Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (752) Anmeldelse (bok, film...) (638) Artikkel (952) Biografi (264) Dikt (1040) Essay (571) Eventyr (115) Faktaoppgave (397) Fortelling (843) Kåseri (612) Leserinnlegg (123) Novelle (1333) Rapport (624) Referat (174) Resonnerende (212) Sammendrag av pensum (182) Særemne (161) Særoppgave (348) Temaoppgave (1266) Annet (528)

Språk

Bokmål (8209) Engelsk (1643) Fransk (26) Nynorsk (1149) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Den kalde krigen

Den kalde krigen

Oppgaver og besvarelser om den kalde krigen.

Sjanger
Temaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
04.06.2006


*Forklar utrykket "Den kalde krigen"?*

Det er en spenning mellom USA og Sovjetunionen hele tiden. Den ene rustet opp og den andre rustet opp, ingen måtte være svakere enn den andre. Det er ikke en ordentlig krig, de bare truer hverandre.

 

*Hvor lenge varte den?*

1945-1988 dvs. 44år

 

*Nevn minst 5 forskjeller mellom kapitalismen og kommunismen?*

Kommunismen:

-Bedriftene eies av staten

-Arbeiderne har ikke streikerett

-Alle er garantert arbeid, men må arbeide der staten bestemmer

-Staten kontrollerer massemedia

-Religionsutøvelse er enten forbudt eller undertrykt

-Bare kommunistparti er tillatt

-Hemmelig politi og store fangeleirer

Kapitalismen:

-Bedriftene eies av private

-Arbeiderne har streikerett

-Bedriftene kan gå konkurs, og arbeiderne mister jobben

-Tale- og trykkefrihet


-Religionsfrihet

-Rettsikkerhet og uavhengige domstoler

 

*Hva gikk Trumandoktrien ut på?*

Trumandoktrien gikk ut på at USAs president sa i en tale at han ville hjelpe Hellas og Tyrkia og støtte alle som følte seg truet av kommunistene.

 

*Hvilken grunner hadde USA for å hjelpe Europa etter 2. verdenskrig?*

Det var bolignød og mangel på mat i mange land i Europa etter krigen. Slike forhold kunne gi kommunismen stor appell. Det ville ikke USA, så de ga penger til disse landene. Da var liksom de landene på USAs side. USA selv kunne tjene på handel med Vest-Europa.

 

*Hvilke land mottok ikke hjelp fra USA og hvorfor?*

Sovjetunionen mottok ikke hjelp fra USA. Sovjet nektet også resten av Øst-Europa å få Marshallhjelp. De ville greie seg selv.

 

*Forklar begrepet "Jernteppet"?*

Jernteppet var et skille mellom øst- og vest-Europa. Det var veldig vanskelig å komme seg inn og ut av landene som var under jernteppet. De var redde for at de som reiste ikke ville vende tilbake.

 

*Hvilken stilling hadde Berlin?*

Berlin ble delt i 4.deler. Sovjetunionen, Frankrike, USA og Storbritannia fikk hver sin del. Til slutt slo Frankrike, USA og Storbritannia seg sammen. Da ble det øst- og vest-Berlin. Berlin lå 16mil innenfor den sovjetiske delen, så vest-Berlin fikk ikke forsyninger fra vest-Europa, fordi den lå i Sovjet.

 

*Hva vet du om Berlinmuren?*

Muren ble bygd fordi mange tyskere som bodde i Øst-Berlin flyktet videre til vest-Tyskland. I 1961 hadde nesten 2,5mil mennesker flyktet. Det var ingen skille mellom øst- og vest-Berlin, derfor var det enkelt å flykte til vest-Berlin og derfra med fly til vest-Europa. Makthaverne fryktet at hele Øst-Berlin ville bryte sammen hvis ikke noe ble gjort. Muren ble bygd tvers gjennom Berlin, mellom øst- og vest-Berlin. I vest ble muren kalt ”skammens mur.”

 

*Hva er Berlinblokaden?*

Berlinblokaden var en blokade som Sovjetiskstyremakten hadde lagd. De fra vest fikk ikke gi forsyninger, brennstoffer osv. til vest-Berlin. Men de fra vest laget en luftbru fra tre byer og inn til Berlin, de tre byene var Frankfurt, Hannover og Hamburg.

 

*Hva er NATO?*

NATO var en organisasjon i Vest-Europa. NATO-traktaten gikk ut på at hvis ett land av medlemslandene ble angrepet, var det det samme som angrepet på alle. (North Atlantic Treaty Organization)

 

*Hva var Warzawapakten og hvorfor ble den opptettet?*

Sovjetunionen svarte på NATO med å lage en egen militærallianse, Warzawapakten, for landene i Øst-Europa.

 

*Hvorfor ble FN sveket under den kalde krigen?*

Stormaktene hadde vetorett. Siden det var to stormakter som kjempet mot hverandre, pleide de legge ut veto om hverandre i hverandres sak. Da var det ikke mulig å få noe flertall i sikkerhetsrådet. FN ble da ofte lammet i saker som det gjaldt fred og sikkerhet.

 

*Fortell det du vet om Cubakrisen!?*

14. oktober 1962 oppdaget amerikanske spionfly at det ble bygd rakettbaser på Cuba. Rakettene kunne nå store byer på få minutter. Det var Sovjetunionens statsminister i samarbeid med presidenten i Cuba, som hadde satt i gang byggingen. Amerikanerne var jo vant til å ha fienden på et havs avstand.

 

*Si litt om kriger/konflikter utenfor Europa hvor supermaktene støttet hver sin part!?*

Land som var i konflikt med et naboland, eller som kjemper mot opprørerne i et eget land, fremstilte seg gjerne som antikommunister og fikk våpen fra USA. Dermed var den andre parten sikret støtte fra Sovjetunionen. Etter krigen startet kolonienes frigjøringskamp fra de gamle europeiske kolonimaktene. Kolonimaktene var alliert med USA, og derfor kunne ikke USA støtte koloniene i deres kamp. Da var Sovjetunionen og Kina klare til å hjelpe.

 

*Hva er en supermakt?*

En supermakt er et stort land som har noe å si. Sovjetunionen og USA er to supermakter. En supermakt er et mektig land.

 

*Hvorfor hva det så vanskelig for USA å gi støtte til frigjøringskrigene i koloniene?*

Kolonimaktene var alliert med USA, og derfor kunne ikke USA støtte koloniene i deres kamp.

 

*Hva er dominoteorien?*

Den amerikanske regjeringen mente at mange land i Sørøst-Asia var så svake at de kunne velte over ende som dominobrikker og bli kommunistiske hvis først Vietnam falt. Dette ble kalt dominoteorien.

 

*Hva vet du om Vietnamkrigen?*

I borgerkrigen i Vietnamkrigen støttes Sør-Vietnam av USA, Nord-Vietnam først av Kina, så av Sovjetunionen. Frankrike ville gjenopprette sitt kolonirike i Vietnam. Vietnameserne ville ikke dette. De vinner over Frankrike i Nord-Vietnam.

1955: Vietnam blir delt. Nord-Vietnam ble kommunistisk.

Etter hvert fikk Sør-Vietnam støtte av USA.

Vietnam utviklet seg til å bli en Geriljakrig, når USA kom.

Gerilja = Gjemmer seg blant vanlige folk og sloss om natten

1973: Amerikanerne trekker seg ut.

1975: Nord-Vietnam erobrer Sør-Vietnam.

         Vietnam blir kommunistisk.

 

*Hva er Vietcong?*

1955 ble Vietnam delt i Nord og Sør.

Regjeringen i sør hadde liten støtte blant folk fordi den var korrupt og lite effektiv, og det ble dannet en kommunistisk opprørbevegelse, Vietcong.

 

*På hvilken måte har presidentutvalget i USA i 1964 og 1968 sammenheng med Vietnam-krigen?*

I valgkampen i 1964 sa USA`s president Lyndon B. Johnson: ”Et Asia truet av kommunistisk herredømme vil sette selve sikkerheten til USA i fare.” Han ville derfor sende amerikanske soldater til Vietnam. Johnson ble valgt til president. Han sendte soldater til Vietnam.

 

Folk demonstrerte mot krigen, de ville ha slutt på den. President Johnson ble tvunget til å ikke søke gjenvalg i 1968. Den nye presidenten, Richard Nixon, lovet i sin valgkamp at han ville ”bring the boys home”. Kongressen nektet å gi mer penger til krigen. Da måtte sørvietnameserne føre krig mot nordvietnameserne.

 

*Hva er forskjellen på Øst-Berlin og Vest-Berlin?*

Øst-Berlin:

-Sovjetunionen

-Kommunistisk

-Dårlig stand

-Den tyske demografiske republikk

-Knapt nok mat

Vest-Berlin:

-USA, Frankrike og Storbritannia

-Kapitalisme

-God stand

-Forbundsrepublikken

-Tv++

 

*Hvorfor var det viktig for sovjetsamveldet å ha kommunistiske regjeringer i Øst-Europa?*


Det var viktig for sovjetunionen å ha kommunistiskregjering i Øst-Europa, på grunn av de var redde for enda et angrep på Sovjetunionen, derfor flyttet de polen vestover.

 

*Hva vi det si å ha vetorett?*

FN-pakten bestemte at beslutninger i Sikkerhetsrådet måtte være enstemmige. Hvis en stormakt stemte nei, kunne Sikkerhetsrådet ikke fatte noe vedtak. Stormaktene hadde vetorett.

 

Stormaktene som har vetorett: USA, Frankrike, Kina, Sovjetunionen og Storbritannia.

 

*Nevn noen eksempler på at FN var handlingslammet!?*

-Alle statene i Nord- og Sør-Amerika var på USAs side. I tillegg kom USAs allierte i Europa, Sovjetunionen hadde derfor aldri mulighet til å få flertall. Dermed brukte sovjeterne ofte sitt veto i Sikkerhetsrådet.

-FN ble lammet i saker som gjaldt fred og sikkerhet.

-Kommunistene seiret i Kina i 1949, og USA fikk FN til å nekte å ta opp Kina som medlem.

 

*Gi noen eksempler på at vetorett ble brukt i FN!?*

Sovjetunionen hadde ingen sjanse mot de andre landene i FN, de hadde ingen mulighet til å få flertall i Sikkerhetsrådet. Derfor la de ofte inn veto. FN ble lammet i saker som gjaldt fred og sikkerhet.

 

*Hva var ”United for peace-resolusjonen og når ble den brukt?*

Hvis sikkerhetsrådet pga. uenighet mellom de faste medlemmene ikke klarer å opprettholde fred og sikkerhet, skal Hovedforsamlingen straks behandle saken for å gjøre de nødvendige anbefalingene. Hvis en sak blir lagt i sikkerhetsrådet, og noen legger ut veto, kan det være fordi de vil gjøre det til gode for seg selv. Hovedforsamlingen bruker da United for peace-resousjonen.

 

*Hvilken stilling hadde Jugoslavia under "Den kalde krigen"?*

Jernteppet deler Europa. I Jugoslavia var kommunistene i flertall, men lederen, Tito, nektet å adlyde ordre fra Stalin. Jugoslavia ble en slags `nøytral` stat.

 

*Si litt om forholdene i Sovjetunionen mot slutten av "Den kalde krigen"?*

Misnøyen og likegyldigheten vokste blant folk i Sovjetunionen. Færre og færre trodde på kommunistpartiet.

Sovjetunionen gikk i oppløsning i 1991.

 

*Hvem var Mikhail Gorbatsjov og hvilken betydning fikk han?*

I 1985 ble Mikhail Gorbatsjov valgt til generalsekretær i kommunistpartiet. Gorbatsjov tok initiativ til et møte med president Reagan. 1987 ble de enige om den første nedrustningsavtalen under "Den kalde krigen".

Gorbatsjov ville også endre kommunismen. Han brukte slagordet glasnost(åpenhet) og perestrojka(reformer).

Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil