Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (753) Anmeldelse (bok, film...) (638) Artikkel (952) Biografi (264) Dikt (1040) Essay (571) Eventyr (115) Faktaoppgave (397) Fortelling (843) Kåseri (612) Leserinnlegg (123) Novelle (1334) Rapport (624) Referat (174) Resonnerende (212) Sammendrag av pensum (182) Særemne (161) Særoppgave (348) Temaoppgave (1266) Annet (528)

Språk

Bokmål (8210) Engelsk (1643) Fransk (26) Nynorsk (1150) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Rasisme – Et annerledes syn på fremmedfrykt

Rasisme – Et annerledes syn på fremmedfrykt

Leserbrev.

Sjanger
Annet
Språkform
Bokmål
Lastet opp
11.07.2000
Tema
Rasisme


Jeg har lest mange særemner om rasisme i min tid, men ingen som ikke virker gjennomsyret av sosialistisk eller kommunistisk tankegang. Skal man skrive en respektiv og troverdig stil om rasisme i dag så virker det nesten som om man må være medlem av Sosialistisk Venstreparti, SOS Rasisme, Anti Fascistisk Aksjon eller Rød Valgallianse.

 

I Norge i dag har vi i storbyene innvandrergjenger og ghetto tilstander. Innvandrere i 16 – 25 års alderen er overrepresentert når det gjelder kriminalitet, dette er ikke subjektiv tenkning, men harde fakta. ”Man kan ikke legge skylden på innvandrerne hver gang det oppstår et problem her i landet”, hører jeg til stadighet av mine meningsmotstandere. ”Tenk på alt det vonde de har opplevd”, ”vi som er så rike kan vel ta inn noen stakkars flyktninger”…..osv.

 

La oss først ta påstanden: ”Man kan ikke skylde på innvandrerne hele tiden”. Nei, det kan man faktisk ikke gjøre. Det man derimot kan gjøre, er å praktisere den innvandrerstoppen vi har i dag. Det norske samfunn kan ikke klare å integrere de som allerede er her og da kan man ikke fortsette å ta inn flere.

 

Hva med ”Tenk på alt det vonde de har opplevd”? Joda, det er mye fryktelig som foregår i verden i dag og Norge har, akkurat som alle andre land i verden, en plikt til å hjelpe de som ikke har det så bra som oss. Norge bruker ca. 10 milliarder kroner i året på å ”hjelpe” utviklingsland. Denne enorme pengesummen skal hjelpe de fattige og mest trengende i u-landene, men hvor ender store deler av disse pengene opp? Jo, de ender opp i u-landets budsjetter for millitæropprusting og i statsoverhodenes lomme. Det er ikke lenge siden TV2 satte søkelyset på akkurat en slik sak. ”Rikets tilstand” viste en reportasje om en gerilja tropp i et u-land som får penger av staten til å drepe kvinner og barn. Det er på tide at norske myndigheter snart innser at U-hjelpspolitikken er fullstendig feilslått. Land som mottar u-hjelp er fullstendig avhengig av denne støtten for å få ”endene til å møtes”. Man må i stedet åpne for handel med disse landene slik at de kan vokse seg sterke og rike på eksport og import.

 

Det er synd på mennesker som må flykte fra sitt hjemland fordi de blir forfulgt eller drapstruet på grunn av sin tro eller politiske oppfatning, men løsningen på problemet er ikke å ta inn alle disse til Norge, selv og vi har utrolig mye ubrukt ”plass” i landet og har en så god økonomi. Man ser jo hvilke problemer dette fører til i Norge. Man må i stedet ta imot de kvoteflyktningene som FN setter for oss (ca. 1000 i året) og heller bruke penger på frivillige organisasjoner og hjelpemannskaper som kan ta seg av flyktninger i deres nærområder. Og hva er et nærområde? Et nærområde er et nærliggende land som har tilnærmet lik kultur, religion og etiske verdier. Et slik land vil i mye større grad kunne ta seg av flyktninger som i Norge ville blitt kalt ”fremmedkulturelle”. Dessuten er det moralsk forkastelig å kun ta inn de flyktninger som har ressurser nok til å dra den lange veien til Norge for å søke asyl.

 

Det er jo ikke til å se bort ifra at Norge er et attraktivt land for økonomiske flyktninger og Norge kan vel sies å ha opparbeidet på seg et rykte som ”Snillistiske” og ”naive” i flyktninge og asylpolitikken. Asylsøkere som ikke har papirene sine i orden eller har falske papirer kan rett og slett sette rikets sikkerhet i fare. Og dersom en asylsøker skulle få avslag på sin søknad om asyl i Norge, har denne personen en rekke rettsinstanser han/hun kan anke til og utsette behandlingstiden ytterligere. Personer som får avslag på sin søknad kan også søke tilflukt i kirkesamfunn som ønsker å hjelpe slike. Dette er da absolutt forkastelig. Man har brutt norsk lov og utnyttet Kirkens gode vilje, bare dette burde være grunn nok til at Politiet umiddelbart etter at slike forhold blir kjent, burde kunne gå inn i kirken og hente ut personer eller familier som skal hjemsendes. Man må aldri glemme hvem som er gjest i landet. Skal man få sosiale goder som man egentlig ikke har vært med på å opptjene, må det forventes at disse personene ikke begår kriminelle handlinger.

 

Kan man kalles rasist hvis man ikke ønsker å ta inn innvandrere til Norge? Er man egoistisk hvis man ønsker å ta vare på fedrelandet, bevare dets kultur og verdi og sikre dem som har gjort Norge til et rikt land, de eldre, et verdig liv? Oppfordrer man til fremmedfrykt hvis man har et kritisk syn på dagens asylpolitikk?

 

De aller fleste jeg kjenner vil nok svare ja på samtlige spørsmål. Det er det som bekymrer meg mest av alt, at man kan kalles rasist hvis man setter innvandrerproblemet på dagsorden. Hvis man ønsker å legge om og forandre blir man uten unntak sett på som rasistisk og egoistisk…

 

Ikke vær redd for å innrømme at vi ikke ønsker flere gjenger og ghettoer i Norge i dag! Tro på deg selv og dine!

Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil