Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (753) Anmeldelse (bok, film...) (638) Artikkel (952) Biografi (264) Dikt (1040) Essay (571) Eventyr (115) Faktaoppgave (397) Fortelling (843) Kåseri (612) Leserinnlegg (123) Novelle (1334) Rapport (624) Referat (174) Resonnerende (212) Sammendrag av pensum (182) Særemne (161) Særoppgave (348) Temaoppgave (1266) Annet (528)

Språk

Bokmål (8210) Engelsk (1643) Fransk (26) Nynorsk (1150) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Røde Kors

Røde Kors

Om Røde Kors og organisasjonens humanitære arbeid.

Sjanger
Temaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
28.11.2006


Røde kors er en enorm internasjonal organisasjon. Det er den største humanitære organisasjonen på verdensbasis med over 100 millioner medlemmer og 300.000 ansatte.

<bilde>

Røde Kors internasjonalt:

Røde Kors har også et annet navn, den Røde Halvmåne. Det blir den kalt særlig i andre land, lengre sør i verden. Korset er et kristent symbol, mens organisasjonen er internasjonal, og ikke er basert på noen som helst form for religion. Det er derfor navnet blir byttet om til ”Den Røde Halvmåne”.

<bilde>

 

Nettverket av de 100 millioner medlemmer består av tre komponenter:

  • Nasjonalforeningene
  • Den internasjonale Røde Kors-komiteen og
  • Det internasjonale forbundet av Røde Kors- og Røde Halvmåneforeninger.

De tre punktene driver litt forskjellig arbeid. Alle bygger likevel virksomheten sin

på det samme idegrunnlaget: Geneve-konvensjonene og Røde Kors-prinsippene. Til tross for

forskjellige arbeidsoppgaver, har de også samme overordnede mål: Å redusere lidelsene for mennesker

i nød. Røde Kors har foreninger i mange land. Norge er en av de mest aktive nasjonalforeningene.

 

<bilde>

 

Den internasjonale Røde Kors-komiteen (ICRC)

ICRC har eksistert siden grunnleggelsen av Røde Kors i 1863. Dens oppdrag er, som en nøytral og upartisk organisasjon, å beskytte liv og verdigheter for ofre i nasjonale og internasjonale væpnede konflikter.

 

<bilde>
ICRC har sitt hovedkvarter i Genève i Sveits. De har også kontorer i ca. 80 land. ICRC er uavhengig av alle regjeringer og andre internasjonale organisasjoner, men samarbeider gjerne. ICRCs arbeid finansieres gjennom bidrag fra de regjeringene som har samarbeidet med Genève-konvensjonene, fra de nasjonale Røde Kors-foreningene over hele verden, fra overnasjonale organisasjoner (EU-kommisjonen og lignende) og andre offentlig og private kilder. Det som er felles, er at alle bidrag er frivillige!

 

Hovedarbeid:

- Nødhjelp i krigssituasjoner.

- Passe på at Genève-konvensjonene blir overholdt.

- Opplære andre om rettigheter i krig.

- Besøker fengsler og krigssykehus for å se til at krigsfanger og sårede får den behandling de har krav på.

- Komiteen også har ett egne behandlingstilbud for krigsskadde.

 

Røde Kors’ historie:

”International Committee of the Red Cross” - ICRC ble offisielt stiftet i oktober 1863 i Geneve. Stiftelsen var på grunnlag av sveitseren Henry Dunant. Han kom ved en tilfeldighet til Solferino i Nord-Italia rett etter at det hadde vært et slag der. Han syntes det var forferdelig å se på alle de sårede, og hvor lite kapasitet de hadde der til å hjelpe de sårede. Han satte straks i gang et humanitært arbeid der han fikk hjelp av frivillige. Dunant mente at alle var like mye verdt, og hjalp skadde uansett om de var franske, østerrikske eller italienske. Rett etter denne hendelsen skrev han en bok om hva han hadde vært med på der. Grunnen til at han skrev boka var at han mente alle land burde ha frivillige hjelpeforeninger. Boka fikk raskt støtte i andre europeiske land. Særlig Gustave Moynier, som var president i foreningen ”Geneva Public Welfare Society”, ble interessert i boka. Han inviterte Dunant til foreningen sin. Og de hadde sitt første møte 17.februar 1863. Foreningen tok navnet ”International Committee for Relief to the Wounded”.

 

Foreningen jobbet med å organisere en internasjonal konferanse. Konferansen fant sted oktober 1863 i Geneve, og var starten på Røde Kors. På konferansen ble det bestemt et symbol: Et rødt kors på hvit bakgrunn, det omvendte sveitsiske flagget. Senere ble navnet endre til ”International Committee of the Red Cross” – ICRC.

 

Dunants tenkning forsatte også videre; det ble utviklet nasjonale Nøde Kors-foreninger. I Norge ble organisasjonen stiftet den 22. september 1865 av statsminister Frederik Stang.

 

Virksomhet og verdier.

Røde Kors bevegelsen har 7 prinsipper de arbeider ut i fra. Disse prinsippene ble vedtatt i en internasjonal konferanse i Wien i 1965. Disse prinsippene er grunnprinsipper, og spiller en viktig rolle i Røde Kors’ arbeid.

 

- Humanitet

- Upartiskhet

- Nøytralitet

- Uavhengighet

- Frivillighet

- Enhet

- Universalitet

 

Internasjonalt organiserer og leder Røde Kors nødhjelpsoperasjoner etter nød, krig, masseflukt og andre katastrofer.

 

Røde Kors’ arbeid for å vektlegge grunnprinsippene:

For Røde Kors er mennesket unikt, nettopp fordi det er et menneske. De jobber for at alle mennesker skal bli like mye verdt og respekteres av alle. De jobber med hjelpearbeid etter krig. Uten å ta parti arbeider de for å hjelpe de sårede soldatene, og sårede sivile. De hjelper også ofre fra forskjellige naturkatastrofer, som flom og lignende. Røde Kors’ høyeste mål er å få evig fred i verden, respekt for enkeltmennesker og rettferdig fordeling av ressurser for å dekke alle verdens menneskers største behov.

 

En annen viktig del av Røde Kors’ tenkning, er at ALT skal være frivillig. Det er viktig at folkene som hjelper til i Røde Kors, gjør det fordi de ønsker å hjelpe andre mennesker som lider og har det vondt.

 

Røde Kors arbeid med unge

Røde Kors jobber også aktivt med å tilby den hjelpen som barn og unge trenger. De hjelper alle barn som har problemer. Enten det er problemer med foreldrene, tvangsekteskap eller voldtekt. Det fins barnegrupper og ungdomsgrupper. Der kan barn og unge komme for å snakke. Det er også leksehjelp for de som trenger det. Det kan være barn som føler seg alene, og ser lite til foreldrene, men også større barn, som ungdommer. I Oslo ligger det fire ressurssentre. Det er ORKIS (Oslo Røde Kors Internasjonale Senter), Mortensrud, Grorud og Majorstuen. Tilbudet finnes også i mange av Røde Kors’ lokalforeninger rundt om ellers i Norge.

 

<bilde>
Barnas Røde Kors er også en del av Røde Kors. Målet deres er å gi barn som ellers ikke har anledning til å ”finne på noe” en spennende hverdag med flere tilbud.

 

Også FFA, Ferie For Alle, er et tilbud i Barnas Røde Kors. Der blir det gitt tilbud til barnefamilier med dårlig økonomi, så også disse barna kan oppleve et sosialt liv, uten at foreldrene må punge ut det lille de har. 

 

Det er også telefonnumre til Røde Kors. Dit kan barn og unge ringe for å snakke med voksne. Det er mange barn som mangler voksne de kan stole på rundt seg, og da er dette et flott tilbud. Telefonen skal ikke virke som en krisetelefon, men allikevel gi hjelp og støtte til de som trenger det.

 

Røde Kors ungdom

I tillegg har Røde Kors en ungdoms organisasjon, som heter Røde Kors Ungdom. Dette er en organisasjon som drives av unge mellom 13 og 18 år. Det er fordi Røde Kors mener at ungdom snakker best med ungdom. Altså at man kan ha noen på sin egen alder å snakke med sine problemer om. I ungdomsorganisasjonen snakkes det mye om sikker sex, for å bevisstgjøre ungdom på at det kan være farlig med ubeskyttet sex pga kjønnsykdommer bl.a.. Det drives også med rollespill, film og konkurranser, for å lære unge at det er ”regler” i krig. Regler for at mye ikke er lov, - Voldtekt, torturering og drap på sivile. Røde Kors har et rollespill, ”På Flukt”, som blir vist for flere tusen ungdommer i året, for å bekjempe rasisme og frykt for det og de som er annerledes. Målet for rollespillet er å gjøre ungdom bevisst på problemene og vanskelighetene til flyktninger.


 

<bilde>

 

Etter drapet på Benjamin Hermansen i 2001 har det blitt holdt ”treningsleire” for ungdom for å motvirke rasisme og fordommer. Treningsleiren mot vold og rasisme ble utviklet ved hjelp av elever fra Benjamin Hermansens skole, som ønsket å gjøre noe for å hindre at slike ting skjer flere ganger.

 

Røde Kors jobber også aktivt med å hjelpe asylsøkerbarn, for å gi dem noen aktiviteter mens de sitter på ”vent”.

 

I Røde Kors driver også med internasjonal utveksling, der de sender ungdommer til søsterforeninger i samarbeidsland, og ”mottar” andre ungdommer.

 

Annet arbeid Røde Kors driver med:

 

Hjelpekorpset:

Norges Røde Kors Hjelpekorps har 13.500 medlemmer fordelt på 320 hjelpekorps. Deres arbeid består av å delta i redningsaksjoner og søk. Når det skjer ulykker rykker Hjelpekorpset umiddelbart ut. De er alltid klare for å hjelpe. De har med seg hjelpepersonell, førstehjelpsutstyr og redningsmateriell. Hjelpekorpset disponerer en del kjøretøyer, som mannskapsbiler, båter, ambulanser og snøskutere.

 

Ved store arrangementer som møter, sportsstevner og lignende, stiller røde kors opp med ambulanser, bårer, (pulker hvis det er vinter), og førstehjelpsutstyr for å være klare hvis det skjer noe.

 

Spesielt i fjellet redder Hjelpekorpset mange hvert år, sommer som vinter. Det er frivillige som er med i Hjelpekorpset, men det blir stilt krav til disse medlemmene. De må bl.a. gjennomgå et 30 timers kurs, der de lærer om grunnleggende førstehjelp. Dette må de være med på for å få lov til å være med på redningsaksjoner. De må også opplæres i bruk av radiosamband.

 

<bilde>

 

Både nasjonalt og internasjonalt jobber Røde Kors for å forebygge menneskelig lidelse. Et av organisasjonenes hovedmål er å beskytte liv og helse så mye som det er mulig. Noen måter det blir gjort på er:

  • Besøksvenn: Mange tusen mennesker er ensomme, og trenger noen å snakke med. Røde Kors besøker dem, slik at også disse menneskene har noen å dele sorger og gleder med.
  • Flyktningsguide: Røde Kors besøker tusenvis av flyktninger, både for å høre på hva de har å si, og snakke med dem.
  • Nettverksarbeid: Røde Kors har mange tiltak for å hjelpe psykisk syke, rusmisbrukere, løslatte fanger fra soning osv. Røde Kors jobber for at livene deres skal bli lettere og mer normale etter slike hendelser.
  • Stopp Volden: Røde Kors jobber for at volden skal bli mindre, slik at samfunnet vårt blir tryggere å leve i.
  • Visitor i fengsel: Bak murene sitter det mange ensomme sjeler. Røde Kors’ Visitor i fengsel jobber for å hjelpe disse innsatte fangene. Visitorene støtter og snakker med fangene på en respektfull måte.

Kilder:

www.redcross.no

www.korspahalsen.no

www.wikipedia.no

www.icrc.org

Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil