Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (753) Anmeldelse (bok, film...) (638) Artikkel (952) Biografi (264) Dikt (1040) Essay (571) Eventyr (115) Faktaoppgave (397) Fortelling (843) Kåseri (612) Leserinnlegg (123) Novelle (1334) Rapport (624) Referat (174) Resonnerende (212) Sammendrag av pensum (182) Særemne (161) Særoppgave (348) Temaoppgave (1266) Annet (528)

Språk

Bokmål (8210) Engelsk (1643) Fransk (26) Nynorsk (1150) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Foredrag om honning

Foredrag om honning

Dette er en kort versjon av et foredrag jeg hadde om honning i biologi.

Sjanger
Annet
Språkform
Bokmål
Lastet opp
16.08.2006
Tema
Råvarer


Honning er et rent naturprodukt. Smak, konsistens og farge avhenger av hvilke type planter den kommer fra. Honning inneholder vesentlig vann og sukker, henholdsvis 18-20 % vann og 78–80 % drue- og fruktsukker og to prosent rørsukker. Den resterende prosenten er bl.a. ulike mineraler, syrer, vitaminer, proteiner, smaksstoffer og fargestoffer, som gjør oss i stand til å skille tusenvis av forskjellige honningarter fra hverandre i smak, farge, konsistens, duft, aksjon og reaksjon.

 

Honning har antibakteriell effekt, og det er i dag forskning ved­rørende operasjons-, mage- og tarmsår. Mange sykehus og pleiehjem anvender honning på liggesår som ikke gror. Det karakteristiske er at sår gror lettere, sårskorpene blir mindre og fremfor alt, arrdannelsen blir betydelig mindre.  

 

Honning egner seg også svært godt til matlaging. Honning i bakverk gjør at det holder seg mykt lengre, og i kaker kan halvparten av sukkeret erstattes med honning. Men spedbarn under 12 måneder kan ikke spise honning grunnet utvikling av sporer i tarmkanalen som fører til sykdom.


 

Kultiveringen av honning har foregått i ca. 5000 år. Den nasjonaløkonomiske betydning ligger i dag ikke så mye i produksjonen av honning. Verdien av honning til primærprodusentene er i dag på ca. 50 mill. kroner. Viktigere er bienes bidrag til befruktningen av frukttrær, busker og eng.

 

Bier lager honning ved å fly fra blomst til blomst og ta med seg den rike nektaren fra plantene tilbake til kuben. Inne i kuben tilsetter de enzymer og trekker ut vannet under den kortvarige lagringen før bien avsetter honningen. En kube gir i gjennomsnitt 30 kilo honning.

 

Biene samler også pollen som næring til yngelen, dermed bestøves blomstene.

 

Både mennesker, fugl og dyr får bær, frø og frukt å spise. Og plantene kan formere seg til stadig nye generasjoner. Ca. 75 % av vår ville flora må ha besøk av insekter for å kunne sette frø. Det er mange forskjellige insekter som deltar i dette arbeidet. Men de ville insektene kan bli utsatt for skader i miljøet sitt og de kan oppleve ugunstige værforhold som gjør at de for eksempel et år ikke greier å utføre bestøvningsjobben. De store svingningene i utbyttet fra år til år er et særtrekk ved honningproduksjonen. Det er vær, temperatur og trekkforhold som er avgjørende for resultatet.  Birøkt er derfor en fornuftig ordning for å forsikre natur og miljø. Når biene formerer seg og blir mange i kuben, setter birøkteren flere kasser oppå hverandre for å lage mer plass.

 

Så skal jeg fortelle om hele honningsproduksjonen i en litt mindre detaljert form

 

Honningproduksjon

Hvem som helst kan være birøkter, men en fellesnevner er interesse for naturen. Det er spennende å produsere sin egen honning, men bienes pollinering av kulturvekster og ville vekster i nærmiljøet er vel så viktig.
Halvparten av birøkterne driver mest for fornøyelsens skyld, men birøkt kan i store deler av landet gi en god ekstrainntekt. Det er mange birøktere som har birøkt som deltids- og heltidsyrke og som tilleggsnæring i landbruket.

<bilde>

Blomstene
Biene samler nektar som skal bli til honning og pollen fra blomstene. Bienes pollinering av frukt, bær og oljevekster sikrer en god avling med fin kvalitet. Dette arbeidet har en større verdi enn honningen de produserer.

 

<bilde>

 

Biene
Bienes innsats som honningsamlere er godt kjent. Visste du for eksempel at biene må besøke over 20 millioner blomster eller ta over 60.000 flyturer for å produsere 1 kg honning?

 

<bilde>

Birøkt
For å drive birøkt må man skaffe seg bikuber, redskap og honningbehandlingsutstyr.
Noe kan lages selv. Moderne birøkt har bidratt til økt honningproduksjon her i landet.

<bilde>

 

 

 

Prosessen
Biene finner nektar i blomstenes honningkjertler som de omdanner til honning ved å tilsette enzymer og redusere vanninnholdet. Birøkteren tar tavlene med modnet honning som «slynges» ut ved hjelp av en spesialkonstruert sentrifuge. Hver kube kan gi fra 0 til 100 kg honning (litt over 30 kg i gjennomsnitt)

 

<bilde>

 

Produktet
Honning er et rent naturprodukt og har ulik smak, farge og konsistens avhengig av hvilke planter den kommer fra. Den er flytende når birøkteren slynger den ut, men de fleste sorter vil krystallisere etter en tid. Derfor omsettes det meste av norsk honning som krystallinsk honning.

 

<bilde>

 

Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil