Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (709) Anmeldelse (bok, film...) (634) Artikkel (927) Biografi (262) Dikt (1036) Essay (552) Eventyr (115) Faktaoppgave (374) Fortelling (833) Kåseri (610) Leserinnlegg (119) Novelle (1310) Rapport (621) Referat (173) Resonnerende (204) Sammendrag av pensum (179) Særemne (155) Særoppgave (337) Temaoppgave (1246) Annet (527)

Språk

Bokmål (8054) Engelsk (1612) Fransk (26) Nynorsk (1123) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Erasmus Montanus

Erasmus Montanus

Kort tolkning av Erasmus Montanus

Sjanger
Anmeldelse (bok, film...)
Språkform
Nynorsk
Lastet opp
14.06.2000


1)
Rasmus Berg er opprinneleg ein heilt alminneleg gut som kjem frå ein velståande og høgt respektert bondefamilie. Han drar i sine unge dagar til København for å studere. Når han kjem heim att viser det seg at guten er svært forandra, og ikkje til det betre. Han oppfører seg overlegent ovanfor alle, til og med familien. Han godtek ikkje ein gong at broren hans, Jacob, kallar han for bror. Nei, han vil bli kalla Monsør Erasmus Montanus, som det så fint heiter på latin. Sjølv brevet han skreiv til foreldra om heimkomsten, var skreve på latin. Med all sin nye lærdom føler han seg for god til å prate med ”vanlege” folk. Han er mest opptatt med å disputere om all verdas nye oppdagingar, slik som at jorda er rund og kor langt det er frå jorda til månen. Han er også enormt sta, han gir seg ikkje på det han meiner eller veit er rett, uansett kva det står om. Han håner alle dei andre som ikkje har peiling på noko anna enn jordbruk og slike unyttige ting. Men den einaste som verkeleg bryr seg om all denne nye lærdommen, er eigentleg han sjølv. Når det gjeld logisk tenking og praktisk arbeid, rekker ikkje desse kunnskapane langt. Han er blitt ein skikkeleg åndssnobb; han finn tryggleik og lykke i å overøse folk med fascinerande oppdagingar og latinske gloser. Sjølvsagt er det ingen andre i verda som er like kunnskapsrik og klok som han! Men når det kjem til sosial forståing av andre menneske, hjelper ikkje kunnskapane hans stort. Ingen forstår det han legger fram, og han blir sett på som en lærd ”tulling”. Han ofrar til og med sin kjærleik til Lisbet ved å stå på sin meining, om at jorda er rund og ikkje flat. Hans viten om samfunnet er svært liten, det einaste han bryr seg om er å få meir kunnskap om all verdas fenomen. Men han er ikkje særleg smart. Det meste han veit, har han nok pugga seg til gjennom endelause timar med hovudet fordjupa i tjukke bøker. Men på slutten ser vi at han må gi tapt og be om tilgjeving for sine uttalelser. Dette viser at han kanskje ikkje er like sterk likevel når alt kommer til alt…

Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil