være fordomsfulle, fordi dette med fattigdom i rike land er jo et veldig komplekst tema som krever et komplekst svar. (kommer tilbake til dette senere)

 

I Kina derimot tror jeg det er et litt lettere svar og der er fattigdommen noe som minsker og ikke øker som i USA. Derfor er det et problem som kan bli eliminert, men vi skal huske på at det er et enormt antall fattige selv om prosenten fattige ikke er så høy. En viktig årsak til dette er at Kina kom sent i gang med den moderne industrien selv om de helt opp til 1600-1700 hundretallet hadde verdens ledene teknologi og var et velutviklet folkeslag. Grunnen til at Kineserne utviklet seg så sakte i forhold til USA og vesten var at gjennom hele 1800 tallet avviste de europeerne og i 1912 gikk keiserdømmet under. Derfra og frem til 1949 var det bare krig og elendighet med flere borgerkriger og den andre kinesisk-japanske krig(1937-1945). I 1949 fikk det kinesiske kommunistpartiet kontroll over Kina og grunnla en kommunistisk stat (Folkerepublikken Kina). Vesten mente fortsatt at den demokratiske regjeringen som var på Taiwan hadde makten i Kina og endret først mening litt utpå 1970-tallet. Derfor var Kina lenge et innesluttet og dårlig utviklet land uten en industri som hadde evnen til å eksportere varer i stor skala. 

 

Som tidligere nevnt er nok svaret på USA sin fattigdom litt mer kompleks en Kina som bare har hatt sen utvikling. Nå skal jeg prøve å forklare årsakene til at det er så mange fattige i USA eller er det egentlig det? Over halvparten av de som i USA regnes som fattige, regnes som fattige i under fire måneder og 80% regnes som fattige i under et år. Problemet er at når dette regnes ut av den matematiske modellen, blir inflasjonskostnader altfor høye. Og når det blant de 10% fattigste i USA er 90% som har tv så kan de vel ikke ha det så verst likevel?

 

Kina har den helt klart billigere arbeidskraft en USA, men USA har den mest kvalifiserte. Årsaker til dette er USA er et land som har hatt høy økonomisk vekst i mange år og derfor er lønningene blitt høyere i USA en i Kina, faktisk er de i gjennomsnitt 7 ganger høyere i USA en KIna. Grunnen til at Kina har så mye lavere lønninger en USA er at de har hatt en mye lavere lønnsvekst. Men i de siste årene har gjennomsnitts lønnen i Kina vokst mer en i USA på grunn av en høyere økonomisk vekst.

 

Hvorfor har Kina utviklet sin miljøpolitikk så feil? Ja, jeg velger å si feil fordi det kan ikke være bra å slippe ut så mye klimagasser og skade miljøet på andre måter. Jeg tror at utviklingen i Kina har gått for fort og uten bremser, i motsetning til USA der utviklingen ikke har gått så fort men hvor de allikevel slipper ut mye. Dette tror jeg er fordi USA aldri har hatt en kultur for å være miljøvennlige. USA har alltid vært størst og det vises i forbruket deres. Kina derimot har nå et lite forbruk, men hvis det øker kan det få dramatiske følger. Årsaker til at Kina har et så lavt forbruk har vært nevnt tidligere og det er som følge av at landet har hatt en dårlig økonomi.

 

USAs nybyggere ville alltid ha større ting en de i Europa og denne kulturen tror jeg har hengt igjen helt til i dag, Nybyggerne var ikke de rikeste i Europa og derfor ville de visse at de hadde hatt en større vekst en de i Europa ved å kjøpe seg større og bedre ting en de i Europa, og denne kulturen tror jeg ennå henger igjen i USA.

 

Fabrikkene i begge landene spyr ut klimagasser og forurenser på mange andre måter og USA har aldri hatt en kultur for å bruke mer penger en nødvendig og derfor har de nesten alltid endt opp med det billigst alternativet og som oftest det minst miljøvennlige. I Kina derimot er det fordi de ikke har kommet lenger i utviklingen, men hvis de positive tegnene fra de kinesiske politikerne blir fulgt opp kan det bli bedre. En årsak til dette er at store utslipp kan motvirke den økonomiske veksten. I begge land begynner politikerne å skjønne at noe må gjøres fordi verden med FN i spissen har satt fokus på dette problemet. Eller er det for sent?   


 

Ytringsfrihet er jo om du vil eller ikke et relativt spørsmål. Noen ganger kan det vel gå litt for langt? Kanskje er det sånn i USA, men er det noe bedre? Vi må nok fastslå at USA er bedre på dette området fordi der kan du bare bli gjort pengelens i motsetning til Kina hvor du rykker rett i fengsel. Kina har muligheten til å utvikle ytringsfrihet men, problemet med dette kan være at hvis ytringsfriheten kommer kan den ustoppelige økonomien kanskje få en knekk? Ja, det tror vi fordi da kan de kummelige arbeidsforholdene mange av de kinesiske arbeiderne opplever komme ut. Dette kan skremme bort utenlandske investorer og øke folks allerede økende skepsis til Kina.

 

Forskjellene mellom USA og Kina er store, men hva kan gjøres for at de skal bli mindre. Kina trenger demokrati og FN i samarbeid med statsledere må legge press på Kina. Kina må samarbeide med FN for å få slutt på alle bruddene med menneskerettighetene. USA derimot har andre problemer, ikke i en så stor grad som Kina, men det er ikke til å stikke under en stol at USA må bli mer samarbeidsvillige med resten av verden. Jeg synes heller ikke at de skal kjøre en så kompromissløs linje overfor for eks. Nord Korea og Iran. De må gi og ta fordi man kan ikke bare ta sånn som USA gjør i dag.

 

Får å få bukt med fattigdomsproblemene i Kina kan man gjøre mange forskjellige tiltak. Den kinesiske regjeringen kan bruke mer av landets overskudd på fattigdomsbekjempende reformer og lage en handlingsplan og det vil sikkert også FN være med på. I USA derimot må myndighetene være mer solidariske og prøve å skape arbeidsplasser sånn at de fattige kan komme seg elendigheten. For i USA er det ikke lett å være fattig. Uansett fattigdomsproblemet er ikke det viktigste i USA. Jeg mener heller at de må bruke mer tid på miljø problemene. Det er ikke et problem som er umulig å løse, men det er vanskelig. De kan velge tre mellom måter å angripe problemet på, enten å kutte forbruket drastisk eller å utvikle nye fornybare energikilder. Eller de kan velge en mellomting noe som er det mest sannsynlige. Det er ikke så mye som skal til det er bare penger og vilje det står på.

 

I Kina derimot hvor det er et bare økende og økende energibehov trengs det en klarere miljøprofil for det er ikke noe problem å fortsette veksten miljøvennlig. Det må bare satses på det fra myndighetene, Og de viser vilje til det så på dette området er de på god vei.

 

Ytringsfriheten må forbedres i Kina og jeg tror at FN er det rette organet å bruke for å legge press på Kina. FN har en ekstrem innflytelse og hvis man kan få overtalt makthaverne i Beijing til å se hvilke fordeler ytringsfriheten kan ha for landet. Derimot kan det hende at Kina ikke vil og da må man ty til sterkere lut, nemlig sanksjoner.

 

Nå som det nærmer seg slutten vil vi avslutte med en konklusjon. Ja, vi har vel fremstilt begge landene litt urettferdig fordi vi har prøvd å utnytte de temaene landene har svakheter på. Dette er vel noe som man må gjøre for å kunne belyse de mest åpenbare forskjellene. Vi har funnet ut at USA er et bedre land å leve i nå, men kanskje ikke for fremtiden, og dette er noe vi synes er et inntresant resultat.

 

Økonomien har både oppturer og nedturer og disse ser ut til å gå litt mot hverandre nå sånn at et sterk Kina kanskje svekker USA og motsatt, men det gjenstår ennå og se om USA kan få tilbake overtaket. Ja, jeg er av den overbevisning om at USA kan klare dette, men da må de ikke bruke opp alle pengene på å sloss om oljen i Midtøsten og heller bruke dem på å utvikle miljøvennlig teknologi.

Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil