Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (709) Anmeldelse (bok, film...) (634) Artikkel (927) Biografi (262) Dikt (1036) Essay (552) Eventyr (115) Faktaoppgave (374) Fortelling (833) Kåseri (609) Leserinnlegg (119) Novelle (1310) Rapport (621) Referat (173) Resonnerende (204) Sammendrag av pensum (179) Særemne (155) Særoppgave (337) Temaoppgave (1246) Annet (527)

Språk

Bokmål (8053) Engelsk (1612) Fransk (26) Nynorsk (1123) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Helse-, sosial- og formgivningsfag

Helse-, sosial- og formgivningsfag

Oppgave om videregående skole. Kort om helse-, sosial- og formgivningsfag.

Sjanger
Temaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
31.05.2006


Helse- og sosialfag

 

GK - (VKI)

Utdanningen gir grunnlag for arbeid i helse- og sosialsektoren, på fritidshjem, i barnehager og lignende. Grunnkurs har 35 skoletimer hver uke. I de almenne fagene har de 2 timer naturfag, 2 timer norsk, 2 timer engelsk, 2 timer kroppsøving og 3 timer matematikk. I tillegg har de valgfag som inngår i de 35 skoletimene. I de timene med fag det legges spesiell vekt på er elevene oppdelt i gruppe slik at de har ett fag den ene uken og et annet den neste med hensyn til teori og praksis.

 

Fagene det legges spesiell vekt på er: humanbiologi der elevene lærer om hvordan kroppen og organene er oppbygd og hvordan den fungerer. Sosialfag og psykologi som handler om hvordan vi utvikler oss som enkeltmenneske i samspill med omgivelsene, hvordan det er å være ungdom, arbeidsliv o.s.v. Helsefag som innebærer lære om kost og ernering i teori, førstehjelp, hygiene og forebyggende helsearbeid fra du er født til du blir voksen. Teori og praksis inngår i disse fagene.


 

På grunnkurs har elevene ingen fast utplassering i praksis. De har praktisk kjøkken ca 1 gang pr.mnd, de har praksis i førstehjelp og de har en del studiebesøk og praktiske demonstrasjoner i aktuelle temaer

 

VKI (VKII)

For å fortsette på VKI innenfor helse-og sosialfag må du ha bestått grunnkurs i dette faget. Helse-og sosial er en studieretning med mye teori. Likevel er elevene på VK1 utplassert 1 dag i uken fra ca. oktober til april. De som driver med omsorg har praktisk arbeid på kjøkkenet ca gang i måneden. Og det er praktiske øvinger i de ulike temaene. På VKI kan du fordype deg i et spessielt fag (yrke). De fagene du kan velge mellom er:

 

- Ambulansefag

- Barne- og ungdomsarbeid

- Fotterapaut

- Helseservicefag

- Hjelpepleier

- Hudpleier

- Miljø og vedlikehold

- Omsorgsfag

- Renholdsfag

 

VKII (VK3)

Om man har gått grunnkurs og VKI har man flere valg om hva man vil gjøre videre:

Man kan enten gå tredjeåret på 3dje-års.påbygning der man får generell studiekompetanse. Da kan man søke de fleste høyskoler etterpå. Eleven kan gå på sykepleien, vernepleien, førskolelærer, allmennlærer, barnevernspedagog, sosionom og mye mer. Elevene kan også velge å gå ut i lære for å ta fagbrev som Omsorgsfegarbeider, eller Barne-og ungdomsfagarbeider.


Formgivingsfag GK

Fagene kan deles i to hovedgrupper som er håndverksfag og formgivningsfag. De fleste håndverksfagene kan tilby alle studenter fagopplæring i arbeidslivet. For formgivingsfagene er utdanningen treårig og danner blant annet grunnlag for videre utdanning ved enkelte høgskoler.

 

Grunnkurs i formgivingsfag skal gi deg en grunnleggende forståelse for tegning, form og farge. Det legges stor vekt på å knytte sammen de praktiske og de teoretiske fagene.

 

Grunnkurset har studieretningsfagene tegning og form 7 timer i uken. Disse fagene går ut på å bruke sansene. Du må se, tegne, få frem lyset og skyggen i bildene og lære deg forskjellige maleteknikker. Faget farge har elevene 6 timer i uken og der lærer de om fargesirkelen, sammensetninger av forskjellige farger og til hvilken sammenheng de brukes. Det siste faget det legges ekstra vekt på er kunst og kulturhistorie. Dette faget innebærer læren om kunstens historie opp gjennom tidene og kan fungere som inspirasjon til elevenes verk.  

 

I tillegg har du de allmenne fagene:

• Norsk-2

• Engelsk-2

• Matte-3

• Naturfag-2

• Gym-2

• Valgfag-2

 

Etter du har fullført grunnkurs kan du gå videre med disse fagene:

Fortsetter du med formgivningsfag…

 

Formgivningsfag VKI

Går du videre med Formgivningsfag, vil du få grunnlag for å søke opplæring i en bedrift i de fleste av fagene som vi viste i sted.  De som har gått 2 år på formgivningsgfag søker seg ofte lærekontrakt. Da har skolen ikke noe med elevene å gjøre lenger. De fleste av elevene får lærekontrakt med Bergen kommune. De som får det har da fått avtale på at Bergen kommune sørger for læresteder i ca.2 år før de går opp til fagprøve. Lærlingene skal innom ulike praksissteder for å få gå opp til fagprøve.

Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil