Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (752) Anmeldelse (bok, film...) (638) Artikkel (952) Biografi (264) Dikt (1040) Essay (571) Eventyr (115) Faktaoppgave (397) Fortelling (843) Kåseri (612) Leserinnlegg (123) Novelle (1333) Rapport (624) Referat (174) Resonnerende (212) Sammendrag av pensum (182) Særemne (161) Særoppgave (348) Temaoppgave (1266) Annet (528)

Språk

Bokmål (8209) Engelsk (1643) Fransk (26) Nynorsk (1149) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Ulv eller sau?

Ulv eller sau?

Artikkel om ulv og sau, tar opp begge sider av saken.

Sjanger
Artikkel
Språkform
Bokmål
Lastet opp
14.12.2006
Tema
Rovdyr

Mange sauebønder mener at vi burde utrydde ulven for godt i Norge. De tror at ulven dreper halvparten av alle sauene som blir drept på beitet. På den andre siden har vi naturvernere som jobber for å verne ulven og opprettholde et biologisk mangfold. Men må vi egentlig velge mellom ulv eller sau?

 

Jeg mener at de ulvene som er igjen må bevares slik at de neste generasjonene kan oppleve dette flotte dyret ute i sitt rette element. Å opprettholde et biologisk mangfold er viktigere enn at noen sauer blir drept. Sauene er tross alt ikke utrydningstruet!

 

Ulven ble totalfredet i Norge i 1974, men bestanden har ikke tatt seg noe særlig opp. I Rødlista 2006 var den norske ulvebestanden satt til å være imellom 22 og 28 dyr, pluss 30 dyr som driver mellom Norge og Sverige. Ulven i Norge sees nå på som kritisk truet, og situasjonen blir ikke noe bedre av at mange bønder vil utrydde ulven og. Det finnes eksempler på at ulv som var radiomerket plutselig forsvant. Hvis de døde av seg selv skulle radiosenderen fortsatt virke.

 

Selv om sauen regnes som et mindre viktig byttedyr for ulv, så hender det likevel at ulven tar sau. Ikke like ofte som sauebøndene påstår, men det skjer! Ulven er et rovdyr som må leve og da er sau et byttedyr. For de bøndene som virkelig blir rammet av at ulven tar sauene deres, har staten laget en erstatningsordning der de får dekket tapet. Noen bønder prøver å missbruke denne ordningen, men de får det som oftest ikke til fordi staten krever bevis på at sauen virkelig ble tatt av ulv. Dette fører til frustrasjon for de bøndene som vet at sauene sine ble tatt av ulv, men som ikke klarer å bevise det. Dette fører igjen til at noen prøver å ta saken i egne hender.

 

Sauen er ikke et naturlig byttedyr for ulven, men derimot er elg og rådyr normalt det. Elgbestanden i Norge har økt betraktelig de siste årene, og det begynner å bli for mye av dem. Det ville vært bra hvis ulvestammen også hadde tatt seg opp, og fått ned antallet på elg.

 

Jeg mener at det burde gå an å opprettholde et biologisk mangfold samtidig som man driver med husdyrhold. Ulven og sauen trenger ikke å vike for hverandre. Mulige tiltak for å få ned antall drepte sauer er å gjerde sauene bedre inn, eller at bonden ansetter gjetere til å passe på sauene. Dette vil selvfølgelig koste, men hvis staten støtter bøndene kan dette være gjennomførbart. I et så rikt land som dette har vi råd til å ha begge deler!

Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil