Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (709) Anmeldelse (bok, film...) (634) Artikkel (927) Biografi (262) Dikt (1036) Essay (552) Eventyr (115) Faktaoppgave (374) Fortelling (833) Kåseri (610) Leserinnlegg (119) Novelle (1310) Rapport (621) Referat (173) Resonnerende (204) Sammendrag av pensum (179) Særemne (155) Særoppgave (337) Temaoppgave (1246) Annet (527)

Språk

Bokmål (8054) Engelsk (1612) Fransk (26) Nynorsk (1123) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Nyrealismen

Nyrealismen

Fagstil om nyrealismen. Hva den var, bakgrunn, kjennetegn, forfattere og kjente verk.

Sjanger
Artikkel
Språkform
Bokmål
Lastet opp
29.06.2006


Fra begynnelsen på 1900-tallet får vi en ny epoke i norsk litteratur, og nyromantikken må vike. Den nye epoken, nyrealismen, var en reaksjon på den romantiske rosemalingen av samfunnet og livet og en slags fornyet utgave av realismen fra 1870-90 årene. Det er denne epoken som skal dominere norsk litteratur frem til 40-årene.

 

Nyrealismen, eller den etiske realismen, har mye til felles med realismen, men skiller seg også fra den på en del sentrale punkter. Den blir kalt den etiske realismen fordi så mange av forfatterne er opptatt av etikk, moral, verdier og oppløsningen av normene. Dette er en av tingene som er nye for denne perioden. Der realismen var mest opptatt av å kritisere institusjoner i samfunnet, går nyrealismen mer inn på verdier, holdninger og individets forhold til omgivelsene sine. De fire store i realismen hadde angrepet hykleri og livsløgn i borgerskapet. Datidens skolesystem ble kritisert og også kvinnens stilling i samfunnet. I nyrealismen er ikke dette så viktig lenger. I stedet for å gå ut mot en bestemt sosial gruppe synes det viktigere å få frem hvordan det står til hos det brede lag av folket. Man beskriver hverdagen til vanlige enkeltpersoner og de problemer og utfordringer de møter underveis i livet. Det er få helteskikkelser eller erketyper, og heller ikke de mest dramatiske problemene, men det blir skrevet slik at folk kan kjenne seg igjen i litteraturen.


 

På en måte er nyrealismen og realismen samsvarende der. Siden begge periodene er realistiske, prøvde begge å beskrive verden troverdig, slik den var, men de fokuserte på forskjellige ting. Der realistene kritiserte og rakket ned på ting som de var og skrek etter en forandring i samfunnet, kjempet nyrealistene for å beholde de gamle verdiene, kulturen og normene. En av de mest tradisjonelle forfatterne i så måte var Sigrid Undset. Hun skrev historiske romaner hvor familieforhold, tradisjoner, kulturen og religionen spilte viktige roller. Dette ser vi blant annet i ”Kristin Lavransdatter”. Kristin møter mange etiske problemstillinger i løpet av livet, men kommer seg gjennom dem uten å glemme normene og levereglene.

 

I nyrealismen står motsetninger sterkt mot hverandre. By står mot land, bonde mot arbeider og arbeider mot kapitalstaten. Arbeiderklassens kamp er viktig. Mange synes verden er blitt for komplisert og ønsker å vende tilbake til det enkle bondelivet før pengesamfunnet.

 

Rundt 1890-tallet hadde Sigmund Freuds teorier om psykoanalysen blitt kjent. Disse opptok folk, og ideen blir videreført til nyrealismen. Forfatterne prøver å sette mennesket inn i en større sammenheng. De skriver om tvil og tro og indre konflikter og prøver å finne ut hva som ligger til grunn for handlinger. En av Freuds ivrigste tilhengere i Norge var Sigurd Hoel. Han skrev en del psykologiske romaner, for eksempel ”Møte ved milepelen” Der går han inn på hvordan svik og løgnaktige idealer skaper ubalanserte individer. Individets forhold til fellesskapet er viktig. Det er også miljøet og omgivelsenes påvirkning på mennesket og menneskets ansvar for disse. Spesielt i de lange romanseriene som er typisk for nyrealismen, ser vi hvordan miljøet og samfunnet påvirker en person eller slekt gjennom mange år. Individet blir skildret i forhold til samfunnet rundt og gjerne satt i slektssammenheng, samtidig som samfunnet blir sett gjennom individets øyne og beskrevet deretter.

 

Ellers i nyrealismen blir kvinnelyrikken viktigere. Likestillingsdebatten begynner og får kvinner til å skrive mer. Perioden er også preget av skepsis for fremtiden og for ny teknologi.

 

Språket i de nyrealistiske bøkene er for det meste veldig saklig og nøkternt. Mange steder blir det skrevet på dialekt, og det blir trukket inn lokale navn og fortellinger. Dette skaper en følelse av at det er mer virkelighetsnært, og kalles heimstaddikting.

 

Gjennom hele den nyrealistiske perioden skjer det mye i Norge og resten av verden. Det er en tid hvor historien blir formet. Det store hamskiftet, overgangen fra jordbrukssamfunn til bysamfunn, den industrielle revolusjonen, unionsoppløsningen og senere første verdenskrige, børskrakket i New York og mellomkrigstiden med kulturdebatten og etter hvert ny krigstrussel.

 

I første omgang var det nok de vi kaller det store hamskiftet som sørget for at vi fikk en endring i litteraturen. I løpet av få år på begynnelsen av 1900 tallet døde de fleste store, kjente norske forfatterne. Mange fryktet at den norske ”gullalderen” innen litteraturen ville forsvinne med dem, men i løpet av de samme årene debuterte omtrent like mange nye forfattere og vi fikk et nesten totalt generasjonsskifte. En del forfattere som gikk bort var Bjørnson, Ibsen, Lie, Kielland og Skram. De som debuterte var blant andre Undset, Duun, Øverland, Falkberget, Uppdal og Bull. Allerede etablerte forfattere som Knut Hamsun, fortsatte å skrive i den nye perioden, men la om skrivestilen. Samtidig som dette gikk for seg, hadde industrien sitt inntog i Norge, og samfunnet ble nytt og annerledes for mange. I første omgang førte industrien med seg optimisme og bedre leveutsikter for de fleste. Folk fikk bedre råd og flyttet til byene for å jobbe. Selskaper som Norsk Hydro bidro til å øke troen på nasjonen og den nasjonale stoltheten. Man ble mer interessert i den norske historien, og dette er grunnen til en del av de historiske romanene som blir skrevet. Unionsoppløsningen styrket nasjonalfølelsen ytterligere.

Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil