Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (709) Anmeldelse (bok, film...) (634) Artikkel (927) Biografi (262) Dikt (1036) Essay (552) Eventyr (115) Faktaoppgave (374) Fortelling (833) Kåseri (609) Leserinnlegg (119) Novelle (1310) Rapport (621) Referat (173) Resonnerende (204) Sammendrag av pensum (179) Særemne (155) Særoppgave (337) Temaoppgave (1246) Annet (527)

Språk

Bokmål (8053) Engelsk (1612) Fransk (26) Nynorsk (1123) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Dødshjelp (eutanasi)

Dødshjelp (eutanasi)

Generell fakta, pro og kontra argumenter og en oppsummering med ettertanke.

Sjanger
Artikkel
Språkform
Bokmål
Lastet opp
03.03.2007


Jeg valgte dette emne fordi det er et dilemma som ikke har eksistert i praksis like lenge som de andre dilemmaene, og en bit på grunn av dette er et felt jeg kan veldig lite om i forhold til de andre ”standard oppgavene”, som vi har hatt som alternativ på samtlige tentamener. I og med sandsdalen saken som har vært en del snakk om i avisene tidligere, er dette en glimrende anledning til å forstå seg bedre på hva som er riktig å tillate av lovendring fremover.

 

Jeg starter med å gi en liten definisjon av begrepene innen eutanasi[1].

Passiv dødshjelp

Passiv dødshjelp vil si å avslutte en behandling som holder pasienten i live. Dette kan f.eks.forekomme hvis en person har kreft og er avhengig av å få en medisin for å overleve da tar å slutter å benytte seg av medisinen og dør, kalles det passiv dødshjelp. Lettere sakt ikke hindre et selvmord selv om man har sjansen. Dette er tillatt i norge og i mesteparten av resten av verden.

Aktiv dødshjelp
Aktiv dødshjelp betyr at en lege tar livet av en passient frivillig ved hjelp av en sprøyte eller pille med en dødlig dose medisin, avlivingen skjer hurtig uten smerter. F.eks. en person med brannskader som ikke ser noe lys i livet sitt men bare negative sider og umenneskelige lidelser, kan det forekomme et ønske om eutanasi.


 

En annen måte en kan benytte seg av eutanasi er legeassistert selvavliving, dette vil si at en lege gir sin pasient en dødlig dose medisin han/hun kan benytte på egen hånd, de landene som tillatter aktiv dødshjelp tillatter som oftest begge deler.

 

Etter at legen Christian Sandsdalen ble dømt for dødhjelp i 1996 for å ha hjulpet en ms syk kvinne å dø, har eutanasi vært et mye mer diskutert tema her i Norge. Dette er forbudt i Norge per dags dato men ”foreningen retten til en verdig død” jobber får å legalisere eutanasi. De har 3500 medlemmer og holder til i drøbak. Målene deres er:
 ”- at dødssyke mennesker så langt det er mulig skal få en human, meningsfylt og verdig avslutning på livet,
- økt utbredelse og respekt for Livstestamentet, og for at det for øvrig etterleves i overensstemmelse med Lov om Pasientrettigheter;
- at loven endres slik at uhelbredelig syke mennesker i terminalfasen, med store lidelser og/eller hjelpeløshet, skal kunne få bistand til å avslutte livet dersom de utvetydig ønsker det og kontrollkriterier er ivaretatt.”
[2]

Her i Norge er det planer om å innføre eutanasi om 3-5 år[3], men dette er ikke bestemt ennå så det er bare å vente på hva som skjer. I Nederland er eutanasi tillatt når en lege godkjenner alle krav og pasienten har bedt om dette gjentatte ganger. I Belgia er eutanasi godkjent på ganske like kriterier som i Nederland bare enda litt mer komplisert prosess. I Oregon i USA har det blitt legalistert med legeassistert selvmord, men ikke aktiv dødshjelp.

Pro eutanasi
Alle mennesker skal ha muligheten til å bestemme over sitt eget liv (frihet). Og når et menneske har sammenhengende, umenneskelige og uhelbredlige smerter er dette for stor lidelse for mange, disse lidelsene kan både være psykisk og fysisk. Mange velger da å ta live av seg selv, er det riktig at de da skal gjøre dette med enda mer lidelse, f.eks henge seg selv.

Mange føler også at de får mer respekt ved å unngå å ligge uansvarlig og smertefull i flere år før de dør. Gamle som har oppnådd mye i livet og som føler de er ferdige her på jorden burde ha en mulighet til å unngå alle årene med masse pleie fra unge mennesker, og heller få lov til å sovne inn hvis de ønsker dette.

En av de mest fremdragende tilhengerene av eutanasi er filosofen peter singer[4], han går ut fra et utilitaristisk[5] synspunkt som vil si å se på konsekvensene av hva som vil skje hvis ikke du gjør handlingen og måle det opp mot konsekvensene av å gjøre handlingen, ikke bare handlingen i seg selv. Det vil si at man måler konsekvensene av å ikke hjelpe en person med å død i hvert enkelt tilfelle opp mot dødshjelpen. Får du hiv f.eks vil du dø etter mange år med smertefull sykdom. Du vil ha mange vonde og tunge dager og du vil føle deg ensom, opp på det hele har du kanskje ikke noe å leve etter eller for, hva er da meningen med å lide i stedet for å unngå dette hvis det er dette du ønsker, dette er konsekvensen av å ikke legalisere eutanasi.

Kontra eutanasi
Religiøse mennesker, hovedsakelig kristne, mener at det ikke er en god handling å drepe noen, og at smertestillende medisiner er gode nok, men bruker man kraftig medisiner over lengere tid blir leve tiden din kortere. Mange religioner ser også på livet som en gave fra Gud og at det enten er Hans eller det å kaste det bort er å fornærme Ham.

 

Det er også mulig at det ikke er egen interesse å støtte det, og en gang i livet er det en sjanse for at det er vi som ligger å lider, og vi ser på det som mer positivt hvis legene som vi er avhengig av ikke blir fristet til å utføre eutanasi. Hvis eutanasi skulle bli tillatt, blir det fryktet at enkelte leger kan finne på å presse folk til eutanasi for å redusere medisinske kostnader, eller fordi familien deres ønsker at de skal dø.

Det er også i ¼ [6] av tilfellene ikke bare behagelig med medisinsk overvåket eutanasi, fordi det åndelige kan skape frykt som er alt annet enn behagelig.

Er man multihandicappet men har lyst til å leve kan man føle seg ubehagelig hvis meste parten av de multihandicappete i samfunnet ditt benytter seg av dødshjelp, mens du fortsetter å være en byrde for samfunnet.

Etikk er læren om hva som er rett og hva som er galt. Det finnes ingen ”fasit” som gir oss svarene på hva som er rett og hva som er galt, men det er ikke rett å ta livet til et mennesket. Jeg snakket litt om konsekvens-etikk som er knyttet opp mot utilitarismen, men plikt-etikk det vil si at du er pliktig til å følge reglene autoriteten[7] har bestemt, da har du bare en måte å handle på, å det er ut i fra reglene autoriteten i samfunnet ditt har for dødshjelp. Du følger plikten din i stedet for å praktisere dødshjelp der du mener det er riktig ut i fra konsekvensene.

Mennesker som er mentalt syke burde ikke få gjøre en slik avgjørelse alene. De er ikke klar over konsekvensene og det at de kan helbredes hvis de besøsker en psykisk lege over lengere tid.


Oppsummering og ettertanker
De fleste mener alle mennesker har rett til å bestemme over sitt eget liv, dette støtter jeg i de fleste tilfeller med unntak av mentalt syke personer, disse har ikke god nok vurderings evne til å ta et riktig valg.

Når du er lykkelig da nyter du livet, det å nyte livet er det alle søker eller gjør, derfor mener jeg at folk som er totalt ikke-lykkelig og som har store depresjoner som er veldig vanskelig å leve med, burde få gjennomgå et program som helse og sosial departementet kan utvikle i nærmere fremtid i stedet for å være åpen for eutanasi.

Vil du at sønnen din skal avlives grunnet multihandcap, mentalt syk eller dødligsykdom? Jeg ville helst leve den tiden som er maks leve tid med min sønn. En man mest sannsynelig er meget gla i, har oppdratt og brukt masse tid på. Derfor mener jeg at familie og nære venner skal ha en rimelig bit betydning for hva som skal gjøres i et eutanasi eller ikke eutanasi tilfelle.

Det aller første jeg mener skal være 100% på plass før eutanasi praktiseres her i Norge er en godt bearbeidet omfattende lov som dekker alle tilfeller eutanasi kan være mulighet, mange tenker sikkert at dette blir vanskelig å lage, det vil være vanskelig, men det trengs. Men en lov er lagd for at samfunnet skal fungere bedre på sikt ikke bare der å da i enkelt tilfeller, det er defor vi har et rettsystem og ikke bare en fyr som sitter å sier:

-Hva har du gjort ?

- Jeg slo til en person i ansiktet.

-Da slår vi opp i boken... det blir 1 ukes betinget fengsels straff.

 

I dette tilfelle er ikke alle små ting som kan ha forårsaket handlingen tatt med i betraktning. Jeg mener at legen spiller en viktig brikke, en lege som skal praktisere dødsstraff skal vurdere det over lengere tid og diskutere med kollegaer, mens han samtidig går ut i fra loven som utgangspunkt.


Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil