Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (753) Anmeldelse (bok, film...) (638) Artikkel (952) Biografi (264) Dikt (1040) Essay (571) Eventyr (115) Faktaoppgave (397) Fortelling (843) Kåseri (612) Leserinnlegg (123) Novelle (1334) Rapport (624) Referat (174) Resonnerende (212) Sammendrag av pensum (182) Særemne (161) Særoppgave (348) Temaoppgave (1266) Annet (528)

Språk

Bokmål (8210) Engelsk (1643) Fransk (26) Nynorsk (1150) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Fremstilling av karbondioksid

Fremstilling av karbondioksid

Rapport fra forsøk om fremstilling og påvisning av karbondioksid på grunnkurs.

Sjanger
Rapport
Språkform
Bokmål
Lastet opp
19.04.2006

Hensikt:  

Vi skulle fremstille og påvise karbondioksid ved å blåse i sugerør i…, og fremstille det kjemisk.

 

Utstyr:

Marmor

10 % saltsyreløsning

Reagensrør

Glasskar

Gummikork

Glassrør

Fyrstikk

Vernebriller

Vann

 

Fremgangsmåte:

Det første vi gjorde var selvfølgelig å ta på oss vernebriller og frakk til beskyttelse, og etter det var gjort gikk vi og hentet nødvendig utstyr. Dermed satte vi i gang med første del, nemlig å legge marmorbiter i et av de tre reagensglassene og tilførte saltsyre. Vi hadde en gummislange som gikk fra det ene reagensglasset til det andre som inneholdt kalkvann. Vi skulle observere det som skjedde. Deretter skulle vi ha et liknende forsøk med samme prinsipp, vi skulle se hva som skjedde med kalkvannet dersom vi pustet ned i vannet, ettersom det vi puster ut inneholder karbondioksid.

 

Vi skulle se karbondioksidets egenskaper sammen med flammer som neste delforsøk. Dermed samlet vi opp karbondioksidgass i et nytt glass og førte en glødende treflis ned i reagensglasset.

 

Resultater;

Etter hvert som vi førte gassen via gummislangene så vi relativt tidlig at en reaksjon pågikk. Dette så vi ved at kalkvannet stadig ble hvitere. Vi sier at vannet ble blakket. Imidlertid ser vi ikke gassen siden den er blank og luktfri. De kjemiske reaksjonene som forklarer blakking viser vi med disse reaksjonslikningene:

 

CO2 + H2O --> H2CO3

Karbondioksid + Vann --> Kullsyre

 

H2CO3 --> 2H+ + CO32-

Kullsyre --> hydrogenion + karbonat

 

Ca2+ + CO32- --> CaCO3

Kalsium + Karbonat --> kalsiumkarbonat

 

Denne reaksjonslikningen vi fikk oppgitt kan også bli skrevet på en relativt enklere måte, i følge kildene som jeg har oppgitt nede på siden. Den ser slik ut:

CO2 + Ca(OH)2 --> CaCO3 + H2O

Karbondioksid + Kalkvann --> kalsiumkarbonat + vann

 

Hovedsakelig var det ikke dette som skulle være med i forsøket, men at vi fremstiller karbondioksid ved å ha kalsiumkarbonat sammen med saltsyre, som reagerer til å bli kalsiumklorid, karbondioksid og vann. Denne reaksjonslikningen forklarer hvordan.

 

CaCO3 + 2HCl --> CaCl2 + CO2 + H2O

Kalsiumkarbonat + saltsyre --> kalsiumklorid + karbondioksid + vann

 

<bilde>

 

Deretter skulle vi påvise at det var karbondioksidgass i pusten vår. Etter relativt kort tid ble også dette kalkvannet blakket. Dette påviser at vi har CO2 i pusten vår.

 

Vi så da vi tok en treflis ned i reagensglasset at den umiddelbart slukket. Dette påviser at karbondioksid ikke er brennbart. Ettersom gassen er 1.5 ganger tyngre enn luft er det mye lettere å samle opp karbondioksidgass sammenlignet med oksygen. Dermed flyter gassen på alle overflater før det samles på gulvet. Derfor benyttes karbondioksid til å slukke branner ved at karbondioksidet legger seg over flammene og fortrenger oksygenet.

 

<bilde>

 

http://www.kjemi.uio.no/14_skole/evu_kurs/
kjm0100v/kjemididaktikk_kjm0100v/did_5_stoffer_reagerer.html

http://mix.hive.no/~petaas/Naturfag/Kjemi%C3%B8velser/indexkjemi4.htm

Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil