Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (753) Anmeldelse (bok, film...) (638) Artikkel (952) Biografi (264) Dikt (1040) Essay (571) Eventyr (115) Faktaoppgave (397) Fortelling (843) Kåseri (612) Leserinnlegg (123) Novelle (1334) Rapport (624) Referat (174) Resonnerende (212) Sammendrag av pensum (182) Særemne (161) Særoppgave (348) Temaoppgave (1266) Annet (528)

Språk

Bokmål (8210) Engelsk (1643) Fransk (26) Nynorsk (1150) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Fremstilling av hydrogen

Fremstilling av hydrogen

Rapport fra forsøk om fremstilling og påvisning av hydrogen på grunnkurs.

 

Sjanger
Rapport
Språkform
Bokmål
Lastet opp
19.04.2006


Hensikten med dette forsøket var å lære å fremstille og påvise hydrogen, og dermed la hydrogen og oksygen reagere sammen med hverandre i en knallgassblanding.

 

Utstyr:

Reagensrør

Glasskar

Sink

10% saltsyreløsning

Gummikork

Glassrør

Fyrstikk

Vernebriller

Vann

 

Fremgangsmetode:

Vi begynte med å ta på oss frakker og briller for beskyttelse, og hentet deretter det nødvendige utstyret. Dermed startet med det innledende i forsøket, å sette sammen utstyret og gikk grundig gjennom hva vi nå skulle utføre. Vi fikk utdelt sinkbiter som vi skulle la reagere med 10% saltløsning i et reagensglass. Deretter samlet vi opp hydrogengass i det andre reagensglasset som sto opp ned fylt med vann i glasskaret, og nå skulle vi påvise at det vi hadde overført i røret var hydrogengass. Dette gjorde vi ved å tenne en fyrstikk og holde den foran åpningen av røret, og vi skulle se hva som skjedde.


 

Den neste delen av forsøket, var å undersøke om hydrogen er lettere enn oksygen. Dette gjorde vi ved å fylle et til reagensrør med hydrogengass og holde fingeren foran åpningen, for at minst mulig av gassen skulle lekke ut. Dermed satte vi et reagensrør inntil det hydrogenfylte røret. Vi snudde de to rørene og satte en tent fyrstikk foran åpningen på det øverste reagensrøret som opprinnelig ikke hadde inneholdt hydrogen. Vi observerte det som skjedde.

 


Tegning:

<bilde>

Her ser vi reaksjonen mellom saltsyre og sink, som danner hydrogen og sinkklorid.

 

<bilde>

 

Reaksjonslikning:

Nr 1:

Sink + Saltsyre --> Sinkklorid + Hydrogen

Zn + 2Hcl --> ZnCl2 + H2

 

Nr 2:

Hydrogen + Oksygen --> Vann

2H2 + O2 --> 2H2O + energi

 

Resultater:

I begynnelsen så vi at bruste med sink og saltsyre i det ene reagensglasset. Disse stoffene reagerte med hverandre og etter hvert kom bobler over i det andre reagensglasset, men langt i fra så hyppig som i sist forsøk med fremstilling av oksygen. Det tok evig lang tid før vannet forsvant fra reagensglasset, og da vi plasserte en fyrstikk i åpningen av røret, hørte vi et lite puff. Dette påviste hydrogen fordi når hydrogen blandes med luft dannes det knallgass.

 

Likevel er det ikke nok med at bare disse reagerer, det må være tilgang til varme i tillegg. Dette blir da omdannet til vann og energi. Reaksjonen dannet altså hydrogen og sinkklorid som vi kan lese av reaksjonslikningen.

 

Det samme gjorde vi en gang til, men denne gangen gjorde vi at det gikk litt raskere ved å bruke flammen fra en gassbrenner til å varme blandingen litt, og deretter noen fyrstikker en gang i blant. Denne gangen skulle vi snu glassene samtidig når de sto inntil hverandre, ende mot ende. Her skulle oksygenet og hydrogenet blandes, og vi fikk enda en knallgassreaksjon. Med dette skulle vi påvise at hydrogen er lettere enn luft, ettersom det skjedde en reaksjon umiddelbart da vi snudde de to reagensglassene. Dermed hadde hydrogenet fart oppover oksygenet og ble dermed blandet. Hadde ikke hydrogenet blant seg, hadde vi ikke fått et smell ettersom at varme og luft ikke skaper noe smell.

 

Hydrogen er en fargeløs og klar, i motsetning til sink som er blågrå og klumpete i fasong. Dermed kan vi konkludere med at det som skjer når hydrogen blandes med oksygen skjer det en kjemisk reaksjon som kalles knallgass. Denne reaksjonen er brennbar eller eksplosiv, som gjorde at vi hørte dette smellet. I tillegg vet vi fra dette forsøket at hydrogen er lettere enn luft, omtrent 14,4 ganger etter kilden http://www.bellona.no/no/energi/hydrogen/report_6-2002/22970.html, og dens hastighet ligger på rundt 20 m/s.

 

Til Barnas leksikon:

Ettersom hydrogen er lettere enn luft, kan ballonger og luftskip stige til værs. Dette er vel de gode sidene ved bruk av hydrogen. Likevel må vi huske på at det finnes dumme sider av denne saken. Hvis vi ser tilbake på luftballongen Hindenburg som ble sendt opp 3 mai 1937, var dette en meget stor suksess til å begynne med. Likevel endte det ikke godt for passasjerene i denne luftballongen som gikk opp i lufta grunnet statisk elektrisitet som var ladet opp, og da de hev ut landingsankeret kom det en gnist. Dette viser at vi må være forsiktige med hydrogen hvis den ikke er sikret nok.

Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil