Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (709) Anmeldelse (bok, film...) (634) Artikkel (927) Biografi (262) Dikt (1036) Essay (552) Eventyr (115) Faktaoppgave (374) Fortelling (833) Kåseri (609) Leserinnlegg (119) Novelle (1310) Rapport (621) Referat (173) Resonnerende (204) Sammendrag av pensum (179) Særemne (155) Særoppgave (337) Temaoppgave (1246) Annet (527)

Språk

Bokmål (8053) Engelsk (1612) Fransk (26) Nynorsk (1123) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > De mange kirkesamfunnene

De mange kirkesamfunnene

Her er en del informasjon på stikkordsform om et par av kirkesamfunnene innenfor kristendommen.

Sjanger
Annet
Språkform
Bokmål
Lastet opp
03.05.2006


Den anglikanske kirken

Hvordan begynte det?

- Bevegelsen kommer fra England.

- Den oppstod da kong Henrik 8. brøt med paven.

  - I 1534.

  - Fordi: Kongen ikke fikk lov å skille seg fra konen sin.

- Det var ikke et sterkt brudd med den katolske fortiden, men var også påvirket av protestantene i Europa.

 

Særpreg

- Står mellom den katolske og den protestantiske tro.

- Den kristne kirke skal ledes av biskoper i følge anglikanerne.

- De bruker Bibelen, den felles kristne trosbekjennelsen og ”Book of Common Prayer”.

- De er veldig opptatt av tradisjoner.

- Etter bruddet ble det mye forandringer i gudstjenesten.

 

Utbredelse

- Den anglikanske kirken er bare statskirke i England og der er bare 50% av befolkningen medlem.

- Det finnes til sammen 70 millioner anglikanere i verden.


- Det finnes anglikanske menigheter i Norge.

 

Pinsebevegelsen

Hvordan begynte det?

- Begynte på begynnelsen av 1900-tallet.

- Mange følelsesfylte vekkelser, særlig i USA og Wales.

- Folk lengtet etter den samme ånd og kraft som de første kristne fikk erfare.

- Dermed brøt det ut en pinsebevegelse i Los Angeles i 1906.

- Alle medlemmene ble åndsdøpt.

- En norsk metodistprest, Thomas B. Barratt ble leder for bevegelsen i Europa.

  - Fordi han ble stengt ute fra den metodistiske kirken dannet han egne menigheter.

 

Særpreg

- Den religiøse opplevelsen i sentrum.

- Hver enkelt får oppleve sin pinsedag, en såkalt åndsdåp. Frelse er en stor del.

- Mener at Den Hellige Ånd er bibelens forfatter.

- En menighet blir ledet av ”Eldsterådet”.

 

Utbredelse

- Det finnes ca. 100-200 millioner medlemmer i verden.

- 45 000 medlemmer i Norge.

 

Baptistene

Hvordan begynte det?

- Under reformasjonen var det enkelte grupper i Sveits som ville gå litt lenger. De kuttet barnedåpen.

- Ble forfulgt og nesten utryddet.

- På 1600-tallet vokste det fram baptistiske menigheter i Nederland og i England.

 

Særpreg

- Er et felleskap for de som har valgt selv å tro på Kristus. Bevisst tro er forutsetning for dåp, derfor er spedbarnsdåp ubibelsk og ugyldig

- Bare ungdom og voksne kan bli døpt og slutte seg til menigheten.

- Er imot ordningen med statskirke.

- Hver enkelt person skal selv bestemme om de vil lese i bibelen.

- Det er ingen over eller under medlemmene. Prester har ikke høyere rang enn medlemmene.

 

Utbredelse

- Har medlemskirker i over 200 land.

- 3 av 4 baptister bor i USA.

- 42 millioner medlemmer, 100 millioner tilhengere, det vil si 42 millioner + de som ikke er døpt ennå.

- 5100 døpte medlemmer i Norge.

 

Kvekerne

Hvordan begynte det?

- Midt på 1600-tallet, da det var mye politisk, religiøst og sosialt uro.

- George Fox (1624-1691) forkynte et budskap. Han ville, som mange andre, ha en kristen fornyelse. Han ville frigjøre de kristne fra alle andre autoriteter enn ”Kristi lys i sjelen”.

- Spredte seg raskt til England, Irland og Nord-Amerika.

- Kvekerne ble sett på som opprørere.

  - Fordi: De nektet å avlegge ed retten, nektet å gjøre krigstjeneste, de sa ”du” til alle og tok ikke av seg hatten for autoritetspersoner.

 

Særpreg

- Har ingen innviede prester, ingen trosbekjennelse eller troslære, ingen sakramenter, ingen innviede kirkerom og ikke noe fast program for gudstjenestene.

- Bygger på Bibelen og ”Det indre lys”.

- Har hatt mye å si for samfunnet:

  - Forbedret miljø for fanger i fengsel.

  - Kjempet mot slaveri

- Har alltid unngått avstemninger.

- Har alltid vært likestilt.

 

Utbredelse

- Kom til Norge på 1800-tallet og i dag er det cirka 130 medlemmer i Norge.

- Til sammen cirka 200 000 medlemmer, over 50% bor i USA.

Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil