Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (709) Anmeldelse (bok, film...) (634) Artikkel (927) Biografi (262) Dikt (1036) Essay (552) Eventyr (115) Faktaoppgave (374) Fortelling (833) Kåseri (609) Leserinnlegg (119) Novelle (1310) Rapport (621) Referat (173) Resonnerende (204) Sammendrag av pensum (179) Særemne (155) Særoppgave (337) Temaoppgave (1246) Annet (527)

Språk

Bokmål (8053) Engelsk (1612) Fransk (26) Nynorsk (1123) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Notater til kapittelet "Europa i Middelalderen"

Notater til kapittelet "Europa i Middelalderen"

Notater til kapittelet "Europa i Middelalderen".

Sjanger
Sammendrag av pensum
Språkform
Bokmål
Lastet opp
16.08.2006


 • Middelalder i Europa: fra kort før 500 e.Kr. (Vestromerrikets fall) og fram til de store oppdagelseneslutten av 1400-tallet. Deles i tidlig middelalder (500-1000) , høymiddelalder (1000-1300) og seinmiddelalder (1300-1500).
 • Ordet kommer fra Italia på 1400-tallet pga deres da kunst og kultur, som de sammenlignet som like god som i antikken, derfor var tiden imellom sett på som mørk og ufruktbar hvor kirke og religion hadde dominert.

DET KRISTNE EUROPA

 

Pavedømme og klostervesen

 • Romerriket i oppløsning i vest à kirken overtok oppgaver som tidligere hadde blitt utført av keiserens embetsmenn. Biskopene tok seg av befolkningen og var med på å organisere forsvaret
 • I Vest-Europa kom biskopen i Roma, paven, til å få en særstilling grunnet to ting:
  1. Han hadde høyere prestisje enn andre biskoper og ingen byer i vest kunne måle seg med Roma.
  2. Apostlene Peter og Paulus hadde lidd martyrdød der med Peter som byens første biskop og etterfølgerne som pave (pave = far)
 • Pavens krav på lederskap ble styrket av et sitat i bibelen hvor Jesus ber Peter bygge hans menighet på den klippen.
 • Gregor 1. / Den store (590–604), en munk fra klosteret Monte Cassino, bygde for alvor ut pavedømmets maktstilling ved å:
 • Sørge for at inntektene fra pavens landeiendommer kom trygt til Roma
 • Innføre felles regler for styring av bispedømme
 • Skapte en enhetlig ordning av gudstjenesten
 • Skrive en håndbok i sjelesorg og en prekensamling som flittig ble benyttet av prestene gjennom hele middelalderen (han ville de skulle bli forbilder)
 • Gjøre en betydelig innsats for å styrke klostervesenet ved å innføre Monte Cassinos regler utført av Benedikt av Nursia (480-547) til mønster for gamle og nye klostre. De gikk bl.a. ut på at munkene skulle leve i kyskhet og fattigdom (jf. Selvforsyning; Jordbruk og håndverk) hele livet og være lydige mot klosterets leder, abbeden. De hjalp også syke, gamle og hjemløse.
 • Sende benediktinermunker som misjonærer til Englandslutten av 500-tallet som omvendte angelsaksere og skotter til kristendommen det følgende århundret. Kirken på de britiske øyene ble nær knyttet til paven i Roma. Det samme skjedde med klostrene som britiske benediktinere grunnla på 700-tallet blant frankerne på kontinentet. Frankiske benediktinere brakte det kristne budskapet videre nordover på 800-tallet til saksere, vendere og skandinaver.

Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil