Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (752) Anmeldelse (bok, film...) (638) Artikkel (952) Biografi (264) Dikt (1040) Essay (571) Eventyr (115) Faktaoppgave (397) Fortelling (843) Kåseri (612) Leserinnlegg (123) Novelle (1333) Rapport (624) Referat (174) Resonnerende (212) Sammendrag av pensum (182) Særemne (161) Særoppgave (348) Temaoppgave (1266) Annet (528)

Språk

Bokmål (8209) Engelsk (1643) Fransk (26) Nynorsk (1149) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > HIV/AIDS i den tredje verden

HIV/AIDS i den tredje verden

HIV/AIDS-problematikk i den tredje verden. Skrevet i 10. klasse.

Sjanger
Temaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
23.01.2007
Tema
AIDS


Innledning

Temaet er HIV og AIDS problematikk i den 3.verden.

 

Teksten tar for seg en del generell fakta om når de første tilfellene av HIV-smitte ble oppdaget, hvor man finner tilfeller av sykdommen, og hvilke områder som er spesielt rammet.

 

Oppgaven inneholder i tillegg fakta om situasjonen i dag og hvilke store konsekvenser sykdommen har på samfunnet og utviklingen i landene.

 

Jeg har også skrevet om symptomer på HIV, hva det er som fører til at man dør om har fått AIDS, og jeg viser også statiststiske målinger.

 

I slutten av oppgaven finner man en konklusjon med oppsummering, og en kildehenvisning.

 

HIV/AIDS

Det er ingen som vet akkurat når, hvor og hvordan HIV og AIDS oppstod, men det finnes selvfølgelig en rekke teorier om det. De første tilfellene av Hiv-smitte ble oppdaget og kjent i USA tidlig på 1980-tallet og det sies at smitten kom fra apene. Selve spredningen av sykdommen begynte antagelig allerede på 1960-tallet. Viruset spredde seg raskt til alle de andre kontinentene, og den dag i dag regner man med at sykdommen finnes i absolutt alle verdensdeler.


 

<bilde>

 

Afrika er det kontinentet som er hardest rammet av HIV og AIDS. Av de som er smittet av HIV i verden, utgjør Afrika hele 65 prosent. Som vi kan se på bildet, er det sør i Afrika situasjonen i dag er verst. Dette kommer først og fremst av at Afrika er et fattig kontinent der de ulike landene har veldig liten tilgang til prevensjonsmidler. Men det at de ikke har nok kunnskap om sykdommen, spiller også en stor rolle. Det er satt i gang en rekke prosjekter i forbindelse med å oppnå allmennkunnskap om sykdommen, men det er fortsatt store folketall som ikke har kunnskap om det.

 

I de aller fleste land er det ikke tilgang til gode medisiner mot HIV, så de aller fleste Hiv-positive utvikler etter hvert AIDS der de normalt vil dø i løpet av 3 år. Det finnes ingen medisin som er oppfunnet som kurerer AIDS, men med de medisinene som er forsket på og funnet kan man redusere faren for smitte fra mor til barn fra 30% til 2%.

 

En som er HIV-smittet, trenger ikke nødvendigvis å merke noen symptomer, så en HIV-infeksjon kan deles opp i 4 stadier:

- Akutt - Feber, hovne lymfeknuter, smerter i svelg, hoste og belegg på mandlene.

- Asymptomatisk - Går uten symptomer i flere år, men kan utvikle forstørrede lymfekjertler flere steder i kroppen.

- Symptomgivende - Utbrudd av herpes, vektnedgang, feber og nattesvette, tretthet, forstørrede lymfeknuter, diaré, soppinfeksjon i munnen og helvetesild.

- AIDS - Kroppens immunforsvar er totalt nedbrutt fordi viruset går til angrep på de hvite blodlegemene som spiller en veldig viktig rolle i immunforsvaret. Man får også alvorlige infeksjoner, former for kreft og sykdommer i hjernen.

 

Alle uansett kjønn og alder kan bli smittet av HIV-viruset, og smitten sprer seg først og fremst ved ubeskyttet sex. Smitten kan også overføres ved blodsmitte, for eksempel ved narkotikamisbruk, blodoverføring eller ved bruk av urene redskaper i forbindelse med et kirurgisk inngrep.

 

<bilde>
Man kan finne HIV-viruset i både spytt, urin, tårevæske og avføring. Men mengden av viruset i disse kroppsvæskene er som regel så små at det ikke er nok til å smitte. Viruset må inn i blodsystemet for at vedkommende skal bli smittet.

 

I 2003 ble verdens første aids-vaksine testet, men det mislyktes. Nå er det over 40 millioner mennesker over hele verden som lever med aids og en tredjedel av de smittede er stort sett 15-24 år. Av disse er omtrent 90 prosent smittet av moren ved fødselen. Siden første gang sykdommen ble oppdaget, har det dødd over 20 millioner mennesker av AIDS. Når så store folketall dør av sykdommen får det katastrofale konsekvenser for landets sosiale og økonomiske utvikling. Epidemien får også betydning for den politiske stabiliteten og sikkerheten i de hardest rammede landene.

 

I de hardest rammede landene forventes det en merkbar nedgang i levealder, og myndighetene må stadig bruke mer penger innen helse. Tallet av foreldreløse barn stiger betydelig, og det blir færre og færre i voksen alder til å ta seg av barna. Dette går blant annet utover mat og skolegang.

 

Det at det dør flere unge enn gamle av AIDS, fører til konsekvenser for samfunnet. Dette fordi det er stor mangel på arbeidskraft til alle slags næringer. Studier viser at i enkelte land er det flere arbeidstakere som slutter i bedrifter på grunn av HIV/AIDS-sykdom og død, enn antall ansatte som slutter for alderspensjon.

 

Som vi ser på bildet under, er det flere kvinner enn menn som er smittet av HIV/AIDS. (Statistikk fra Afrika, 1984-2003.) Dette kommer av at de som lever i mannsdominerte samfunn ofte har liten kontroll over egen seksualitet og de diskuterer sjelden seksualitet med sine menn. De kan heller ikke stille krav til bruk av kondom, og siden kondom blir regnet som det fremste våpenet i kampen mot AIDS, er det en stor smitterisiko.

 

<bilde>

 

Moderne vitenskap har klart å finne medisiner og kurer for de fleste sykdommer som har truet menneskeheten, bortsett hva AIDS. Dermed utgjør HIV/AIDS en alvorlig trussel mot befolkningen i store deler av verden.

 

Oppsummering og konklusjon

- HIV-smitten ble oppdaget og kjent i USA rundt 1980, men spredningen begynte trolig på 1960-tallet

- Afrika er det kontinentet som er hardest rammet av sykdommen, og da særlig sør i Afrika. Dette kommer av at det er et fattig samfunn, og de har liten tigjengelighet på prevensjonsmidler og kunnskap

- De aller fleste som har blitt smittet av HIV, utvikler AIDS og dør i løpet av 3 år

- Det er ikke oppfunnet noen medisin som kurerer AIDS

- En HIV-infeksjon kan deles opp i fire stadier: Akutt, asymptomatisk, symptomgivende og AIDS.

- Smitten sprer seg først og fremst ved ubeskyttet sex, men også ved blodsmitte

- Man kan finne HIV-virus i kroppsvæsker, men ikke nok til å bli smittet

- 40 millioner mennesker lever med AIDS

- Siden sykdommen ble oppdaget, har det dødd 20 millioner mennesker

- Epedemien fører til store konsekvenser både for samfunnet, arbeidskraften, skolen, helsen, sikkerheten og den politiske stabiliteten

- Det er flere kvinner enn menn som lever med HIV/AIDS fordi kvinner ofte har liten kontroll over egen seksualitet

- Kondom er det fremste våpenet i kampen mot AIDS

 

Ut i fra dette kan vi konkludere med at HIV/AIDS er et av verdens absolutt største helse og samfunnsproblem noensinne, og man må satse store ressurser på det både nå og i fremtiden. Men det bør gjøres så fort som absolutt mulig, for epedemien utgjør en stor trussel mot befolkningen i den 3. verden.

 

 

Kildehenvisninger

http://www.changemaker.no/article/articleview/5961/1/485

http://no.wikipedia.org/wiki/HIV_-_AIDS_i_Afrika

http://www.spesialpedagogikk.no/UdfTemplates/Page____26357

http://no.wikipedia.org/wiki/Humant_immunsviktvirus

http://changemaker.no/article/articleview/5961/1/485


http://fn.no/utspill_og_artikler/artikkelarkiv/
helse/viktige_seire_vunnet_i_kampen_mot_aids

http://www.changemaker.no/article/articleview/5963/1/485

http://www.norad.no/default.asp/V_ITEM_ID=1576

http://no.wikipedia.org/wiki/AID

Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil