Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (752) Anmeldelse (bok, film...) (638) Artikkel (952) Biografi (264) Dikt (1040) Essay (571) Eventyr (115) Faktaoppgave (397) Fortelling (843) Kåseri (612) Leserinnlegg (123) Novelle (1333) Rapport (624) Referat (174) Resonnerende (212) Sammendrag av pensum (182) Særemne (161) Særoppgave (348) Temaoppgave (1266) Annet (528)

Språk

Bokmål (8209) Engelsk (1643) Fransk (26) Nynorsk (1149) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Vann

Vann

Et prosjekt om vann.

Karakter: 6 (10. klasse)

Sjanger
Temaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
07.12.2006
Tema
Naturfag


Innledning

Jeg har valgt i hovedsak å skrive om grunnvann fordi det er et interessant emne og fordi jeg ikke vet så mye om det fra før. Det eneste jeg vet er at grunnvannet ligger under jorda, så jeg gleder meg til å lære meg mer.

 

Jeg har også valgt å skrive litt om grunnvannssituasjonen i Mexico City og litt om verdens vannmangel, fordi det er tema som er veldig viktige nå til dags.

 

Dette vil jeg finne ut av:

●       Hva er grunnvann?

●       Hvordan forandrer grunnvannet seg i løpet av de ulike årstidene?

●       Hvordan kommer vannet seg ned til jorda?

●       Trusler og tiltak mot grunnvannet

●       Grunnvannssituasjonen i Mexico City

●       Verdens vannmangel


 

Jeg håper og tror at dette kommer til å bli et lærerikt prosjekt.

 

<bilde>

 

Hva er grunnvann?

Grunnvannet er vann som befinner seg under bakkenivå. Vannet fyller porer og sprekker nedover i jord og fjell. Overgangen mellom der vannet fyller porene og hvor det endå finnes luft, kaller vi grunnvannsspeil. Den sonen der porene er fylt med vann kaller vi mettet sone, og der porene ikke er fylt med vann, umettet sone (kalles også markvann). Du kan se grunnvannsspeilet i en brønn.

 

<bilde>
<bilde>

<bilde>

 

Grunnvannet har en høy kalkholdning. Hvis det blir mangel på kalk, blir vannet surt. Grunnvannet er veldig rent, for når det renner gjennom den umette sonen filtreres det. Langt nede i jorda kan ikke mikroorganismer leve, men grunnvannet kan også bli forurenset. Dette skal jeg se på senere i prosjektet. Mange som driver med fiskeoppdrett bruker grunnvann i fiskebassengene, fordi at fiskeeggene må klekkes i en jevn vanntemperatur, og det har grunnvannet.

 

Grunnvannet er svært ettertraktet. Det er et godt drikkevann. Mange selskap som selger vann, for eksempel Farris, tapper vann ut av grunnvannet og tilsetter kullsyre og selger det i butikkene. 95 % av alt ferskvann her på jorden finner vi som grunnvann.

 

Hvordan forandrer grunnvannet seg i løpet av de ulike årstidene?

Grunnvannsnivået forandrer seg i de ulike årstidenen. Grunnvannsnivået her i Norge er vanligvis høyest om våren og om høsten. Dette er på grunn av at om våren smelter snøen, og renner ned i bakken, og om høsten regner det mye. Vannivået er lavt rett før snøsmeltingen og på slutten av sommeren.

 

Langs kysten er grunnvannsnivået forskjellig fra resten av Norge. Her kommer nedbøren som regn om vinteren og derfor kan det oppstå et høyt vannivå midt på vinteren. Om våren og sommeren er vannivået lavt, men om høsten begynner den å stige. Grunnvannstemperaturen holder seg jevnt hele året, uansett årstid.

 

Hvordan kommer vannet seg ned i jorda?

Mye av nedbøren som regn og snø, renner ikke alltid ut i elver og innsjøer. Denne nedbøren som legger seg på gresset eller i fjellet på bar bakke, finner fort veien ned i jorda. Sakte men sikkert når vannet grunnen. Hvis grunnvannsspeilet er nær bakkenivået, øker sjansen for flom. Dette er fordi at bakken ikke klarer å ta imot mere vann. Grunnvannet kan også «mate» ved innstrømning og «tappes» ved utstrømning. Innstrømningen skjer på flater og bakker, mens utstrømningen skjer på blant annet myrer. Det er gravitasjonen som bestemmer dette.

 

Trusler og tiltak for grunnvannet

<bilde>
Grunnvannet er godt beskyttet av naturen, med tanke på at den ligger under bakkenivå, men likevel klarer vi å forurense det. Utslipp av flytende stoffer som olje og bensin trekker seg gjennom bakken, og tilslutt blander det seg med grunnvannet, og det blir forurenset. Fordi grunnvannet beveger seg sakte i forhold til elvene, er det mye vanskeligere å rense grunnvannet.

 

Her er noen utslippskilder:

●       Kloakk fra hus og hytter

●       Veisalting

●       Kunstgjødsling og sprøyting i jordbruket

●       Bensin

●       Avfall som graves ned i jorda

 

Under byggingen av Gardemoen flyplass i 1997, regner vi med at omtrent 60 000 liter flybensin rant ned til grunnvannet. Da var det farlig å drikke grunnvannet, og noen forskere mener at det ennå ikke er trygt.

 

Det eneste tiltaket for at grunnvannet skal holde seg rent, er at vi mennesker bør begynne å leve i føre-var-prinsippet. Det går ut på at vi bør begynne å tenke på konsekvensene før vi gjør ting som kan skade jorda. Vi bør ta vare på jorda!

 

Grunnvannssituasjonen i Mexico City

Et av de største problemene i Mexico City, er at det tas ut mer grunnvann enn naturen klarer å skape. 75% av innbyggerne har sin drikkevannskilde fra grunnvannet, det vil si omtrent 6,5 millioner. Dette forårsaker et stor problem. På grunn av at vannet blir tappet ut, klarer ikke jorda å holde Mexico City, så byen har begynt å synke. Deler av sentrum synker ca 1 cm hver 14. dag. Siden 1600-tallet har byen sunket med 9 meter. På grunn av at byen synker har grunnvannet blitt forurenset. For eksempel kloakkrør blir ødelagt når jorda synker, og da siger kloakken ned til grunvannet og forurenser det.

 

<bilde>

 

<bilde>

Verdens vannmangel

Vannmangel er det alvorligste miljøproblemet som foregår på jorda idag. 75% av jorda består av vann og 0,3% er tilgjenelig som drikkevann, likevel tørster omtrent 1,2 milliarder mennesker hver dag. I blant annet Afrika er det mye grunnvann som de kan bruke til drikkevann, men de har ikke god nok teknologi til å hente opp vannet.

 

Det skal egentlig være nok drikkevann til jordas 6 milliarder mennesker, men ferskvannet er svært ulikt fordelt. Sør-Afrika har svært liten tilgang på vann, mens i for eksempel Norden, har vi stor tilgang på rent drikkevann.

<bilde>

 

Tall viser at en vanlig person i Transkei i Sør-Afrika bruker omtrent 10 liter vann per dag, mens en person i Norge bruker omtrent 500 liter vann per dag. Dette er en forskjell på hele 340 liter vann!

 

Bønderne har et skyhøyt vannforbruk. For å produsere 1 kg korn går det med 1000 kg vann! Den nyeste teknologien er å jevne ut jorda, med laser, så de ikke trenger så mye vann for å produsere korn.

 

<bilde>

 

Industrien bruker også mye vann. Jordbruket bruker 69% av alt vannforbruket, industrien 23% og husholdningen 8%.

 

Omtrent 2 milliarder mennesker på jorda drikker forurenset vann, og pådrar seg ulike sykdommer som for eksempel diare, kolera og malaria. Hvert år dør 2,2 millioner på grunn av disse sykdommene. Halvparten av alle sykesengene i verden er i bruk av personer med sykdommer på grunn av dårlig drikkevann.


 

Artister, som foreksempel Jay-Z, arrangerer konserter der inntektene går til å skaffe rent drikkevann til fattige landsdeler. Kirkens Nødhjelp jobber også aktivt for dette problemet. Noen har regnet ut at det trengs 1 250 milliarder kroner for hjelpe de som trenger nytt og bedre drikkevann.

 

<bilde>

 

<bilde>

 

<bilde>

 

Avslutning

Dette har vært et veldig interessant og lærerikt prosjekt! Jeg sitter igjen med mye kunnskap om grunnvann, grunnvannssituasjonen i Mexico City og mangel på ferskvann i verden. Jeg er godt fornøyd med min egen arbeidsinnsats. Jeg håper du sitter igjen med kunnskap etter å ha lest dette produktet.

 

 

Kilder

●       http://www.miljolare.no/fagstoff/vann/perm/vannlandet.php

●       http://www.grunnvann.no/

●       http://no.wikipedia.org/wiki/Grunnvann

●       http://www.caplex.no/Web/ArticleView.aspx?id=9313202

●       http://www.miljolare.no/tema/vannressurser/

●       http://www.skoleforum.com

●       www.farris.no

●       www.nca.no

●       Tellus boken

●       Cappelen Leksikon

 

 

Kommentar fra lærer

Godt arbeid! Mye interessant stoff! Utvalget av stoff viser at du har skaffet deg god oversikt og forståelse. Flotte illustrasjoner og bilder til teksten. Du oppfyller kravene til en god fagtekst.
Under framføringen var du uavhengig av manus. Du var godt forberedt og god å høre på. Du trakk fram interessante ting og greidde også å aktualisere stoffet. Fint!

Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil