Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (753) Anmeldelse (bok, film...) (638) Artikkel (952) Biografi (264) Dikt (1040) Essay (571) Eventyr (115) Faktaoppgave (397) Fortelling (843) Kåseri (612) Leserinnlegg (123) Novelle (1334) Rapport (624) Referat (174) Resonnerende (212) Sammendrag av pensum (182) Særemne (161) Særoppgave (348) Temaoppgave (1266) Annet (528)

Språk

Bokmål (8210) Engelsk (1643) Fransk (26) Nynorsk (1150) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Hvem var Jesus?

Hvem var Jesus?

Diskusjon i hvilken grad Jesus er en historisk person.

Sjanger
Artikkel
Språkform
Bokmål
Lastet opp
23.05.2006
Tema
Jesus

Det er et faktum at Jesus virkelig har levd. Både jødiske og historiske kilder forteller om Jesus, og både romere og jøder har regnet han som en historisk person.

 

Kjennskapet til Jesus bygger på de fire evangeliene i Det Nye Testamentet. De tre første, Matteus, Markus og Lukasevangeliet regnes som de mest pålitelige historisk sett og kalles for de synoptiske på grunn av de store overensstemmelsene det er mellom dem. Jesus ble født rundt vår tidsregnings begynnelse, men vi vet ikke med sikkerhet når.

 

Jesu foreldre, Maria og Josef var fra Nasaret i Galilea. Josef var tømrer og forlovet med Maria. Om Jesu tilblivelse står det i Matteusevangeliet: Da hans mor Maria var trolovet med Josef, viste det seg, før de var kommet sammen, at hun var fruktsommelig ved Den Hellige Ånd. Det skulle foregå en stor folketelling på den tiden, og alle måtte reise til den byen slekten kom ifra for å skrive seg inn i manntallet. Slik reiste Maria og Josef til Betlehem siden Josef var av Davids ætt og skulle skrives inn her. Dette var tiden Maria skulle føde, og det var ikke plass for dem på Herberget. En snill bonde lot dem få låne stallen, og her ble Jesus født. Den mest kjente beskrivelsen av dette finner vi i Lukasevangeliet, og er det vi gjerne kaller Julevangeliet.

 

Jesus vokser opp i Nasaret, men om barndommen hans vet vi ikke så mye. En episode er beskrevet i Lukasevangeliet. Det er da Jesus er tolv år og blir igjen i tempelet i Jerusalem etter at familien hans har vært der og feiret påske. Foreldrene hans finner han igjen etter tre dager, og da sitter han blant lærerne og lytter til dem og stiller dem spørsmål.

 

Etter dette hører vi ikke noe om Jesus før han er tretti år. Jesu dåp er beskrevet hos alle fire evangelistene. Han blir døpt av Døperen Johannes og om dette står det hos Lukas: Og Den Hellige Ånd kom ned over han i skikkelse av en due. Og det lød en røst fra himmelen:” Du er min Sønn, den elskede. I deg har jeg behag”

 

Det er etter at Jesus er blitt døpt at han begynner sin gjerning. Han underviser i Synagogen, driver ut onde ånder, helbreder syke og spedalske. Mange episoder er beskrevet hos evangelistene om alle de gode gjerningene Jesus gjorde. Han fikk etter hvert stor oppslutning, og det var mange som fulgte Jesus. Disse kalles for Jesu disipler. Av alle disse valgte han ut tolv som han kalte for apostler. Disse tolv lærte han opp spesielt, og gav dem myndighet over alle onde ånder og makt til å lege sykdommer. Deretter sendte han dem ut for å spre budskapet om Guds rike og for å helbrede syke.

 

Jesus gjør også undere. Vi hører om da han metter fem tusen med fem brød og to fisker. Han velsignet maten, brøt den i stykker og delte ut til folkemengden. Alle fem tusen spiste og ble mette. Etterpå samlet de opp det som ble til overs, og det ble tolv kurver. Vi hører også om hvordan han under et bryllup i Kana gjorde vann om til vin.

 

Jesus kommer gjennom sin virksomhet i konflikt med de religiøse myndighetene. Denne konflikten når sitt høydepunkt når Jesus kommer til tempelet i Jerusalem i påsken. Han blir arrestert og henrettet ved korsfestelse fordi han utga seg for å være jødenes konge. Korsfestelse var en vanlig henrettelse for slaver og laverestående mennesker på Jesu tid.

 

Før dette skjer hører vi om hvordan Jesus forbereder de tolv disiplene sine på det som skal skje. Det siste måltidet han har sammen med dem beskrives også.

Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil