Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (709) Anmeldelse (bok, film...) (634) Artikkel (927) Biografi (262) Dikt (1036) Essay (552) Eventyr (115) Faktaoppgave (374) Fortelling (833) Kåseri (609) Leserinnlegg (119) Novelle (1310) Rapport (621) Referat (173) Resonnerende (204) Sammendrag av pensum (179) Særemne (155) Særoppgave (337) Temaoppgave (1246) Annet (527)

Språk

Bokmål (8053) Engelsk (1612) Fransk (26) Nynorsk (1123) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Adolf Hitler

Adolf Hitler

Oppgave om Adolf Hitler og den tyske invasjonen av Norge under 2. verdenskrig.

Sjanger
Temaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
24.10.2006


Adolf Hitler ble født 1889, og døde i 1945. Byen han ble født i heter Braunau, og ligger i Østerrike. Da han var 18 år gammel reiste han til Wien, der han forsøkte å utdanne seg som kunstmaler. I 1913 slo han seg ned i München, for å få seg militærtjeneste i den østerrikske arme, og ved krigsutbruddet i 1914 meldte han seg frivillig til den bayerske arme. I 1917 ble han visekorporal.

 

Som frontsoldat og fantastisk nasjonalist følte han seg dypt ydmyket over nederlaget i 1918. I begynnelsen av 1919 dro han tilbake til München der han sluttet seg til en av de mange grupper av tidligere frontsoldater som var politisk aktive på denne tid. Samme høst kom han i kontakt med en liten gruppe som het Deusche Arbeiterpartei. Gruppas program var nasjonalisme, antisemittisme og en uklar antikapitalisme. Under Hitlers ledelse ble denne politiske gruppen omdannet til et parti , Nationalsozialistische Deusche Arbeiter- Partei (NSDAP).

 

Den 24. februar 1920 arrangerte partiet et massemøte i Hofbrauhaus i en ølhall i München. Hitler mente at en hensynsløs voldsanvendelse hadde stor propagandistisk betydning. Med utgangspunkt i hans livgarde ble det organisert en halvmilitær organisasjon. I 1921 kom hakekorset og hilsen med oppstrakt hånd i bruk.


 

<bilde>
 

Hilsen med oppstrakt hånd.

 

Hitler samlet i årene 1920-1923 om seg en krets av medarbeidere, deriblant Hess, Goring, Alfred Rosenberg og Ernst Rhom.

 

Høsten 1923 ledet Hitler store demonstrasjoner i München. Den 8. november 1923 holdt den bayerske regjeringssjef, von Kahr, et stort foredrag i ølstuen Burgerbraukeller. Hitler utropte seg selv til sjef for en ny nasjonal regjering og general Lundendorff til sjef for armeen.

 

Neste dag marsjerte ca. 3000 mann fra SA og ”Kampfbund” med Hitler og Lundendorff i spissen, fra Burgerbraukeller mot retningen av regjeringskvarteret. Toget støtte sammen med væpnede politi.

 

16 nasjonalister og 3 politimenn ble drept, og toget oppløste seg under forvirring. Hitler prøvde å flykte, men ble arrestert og senere dømt til 5 års fengselsstraff; han ble satt inn på festningen Landsberg, men allerede i desember 1924 ble han satt fri av den bayerske regjering.

 

Mein Kampf

Under sitt fengselsopphold skrev Hitler første del av en bok som heter ”Mein Kampf”, som kom ut i 1925. Annen del kom ut i 1926. ”Mein Kampf” inneholder hans selvbiografi og politiske filosofi. Hitlers politiske lidenskap og hensynsløse maktvilje kommer til uttrykk i denne boken, og han gir klar beskjed om sine politiske hensikter.

 

Nedenunder kan du se bildet av boken ”Mein Kampf”:

 

<bilde>

 

Adolf Hitler fortsetter

Våren 1932 følte Hitler seg sterk nok til å stille som motkandidat til Hidenburg ved presidentvalget. Hitler som egentlig var østerriksk borger, ble utnevnt til embetsmann i Braunschweig og ble derved automatisk tysk borger. Ved det avgjørende valg i april fikk Hitler 37 prosent av stemmene. I januar 1933 ble Hitler utnevnt til rikskansler og samme år gjennomførte Hitler den totalitære ettpartistat og både administrasjonen og rettsvesenet ble stilt under nasjonalistisk kontroll.

 

Hitlers mål var å gjøre Tyskland til verdens sterkest militærmakt. I august 1934 døde Hindenburg, og Hitler ble både rikspresident og rikskansler med tittelen ” Fuhrer und Reichskanzler des deutchen Volkes ”. Han fikk tilnavnet ”Der Fuhrer”. Hitler ønsket krig men trengte tid til å ruste opp og i årene 1933-38 brukte han propaganda, bløff og politisk utpressing for å nå sine mål.

 

Fra 1936 ble det et stadig nærmere samarbeid mellom Tyskland og Italia og til dels Japan. Han støttet Franco under den spanske borgerkrig og i 1938 tok Hitler Østerrike. I 1939 falt Praha og Hitler hadde nå fullstendig kontroll over en stor rustningsindustri. Samme år sluttet han en ikke-angrepspakt Sovjet og den

1. september rykket tyske tropper inn i Polen. Den 2. verdenskrig var begynt.

 

I militære kretser var det alltid en opposisjon mot Hitler, og etter Stallingrad fikk sammensvergelsen et større omfang. Kjernen var en gruppe konservative offiserer. Ved et attentat mot Hitler i hovedkvarteret 20. juli 1944, unngikk Hitler ved rent hell å bli drept. Sammensvergelsens medlemmer og de fleste av deres forbindelser ble utryddet.

 

Den 30. april 1945, like før de sovjetske tropper rykket inn i sentrum av Berlin, begikk Hitler og Eva Braun selvmord. Han hadde giftet seg med henne dagen før. Selvmordet skjedde i den bunkeren hvor han hadde ledet den desperate kampen mot overmakten.

 

9. april 1940

Det var den dagen da tyskerne gikk til angrep på Norge og Danmark, og Norge ikke lenger var et selvstendig land. Men et land okkupert av tyskerne.

 

Tyskerne kommer

Den foreløpige tilstanden på vestfronten ble avbrutt av forsøk på å utvide krigen til flankene. Parallelt med vestmaktenes ulike planer om å få støttepunkter i Norge eller minelegge skipsleia for bl.a. å stanse malmtransporten, hadde tyskerne også sine planer. Foruten at de ønsket å hindre at britene satte seg fast i Norge, var de interessert i å sikre seg ressurser fra Norge og Sverige og endelig skaffe seg flybaser og ubåtbaser for angrep på Storbritannia. I det planlagte angrepet på Norge inngikk også okkupasjon av Danmark som oppmarsjområde.

 

Den britiske flåten dominerte fortsatt på havene, og det tyske angrepet på Danmark og Norge 9. april 1940 var en veldig dristig aksjon. Felttoget som ble utført med relativt små troppestyrker, men med sterk flystøtte, var perfekt planlagt og utført. Etter ca. 2 måneders kamp gav de utrente norske militære troppene opp kampen. Men det var fortsatt noen nordmenn som ikke hadde gitt om kampen riktig enda. Det var for eksempel Milorg og Undergrunnsbevegelsen.

 

Kongen forlater landet

Den 7. juni 1940 forlot kong Haakon og den norske regjeringen landet og dro til Storbritannia for å fortsette kampen derifra, mens hæren kapitulerte 10. juni. Kongen forlot Norge på krysseren Devonshire. Kongen var 5 år i landflyktighet men disse årene var de mest virksomme i hele hans lange regjeringstid. Han inspirerte Norske krigsstyrker til lands og til sjøs, han besøkte Norske skoler og sykehus og talte i radioen. Kongens tale 8. juli fra London gjorde et meget stort inntrykk og styrket hele landets motstandsvilje.

 

Ellers fikk nederlaget i Norge store politiske konsekvenser i Storbritannia. Neville Chamberlain måtte vike for kritikken over Norgesfelttoget, og Winston Churchill overtok som statsminister.

 

Kristiansten festning

Ved krigens utbrudd i april 1940 lå Kristiansten festning i Trondheim mørk og forlatt, og var på mange måter begynt å forfalle. Tyskerne oppdaget fort kvalitetene som festningen hadde, både som festning i forsvaret av Trondheim by og spesielt Trondheim Havn, men også hvilket propaganda symbol festningen hadde. I Trondheim havn lå også skipet Admiral Hipper. Men da angrepet kom overraskende på oss ble det ikke løsnet et eneste skudd fra båten.

 

Oscarsborg

Oscarsborg er en festning som ligger i Drøbaksundet. Den ble bygget fra 1845-53. Frem til den annen verdenskrig hadde festningen hatt varierende grad av militært forsvar. Da den første tyske angrepsgruppen med bl.a. skipet Blucher seilte inn Oslofjorden den 9. april 1940 ble det ca. hal fem om morningen åpnet ild fra borgen. Blucher sank i sundet og de andre båtene trakk seg tilbake, ut fjorden. Heltene på Oscarsborg gjorde det mulig for kongen, regjeringen og stortinget og flykte fra Oslo. Borgen ble overtatt av tyskerne 10. april 1940.


Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil