Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (753) Anmeldelse (bok, film...) (638) Artikkel (952) Biografi (264) Dikt (1040) Essay (571) Eventyr (115) Faktaoppgave (397) Fortelling (843) Kåseri (612) Leserinnlegg (123) Novelle (1334) Rapport (624) Referat (174) Resonnerende (212) Sammendrag av pensum (182) Særemne (161) Særoppgave (348) Temaoppgave (1266) Annet (528)

Språk

Bokmål (8210) Engelsk (1643) Fransk (26) Nynorsk (1150) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Pleie og omsorg i Skien kommune

Pleie og omsorg i Skien kommune

Et prosjekt jeg hadde om på skolen. Om pleie- og omsorgsavdelinga i Skien kommune.

Sjanger
Temaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
12.10.2006

Hva gjør pleie og omsorgsavdelinga?

Pleie og omsorgsavdelinga er en etat i Skien kommune. De ordner hjemmetjeneste, gamlehjem, sykehjem osv. De lager fritidstilbud for de eldre og de som trenger det. De lager bofelleskap for gamle og syke, som ikke har penger eller ikke greier seg alene. Folk med funksjonshemninger og hjerneskader kan f

<bilde>
å hjelp til å klare seg.

 

Nytt i 2005

- Røvmyr bofellesksap ble etablert - 12 leiligheter – Samlet investeringskostnad 17,5 mill.kr

- Skottekroken bofelleskap ble etablert – 6 leiligheter – Samlet investeringskostnad 17,7 mill.kr

- Nye Haugåsen bo- og kultursenter ble ferdig – økt med 13 leiligheter, det er nå totalt 42 leiligheter – Samlet investeringskostnad: 96,6 mill.kr

 

Økonomi

 

Regnskap 2003

Regnskap 2004

Regnskap 2005

Budsjett 2005

Brutto utgifter

472 782 kr

515 263 kr

520 785 kr

511 337 kr

Brutto inntekter

- 86 070 kr

- 110 763 kr

- 121 583 kr

- 119 022 kr

Netto driftsutgifter

386 712 kr

404 500 kr

399 201 kr

392 315 kr

Mer / mindreforbruk

7 031 kr

15 535 kr

6 886 kr

          -

 

Måloppnåelse

 

Samarbeid i Grenland

 • Utvikle flere treffpunkter mellom Sykehuset Telemark og kommunen innenfor pallisjon, psykiatri og rehabilitering.

Brukerfokus

 • Innføring av kontaktperson for alle brukere. Å styrke kontaktpersonene i deres tilnærming og dialog med brukerne.
 • Individuell plan. Alle som har behov for det får tilbud om individuell plan.
  196 personer har en slik plan. Mens 26 har takket nei
 • Brukerundersøkelser i de kommende årene

Brukere med omfattende behov

 • Vedtak til samme bruker med tjenester fra PLO og HS er samordnet

Levende by

 • Nærmiljøtiltak planlagt i Gamlegrensa. Åpnet i februar 2006.

Egne satsningsområder

 • Multidose (maskinell pakking av medisiner) er innført på de fleste enheter.
 • Ny organisasjonsmodell er innført.
 • Prosjektene i ”Den gode omsorgstjeneste” er ferdig og plan for gjennomføring er laget.
 • Småstillingsprosjekter er utsatt til våren 2006 på grunn av problemer med datasystem.

 

<bilde>

Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil