Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (752) Anmeldelse (bok, film...) (638) Artikkel (952) Biografi (264) Dikt (1040) Essay (571) Eventyr (115) Faktaoppgave (397) Fortelling (843) Kåseri (612) Leserinnlegg (123) Novelle (1333) Rapport (624) Referat (174) Resonnerende (212) Sammendrag av pensum (182) Særemne (161) Særoppgave (348) Temaoppgave (1266) Annet (528)

Språk

Bokmål (8209) Engelsk (1643) Fransk (26) Nynorsk (1149) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Notatark i KRL

Notatark i KRL

De ti bud og andre fakta om bibelen og kristendommen.

Sjanger
Annet
Språkform
Nynorsk
Lastet opp
17.02.2007
Tema
Kristendom

Bibelen inneheld 66 bøker, 39 i NG og 27 i GT. Både Jødedommen og Kristendommen har GT som utgangspunkt, forteljinga om Israel sitt folk og Israel sin Gud.

 

Moses levde for omlag 3000 år sidan og har neppe sjøl skreve mosebøkene.

 

Det gamle testamentet Mosebøkene, Profetane, Skriftene mosebøkene fekk si endlege form i år 300 e. kr.

                                

1.mosebok: Urhistoria (skapninga og syndefallet) Abraham, Isak, Jakob og historia om Jakob sine 12 sønner.

2.mosebok: Moses` utferd frå Egypt, openberringa på Sinai. Blir også kalla Eksodus som tyder utferd.

3.mosebok: Stort sett lover om offerhandlingar og høgtider.

4.mosebok: Byrjar forteljingar om Israel`s vandring i døden.

5.mosebok: Forma som ei lang tale av Moses

 

Munnleg overlevering overlevering var den viktigaste formidlingsforma i gammal tid før dei begynte å skrive. I gammal tid vart det skreve på stein med meisel og på fuktige leirtavler med kile og griffel.

- Synagogene vart ofte brukt til skular.

- I år 65 e. kr. vart det bestemt at alle GUTAR skulle gå på skule frå dei var 6 år.

GT er skreve på hebraisk. Profet=sjåar. Bodskapet til profetane: "vend om til dykkar gud, og lev slik som han venter og krev av dykk"

*Domsprofetar: Amos, Hosea, Mika og Jesaja

*Trøysteprofetar. Jeremia, Esekiel og Jesaja.

 

De 10 boda

1) Du skal ikkje ha andre gudar attåt meg.

2) Du skal ikkje misbruke Guds namn.

3) Du skal halde kviledagen heilag.

4) Du skal æra di mor og din far.

5) Du skal ikkje slå i hjel.

6) Du skal ikkje bryta ekteskapet.

7) Du skal ikkje stjele.

8) Du skal ikkje lyge.

9) Du skal ikkje begjære din nestes hustru.

10) Du skal ikkje begjære din nestes eigedom.

 

Jesus har levd han var Guds son. Skriftene om Jesus er i det nye testamentet. I år 200 matteus, Markus, Lukas og Johannes.

 

MARKUSEVANGELIET:

I apostelgjerninga kan me lesa om den første misjonsreisa til Paulus. Tradisjonen trur at det er denne Markus som har skrevet Markusevangeliet.

 

Markusebangeliet er delt i 2 delar; den første delen handlar om Jesu liv, kva Jesus sa og gjorde. Den andre delen handlar om Jesu lindringshistorie , det som skjedde i påskehøgtida i Jerusalem da han vart krossfesta

 

EVANGELIA:

Matteus, Markus og Lukas har mykje felles innhald og mange likskapstrekk; først kjem historiar om døyparen Johannes, Jesu dåp, freisting, og første gong han steig fram, så kjem Jesu gjerningar i Galilea, så vandringa til Jerusalem. og til sluttdramatikken i påska: liding, død og oppstode.

 

Johannes lignar ikkje så mykje på dei 3 andre- det liknar meir på eit måleri fordi det fortel om Jesus i bilete og symbol, og er meir opphengt i kva Jesus sa og gjorde.

 

Peter døyde i i år 64 og var Romas biskop etter kyrkja.

 

Disiplane og dei første som vart kristne ville at menneska skulle kjenna Jesus. Derfor samla dei i saman forteljingane om han i fleire bøker. Det er ingen tvil om at Jesus har levd.

 

TRØYSTEPROFETAR:

Jerusalems fall og fangenskapet i Babylon vert i bibelen sett på som guds straff. Dommsprofetane vart erstatta med trøysteprofetar.

 

PROFETGRUPPER:

Profetane danna ofte grupper som heldt til på heilage plasser.

Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil