Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (709) Anmeldelse (bok, film...) (634) Artikkel (927) Biografi (262) Dikt (1036) Essay (552) Eventyr (115) Faktaoppgave (374) Fortelling (833) Kåseri (609) Leserinnlegg (119) Novelle (1310) Rapport (621) Referat (173) Resonnerende (204) Sammendrag av pensum (179) Særemne (155) Særoppgave (337) Temaoppgave (1246) Annet (527)

Språk

Bokmål (8053) Engelsk (1612) Fransk (26) Nynorsk (1123) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Menneskesyn i buddhismen

Menneskesyn i buddhismen

Oppgave som besvarer spørsmålene: Hva avgjør et menneskes karma? Hva er buddhistenes mål?

Sjanger
Temaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
16.08.2006
Tema
Buddhisme

Noen viktige elementer i buddhismens menneskesyn er at mennesket ikke har noen sjel og ikke er skapt, men at det har karma og blir gjenfødelse. Selve målet for buddhisten er at det kun er en selv som kan frigjøre en fra all lidelse.

 

I buddhismen deles mennesket i hovedsak inn i to deler - kropp og sinn. Mer nøyaktig deles kropp og sinn inn i fem grupper: Kroppen er den fysiske delen og følelser, identifikasjon, tanker/handlingsimpulser og bevissthet utgjør de mentale bestanddeler. Disse fem gruppene utgjør hele personen, med personlighet, handlinger og synspunkter mm.

 

Sentralt i buddhismen er også læren om anatta - ikke-sjel. Her forklarer Buddha at det i de fem gruppene ikke finnes en sjel, eller noe varig indre. I gjenfødelsesprosessen er det da selvsagt ikke en sjel som blir gjenfødt, siden dette ikke eksisterer. Hvert eneste øyeblikk gjennom hele livet fødes en ny tanke, ny følelse, ny handling osv, som et resultat av tidligere tanker, følelser og handlinger. Denne prosessen fortsetter også videre når et menneske dør. Da gjenfødes det i et nytt levende vesen, menneske eller dyr, dette avhenger av karma.

 

Karma betyr handling. Enhver tanke, tale eller handling får en konsekvens. En dårlig handling er noe som fører til et dårlig resultat, altså noe vondt for oss selv og andre. En god handling er noe som fører til det motsatte, altså velvære og lykke for oss selv og andre. Slik snakker man om god og dårlig karma og hensikten bak handlingen er det avgjørende. Handlinger gjort med hat, sinne, grådighet osv. er dårlige handlinger. Handlinger med årsak i vennlighet, gavmildhet, ikke-ondskap osv. er selvsagt gode handlinger. Hvis en gjør noe ondt mot en annen, får den handlende dårlig karma. Offeret for denne dårlige handlingen har sin egen karma som bestemmes av hvordan han reagerer tilbake. F.eks om han tilgir eller hevner seg.

 

Vi er et resultat av det vi har tenkt, sagt og gjort, og det er dette som blir til det vi kan kalle vår personlighet. Vår karma avspeiles i våre vaner, meninger, reaksjoner, syn på ting mm, altså hele vår person. Det er vår karma som er årsaken til begjæret og bestemmer hva vi liker og ikke liker. Alle tanker og ord styres av dette, uten at vi nødvendigvis merker det, altså underbevisst.

 

Et hvert menneske har en mulighet til å nå buddhismens mål. Denne veien er uavhengig av kjønn, rase og hvilken samfunnsklasse man tilhører. Det er ens handlinger som avgjør. Buddha var kun en veiviser. Han kan ikke gjøre andre fri - det kan man kun gjøre selv. Buddhas vei vil, hvis man fullfører den, føre til en stopp av denne kontinuerlige tilblivelsesprosessen med gjenfødsel og død, og føre til den høyeste lykke som er varig, fullstendig og uten bivirkninger.

Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil