Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (753) Anmeldelse (bok, film...) (638) Artikkel (952) Biografi (264) Dikt (1040) Essay (571) Eventyr (115) Faktaoppgave (397) Fortelling (843) Kåseri (612) Leserinnlegg (123) Novelle (1334) Rapport (624) Referat (174) Resonnerende (212) Sammendrag av pensum (182) Særemne (161) Særoppgave (348) Temaoppgave (1266) Annet (528)

Språk

Bokmål (8210) Engelsk (1643) Fransk (26) Nynorsk (1150) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Kolorimetrisk bestemmelse av kobber i kranvann

Kolorimetrisk bestemmelse av kobber i kranvann

3KJ-forsøk. Er vel utregning de fleste sliter med, så det er gjort. Bare husk å før inn egne resultater!

Sjanger
Rapport
Språkform
Bokmål
Lastet opp
05.09.2006


Utstyr:

- Vannprøve

- Spektrofometer

- Standardløsning av kobber(II)ioner, 5,0 mg Cu2+/L

- Sju målekolber

- Byrette

- Cuprizonreagens

- Bufferløsning for Cu2+

- Målesylinder, 50 mL

- Destillert vann

- Dråpeteller

 

Framgangsmåte og observasjoner:

1) Vi fyllte en byrette med standardløsningen og overførte henholdsvis 2, 4, 8, 15 og 30 mL av standardløsningen til hver sin målekolbe. Vi tilsatte 10,0 mL bufferløsning og 5,0 mL Cuprizonreagens til hver kolbe og fortynnet med destillert vann til 50 mL-merket.

2) Vi laget en blindprøve av 10,0 mL bufferløsning og 5,0 mL Cuprizonreagens i en målekolbe og fortynnet til 50 mL-merket med vann.

3) Vi brukte målesylinderen og målte ut 30,0 mL av vannprøven. Vi overførte vannprøven til en 50 mL målekolbe og tilsatte 10,0 mL bufferløsning og 5,0 mL Cuprizonreagens. Vi fyllte opp med destillert vann til merket på målekolben. Vi blandet dette godt ved å riste.


4) Vi ventet i 10 minutter på fargeutviklingen i løsningene.

5) Vi nullstillte fotometret mot blindprøven. Vi målte så absorbansen på løsningene fra punkt 1 fortløpende ved å begynne med den løsningen som hadde lavest konsentrasjon. I tillegg målte vi absorbasjonen på vannprøven med ukjent kobberkonsentrasjon.

 

Resultater og spørsmål

 

a)

Antall mL standardløsning i 50,0 mL prøve

[mg Cu2+/L]

Absorbanse

0(blindprøve)

0(blindprøve)

 --

2

0,2

0,07

4

0,4

0,12

8

0,8

0,24

15

1,5

0,42

30

3

0,8

 

b) Se vedlegg.

 

c) Absorbansen for vannprøven med ukjent kobberkonsentrasjon var 0,385. Av kurven kan vi da lese av at konsentrasjonen av kobber i mg/L i løsningen var 1,41 mg/L.

 

Tilleggsoppgave: Finn konsentrasjonen av kobber i den opprinnelige løsningen.

 

C1V1 = C2V2

 

Vi tilsatte opprinnelig 30 mL standardløsning, og fortynnet så løsningen til 50 mL. V1 og V2 er altså bestemt. Av grafen som vi laget som en funksjon av konsentrasjonen på absorbasjonen(se vedlegg) kan vi lese av C2 på førsteaksen.

C1 = X

V1 = 30 mL

C2 = 1,45 mg Cu2+/L

V2 = 50 mL

 

C1V1 = C2V2

 

30X = 1,45*50

 

X = (1,45*50) / 30

 

X = C1 = 2,416 mol/L

 

Kobberkonsentrasjonen i standardløsningen var 2,4 mol/L

 

Anvendelser og sammenhenger

 

d) Anbefalt daglig inntak av kobber er 1-2 mg. (www.helse.no)

 

e) For å unngå unødvendig høyt innhold av kobber i vannet fra kranen, bør man la vannet renne en stund for å unngå å få vann som har oppholdt seg lenge i selve ledningsnettet. Man bør også unngå å drikke varmt eller lunket vann, fordi det tar til seg metaller lettere enn kaldt vann.

Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil