Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (752) Anmeldelse (bok, film...) (638) Artikkel (952) Biografi (264) Dikt (1040) Essay (571) Eventyr (115) Faktaoppgave (397) Fortelling (843) Kåseri (612) Leserinnlegg (123) Novelle (1333) Rapport (624) Referat (174) Resonnerende (212) Sammendrag av pensum (182) Særemne (161) Særoppgave (348) Temaoppgave (1266) Annet (528)

Språk

Bokmål (8209) Engelsk (1643) Fransk (26) Nynorsk (1149) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Observerbare endringer ved påvirkning av en kjemisk likevekt

Observerbare endringer ved påvirkning av en kjemisk likevekt

Ganske omfattende forsøk i 2KJ.

Sjanger
Rapport
Språkform
Bokmål
Lastet opp
05.09.2006


Utstyr:

- Reaksjonsbrett

- Begerglass

- Dråpetellere

- Glasstav

- 1 M KSCN (kaliumtiocyanatløsning)

- 0,1 M Fe(NO3) (jern(III)nitratløsning)

- 0,1 M AgNO3 (sølvnitratløsning)

 

Fremgangsmåte:

Først helte vi 100 ml vann i begerglasset og tilsatte 20 dråper jern(III)nitrat-løsning og 10 dråper kaliumtiocyanat-løsning. Deretter rørte vi godt rundt i løsningen med glasstaven. Vi fylte hver av brønnene A-D på reaksjonsbrettet omtrent halvfulle med blandingen vi hadde i begerglasset. Vi tilsatte dråpevis kaluimtiocyanat-løsning i brønn B, jern(III)nitrat-løsning i brønn C og sølvnitratløsning i brønn D. Deretter rørte vi godt rundt og sammenlignet med referanseløsningen i brønn A.

 

Observasjoner:

 

farge før

tilsetningsstoff

farge etter

 

A

Orange/gul

       ---

  ----

(referanse)

B

Orange/gul

kaliumtiocyanat

rød

 

C

Orange/gul

jern(III)nitrat

rød/rødbrun

 

D

Orange/gul

sølvnitrat

fargeløs(hvit felling)

 

 

Resultater og spørsmål:

a) Fe3+(aq.)[gul] + SCN-(aq.)[fargeløs] <-> Fe(SCN)2+(aq.)[rød]

 

b) Reaksjonslikninger for spalting av ionene i løsningene:

KSCN --> K+ + SCN-

Fe(NO3)3 --> Fe3+ + 3NO3-

AgNO3 --> Ag+ + NO3-

 

c) Se oppg. D og tabell.

 

d) B: Her tilsatte vi kaliumtiocyanat. Kaliumet var ikke aktivt i reaksjonen, og var her kun et tilskuerion. Tiocyanatet inngikk derimot i reaksjonen Fe + SCN à FeSCN. Det ble overskudd av SCN, og for å motvirke dette overskuddet, økte produksjonen av FeSCN i løsningen. Dette kunne observeres ved at løsningen ble rødere. Når løsningen ble rødere, må mengden av FeSCN ha økt, og det var altså en forskyvning mot høyre.

 

C: I brønn C tilsatte vi jern(III)nitrat. Dette førte til det samme som i B, bare at det var mengden av jern som økte i stedet for mengden av SCN. Løsningen ble rødere, og det ble altså mer FeSCN i løsningen. Det var en forskyvning mot høyre. Nitratet som jernet var bundet til løste seg for øvrig opp og var ikke med i primærreaksjonen.

 

Begge disse hendelsene kunne vi forutsett ved Le-châtelier prinsippet; når mengden av et stoff øker, forskyves reaksjonen mot den siden der det er færrest molekyler.

 

D: I brønn D tilsatte vi sølvnitrat. Resultatet var en hvit utfelling:

Ag+(aq.) + SCN-(aq.) --> AgSCN(s)

       

I primærreaksjonen, Fe + SCN --> FeSCN, ble konsekvensen en forskyvning mot venstre for å kompansere for tapet av SCN som gikk til utfelling.

 

e) Ag+(aq.) + SCN-(aq.) --> AgSCN(s) 

 

Mulige feilkilder:

Nøyaktighet i oppmåling og lignende var ikke spesielt viktig i dette forsøket, med unntak av dråpetellingen i begynnelsen. Feilkildene vil derfor være få. Altfor mye vann eller altfor mye stoff i løsningen vil kunne bidra til noe feilaktige observasjoner. Dersom man ikke renset dråpetelleren mellom hvert bruk, vil også kunne føre til feil.


Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil