Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (753) Anmeldelse (bok, film...) (638) Artikkel (952) Biografi (264) Dikt (1040) Essay (571) Eventyr (115) Faktaoppgave (397) Fortelling (843) Kåseri (612) Leserinnlegg (123) Novelle (1334) Rapport (624) Referat (174) Resonnerende (212) Sammendrag av pensum (182) Særemne (161) Særoppgave (348) Temaoppgave (1266) Annet (528)

Språk

Bokmål (8210) Engelsk (1643) Fransk (26) Nynorsk (1150) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > De etiske og moralske sider ved dødstraff

De etiske og moralske sider ved dødstraff

Dette er en drøfting av de moralske og etiske sidene av dødstraff.

Karakter: 6 (Kristendom, religion og livssyn)

Sjanger
Artikkel
Språkform
Bokmål
Lastet opp
04.06.2006


Introduksjon:

Dødsstraff har trolig eksistert siden tidenes morgen, og blitt brukt av alle samfunn. Dødsstraff vil si at man med loven i ryggen tar livet av et mennesket for å straffe vedkommende pga. en forbrytelse. Ikke bare mord har blir straffet med døden, også voldtekt og grov vold. Knyttet opp mot religion og politikk ser vi at mennesker har blitt dømt til døden for blasfemi og opposisjon.

 

Drøfting:

Virkeligheten - Norge kontra USA.

 

I Norge hadde vi dødsstraff lenge, og det er først i den senere tid den har blitt totalt avskaffet. Her er noen hendelser fra 100+ år tilbake.

 

 • 1842-1902: 40 personer dømt til døden, kun 9 henrettet.
 • 1876: Norges siste sivile offer, Kristoffers Nilsen Svartbækken Grindalen, blir halshugget.
 • 1902: Som følge av ny straffelov blir sivildødsstraff avskaffet.
 • 1948: Den siste henrettelse etter krigsoppgjøret fant sted.

 •  

  I USA er dødsstraff langt på vei en vanlig straffmetode. Her har 38 av 50 delstater tillat bruken. I 2004 ble 59 personer drept, men over 3500 personer venter på å få fullbyrdet dommen.

   

  Staffesystemene: Restituivt (NO) vs. Repressivt (US)

  I Norge har vi et restituivt straffesystem. Det ønsker å restaurere forbryterne og få de ut i samfunnet etter sonet dom.

   

  I USA har de et repressivt straffesystem. Det ”presser” forbryterne ut av samfunnet, og da er dødsstraff den ideelle løsningen på problemet.

   

  For det restituive system vil dødsstraff være katastrofalt. Det å drepe forbryteren vil ikke gi noe som helst resultat i form av ”restaurering”, da fangen er død. Derimot kreves det tid og ressurser for å gjennomføre det.

   

  Det repressive straffesystemet ville ikke vært effektivt uten dødsstraff. En måte å kvitte seg med de kriminelle, selv om det koster mye å ha en fange på dødscelle. Faren ved denne typen straff er at en dom ikke kan bli omgjort. Det vil, bokstavelig talt, bli et justismord.

   

  Argumenter for/mot dødsstraff:

   

  For:

  • De kriminelle blir fjernet fra samfunnet
  • Offerets familier får ”hevn”
  • Avskrekking for å sette et eksempel

  Mot:

  • En henrettelse er et drap, noe som er ulovlig
  • Hvis man tar et liv, og kan bli henrettet for det, er det stor sjanse for at forbryteren tar flere liv med det samme
  • Avrettingen er inhuman
  • Det går lang tid mellom dom og straff
  • Anker fra anklagede vil rippe opp i minner hos pårørende
  • Overhengende fare for justismord

  Det finnes ingen bevis for at dødsstraff ”virker” på samfunnet, tvert imot ser vi at land med store sosiale skiller og diktaturer er de som bruker dødsstraff og at det i disse landene er mye vold. Mye mer enn i andre land. Betyr dette at dødsstraff øker voldsproblematikken i landene?

   

  Det kan hende, men samtidig er landene som bruker dødsstraff langt mer forskjellige innad en de som ikke bruker det. La oss ta Norge/USA som eksempel. Det er store sosiale skiller i USA, og få kan vel betvile at det raskt kan utarte seg i voldsproblemer. Hvorfor skal noen som sulter bry seg om loven? På den måten er det vanskelig for meg å tro at det skal gi noen preventiv effekt på forbrytere. Da må de lavere klassene få en bedre levestandard først. De personene som kan dø uansett er nok ikke mer redde for dødsstraff en noen annen type straff, skal man dø av giftsprøyte, eller skal man sulte i hjel?

   

  Religionene - Islam/Katolisme

   

  Islam godkjenner dødsstraff for noen typer forbrytelser. Koranen omtaler det slik:

  "I gjengjeldelsen er det liv for dere, dere som forstår, så dere må bli gudfryktige. K. 2:179.”

   

  Å åpne for dødsstraff for mordere er altså en kilde til liv, i følge Koranen. Men, for at dødsstraffen skal godkjennes MÅ det være sikkert at den beskyldte person har gjort seg skyldig.

   

  ”Profeten fortalte:
  Moses spurte en gang Gud:
  Herre! Hvem setter Du størst pris på?
  Gud sa:
  Den som kan ta hevn, men tilgir.

  Profeten sa:
  Muslimer skal ikke straffe noen, om det kan unngås. En anklagd bør helst gå fri. For det er bedre å gjøre feil ved å tilgi, enn ved å gi noen urettmessig straff.”

  Katolsk dødsstraff er myntet på:

  • Forbrytelser mot menneskelivet i form av forsettelig drap og bortførelse med slaveri som mål. (Ved uaktsomt drap kunne man kjøpe seg fri fra dødsstraff eller unngå det ved å flykte til en asylby)
  • Religiøse forbrytelser i form av avgudsdyrkelse, gudsbespottelse, sabbatskrenkelse og trolldom
  • Seksualforbrytelser i form av ekteskapsbrudd, incest, sodomi, bestialitet og (for prestedøtre dessuten) prostitusjon
  • Forbrytelser mot foreldre

  Selv om disse lovene var strenge, kreve retten at det måtte være minst to vitner, og kausjon var ikke lov. Katolikker benyttet steining og bålbrenning. Steining blir den dag i dag brukt i det Islamske landet Iran.

  Religionene har vært de som har brukt dødsstraffen mest aktivt. Både for å ta livet av ”vantro” og for å få mennesker til å konvertere til religionen.

   

  Etikk og moral:

  Det å ta et annet liv er ved lov forbudt, men når skaden først er skjedd, hvorfor skal man da bli berettiget til å ta livet av morderen? Vil det å ta enda et liv hjelpe på noen som helst måte? Det er ingenting som beviser at argumentene for dødsstraff faktisk er sanne. Derimot er flere av argumentene mot, bevist. Men, hvem er det egentlig som ønsker å ha dødsstraff? I all hovedsak snakker vi om myndigheter og regjeringer som ønsker å kontrollere menneskene i sine land. Nesten alle land med diktaturstyre benytter seg av dødsstraff og der ligger kanskje det historiske problemet omkring dødsstraff: Gjennom historien har dødsstraff blitt brukt for å skremme politiske motstandere og utrydde dem og ikke for å bekjempe kriminaliteten.

   

  Egen mening:

  Selv er jeg sterkt mot bruk av dødsstraff. Jeg synes det er en gammeldags straffmetode, som ikke hører hjemme i moderne tid. Selv om måten å drepe en forbryter på har forandret seg med tiden, er prinsippet fortsatt det samme som for over mange 1000 år siden, den skyldige må dø. Etter hvert som mennesket og vår sivilisasjon har utviklet seg tør jeg si at vi er over ”dødstraff-stadiet”. Vi kan nå restaurere forbrytere i anstalter og fengsel. Vi har ny viten og ny teknologi, den bør brukes på å redde/forbedre liv, ikke ta dem.

   

   

  Kilder:

 • Islams syn på dødsstraff
 • http://www.islam.no/newsite/content/default.asp?Action=ViewFAQ&nTopPage=5&nPage=&nFAQID=1486

 • Fakta om dødsstraff
 • http://no.wikipedia.org/wiki/D%C3%B8dstraff

 • Amnesty: FAQ om dødsstraff
 • http://www.amnesty.no/web.nsf/pages/0BD3A10F65269A08C1256A6900444304

 • Aschehougs konversasjonsleksikon
 • Katolsk syn på dødsstraff
 • http://www.katolsk.no/artikler/capital.htm


  Legg inn din oppgave!

  Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

  Last opp stil