Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (753) Anmeldelse (bok, film...) (638) Artikkel (952) Biografi (264) Dikt (1040) Essay (571) Eventyr (115) Faktaoppgave (397) Fortelling (843) Kåseri (612) Leserinnlegg (123) Novelle (1334) Rapport (624) Referat (174) Resonnerende (212) Sammendrag av pensum (182) Særemne (161) Særoppgave (348) Temaoppgave (1266) Annet (528)

Språk

Bokmål (8210) Engelsk (1643) Fransk (26) Nynorsk (1150) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Karakterene

Karakterene

Argumenterende tekst om karakterer virkelig er sååå viktige.

Sjanger
Artikkel
Språkform
Bokmål
Lastet opp
28.09.2006
Tema
Karakterer


Hvorfor trenger vi karakterer? Dette spørsmålet har mange elever stilt både seg selv og lærerne, i denne teksten skal jeg prøve å få med argumenter som både er for og mot karakterer. Elever blir stadig mer og mer late, og dette betyr dårligere karakterer. Flere og flere søker på de enkleste linjene, og realfag linjene forsvinner som følge av for få søkere. Landet vårt trenger sårt flere søkere på realfag, og det må noen gjøre noe med snart. Et av hjelpemidlene som er satt in er PC-er.

 

Jeg, som de fleste barn, liker ikke akkurat skolen, men det kunne det blitt gjort noe med hvis politikerne hadde satset mer på skole og utdanning. Hvis det hadde blitt satt inn penger til nye skolebygg, flere bøker, å sette innstillingen til elevene i sving slik at de kan få bedre karakterer osv. Så kunne ungdommer likt seg mye bedre der. Enkelte politikere mener at karakterene burde bli fjernet slik at alle sammen har like stor skjangs til å komme inn på de forskjellige linjene, dette er veldig mange elever villige til å godta. Foreldrene derimot, er ikke villige til å godta dette forslaget. De mener at uten karakterene vil ikke elevene ha noe å strebe etter, det vil da bare føre til mer latskap, slik at elevene trur at de ikke trenger å følge med, da vil realfagene synke drastisk fordi svært få søkere kommer til å klare kravene.


 

Hvis karakterene blir fjernet fra skolen, må man dytte inn noe nytt slik at elevene kan ha noe å strebe etter. Man kan legge inn nye engasjerende metoder som inneholder mye mer praktiske enn teoretiske ting. Det viser seg at elevene liker de praktiske fagene: Gym, Kunst og Håndverksfag og heimkunnskap mye bedre enn de teoretiske: Mattematikk, Norsk og Engelsk. Mine studier av elevene viser at det er større engaskjemang når vi holder på med praktiske ting i NaM en de teoretiske. Dette viser at det vil være mulig å fjerne karakterene uten å få altfor drastiske følger, men vi trenger mange flere endringer.

 

Enkelte folk mener at karakterene ikke burde gjelde like mye i alle fag ettersom hvilken linje du skal gå, f. eks: i realfag burde mattematikk karakteren og NaM karakteren telt mer enn gym karakteren. Fysisk dårlige elever som er gode i andre fag kan få ødelagt utdanningen på grunn av gymkarakteren, og hvis denne eleven skulle gått realfaglinje, så burde ikke gym karakteren telt så mye. Det er mange elever som får ødelagt framtiden sin grunnet dårlig engasjerende lærere, hvis læreren til en gutt/jente er ganske snill med eleven og gir en rekke 5'ere, kan dette redde skolegangen til elven, men hvis en annen jente/gutt har en streng lærer og gir en 3'er for samme prestasjon som den forrige eleven, kan dette oppfattes som et ganske feigt system.

 

Selv om mange elever «hater» skolen, er den noen som ser på skolen med glede, og bruker karakterene som en utfordring, og kanskje det er det eneste de liker med skolen. Hvis karakterene blir fjernet, hva skal denne eleven gjøre da?

 

Privat skoler blir stadig mer utbredt, og dette er ikke folk flest særlig glad for. Privatskolene ansetter de beste lærerne, og elever med penger får ekstra god utdanning dette er ikke et bra system. Det blir da ganske stor forskjell på de fattige og rike, og dette er jo det Norge prøver å unngå.

 

Det er bra at noen lærere innformerer elevene om hvilken karakter de ligger på, hvis eleven ligger på en dårlig karakter så blir ikke eleven så skuffet når den får karakterheftet, de burde faktisk gi eleven et dårligere inntrykk av karakteren slik at man kan bli overrasket.

 

Et dårlig skolemiljø kan ha ganske stor effekt på karakterene. Hvis en skoleflink elev til stadighet blir kalt nerd, kan dette føre til at leksene blir mer slurvete og prøvene dårligere, for å unngå å bli kalt nerd. Hvis noe slikt skjer må lærerne gripe inn så fort som mulig for må unngå at eleven får ødelagt livet sitt.

 

Det siste jeg vil ta opp er hvordan en PC kan hjelpe på karakterene eller omvendt. Mår du har brukt en PC et par år, går det mye fortere og skrive på den en for hånd, men det er vanskeligere for lærerne å kontrollere hva elevene holder på med, og det kan føre til at elevene ikke gidder å følge med på det læreren holder på med. PC-en er jo også et ganske bra hjelpemiddel for leksene, og det er lettere å levere stiloppgaver og lekser osv. Men ved for mye bruk kan det føre til at eleven får problemer.

 

Karakterene kan både redde karrieren din, og den kan ødelegge den. Skolemiljøene er for dårlige nå til dags og politikerne må dette inn mer penger i skolebudsjettet, slik at vi kan få bedre skolemidler. Rike folk kan gå på privetskoler som hyrer inn de beste lærerne, da blir det stor forskjell på rik og fattig. Karakterer burde ikke gjelde like mye ettersom hvilken linje du tar, det blir nemlig ganske feigt for de dårlige fysiske som har kunnskapspotensial til å komme inn på realfag, eller omvendt.

 

Min mening er at karakterer er høyst nødvendig, men det burde kanskje blitt gjort noen endringer før det endelige resultatet er perfekt.


Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil