Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (709) Anmeldelse (bok, film...) (634) Artikkel (927) Biografi (262) Dikt (1036) Essay (552) Eventyr (115) Faktaoppgave (374) Fortelling (833) Kåseri (610) Leserinnlegg (119) Novelle (1310) Rapport (621) Referat (173) Resonnerende (204) Sammendrag av pensum (179) Særemne (155) Særoppgave (337) Temaoppgave (1246) Annet (527)

Språk

Bokmål (8054) Engelsk (1612) Fransk (26) Nynorsk (1123) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Hvorfor kan vi kalle satanisme og gotere kulturer?

Hvorfor kan vi kalle satanisme og gotere kulturer?

Inneholder en sammenligning av satanister og gotere. Hvilke forskjeller er det mellom dem?

Karakter: 5/4

Sjanger
Artikkel
Språkform
Bokmål
Lastet opp
30.03.2006
Tema
Okkultisme


Satanisme er en gruppe mennesker med særegne trekk. Den kan kalles en motkultur, fordi mange av deres holdninger og normer strider imot det synet hovedkulturen har på dagens samfunn. F. Eks har satanistene en negativ holdning til det å hjelpe andre mennesker som trenger det, og tillegg kan vi kjenne de igjen på deres mørke bekledning og musikksmak. Dessuten er Satanisme en religion eller et livssyn. Gotere derimot er ingen motkultur, selv om det kan virke sånn, de er en subkultur. En gruppe mennesker innenfor en hovedkultur, som har de samme holdningene og interessene, og har også sine spesielle kjennetegn. Gotere skal gjerne være åpne for det meste, men går kledt i svart. Disse to kulturene har jeg tatt for meg nedenfor. Ved både å fortelle litt om dem hver for seg, og sammenligne dem.

 

Satanisme - djeveldyrkelse

Satanisme er en religion som sannsynligvis oppstod på samme tid med kristendommen. Den er den motarbeidende parten til kristendommen. I dag ser de fleste av oss på Satan/Djevelen som en ”figur” satanistene tilber. Satanistene selv har ulike syn på hvem Satan egentlig er. I dag finnes det kun èn offisiell satanistisk kirke ”Church of Satan”, grunnlagt av Anton Szandor La Vey 1966 i San Francisco, og de fremstiller Satan som en ånd eller skikkelse som representerer deres verdier. La Vey, som er også er kalt ”Den Svarte Pave” gav ut denne listen over satanismens hovedprinsipper slik han så på religionen:


- Nytelse isteden for avholdenhet

- Vitalitet i stedet for åndelige drømmer

- Fordomsfri kunnskap i stedet for hyklersk selvbedrag

- Godhet mot de som fortjener det i stedet for å sløse bort kjærlighet til utakknemlige

- Hevn i stedet for å vende det andre kinnet til.

- Ansvarlighet til de ansvarlige i stedet for å bry seg om ”psykiske vampyrer” ( svake mennesker)

- Mennesket er et vanlig dyr – bedre eller verre enn alle andre dyr – som på grunn av sine evner og muligheter er blitt det mest fordervede av alle dyr.

- Alle de såkalte ”synder”, fordi de leder til fysisk, mentalt eller følelsesmessig tilfredsstillelse.

- Satan har alltid vært kirkens beste venn, fordi han har sørget for at kirken har hatt noe å drive med.

 

Vi ser tydelig at dens prinsipper er de motsatte av de kristnes.

<bilde>

Anton Szandur La Vey, grunnlegger av ”the Curch of Satan”.
Når vi ser Satanismen på en slik måte, blir den ikke så ille som det den er fremstilt i media, men allikevel hører vi om kirkebranner og ofringer som knyttes til satanister. Dette er fordi Satanismen ikke er en religion med faste mønstre for utøvelse. Det finnes i dag mange ulike satanistiske grupper, og de har sine måter å utøve sin tro. Noen driver med ofringer, noen har sine indre og ytre sirkler, noen driver i hovedsak med magi. Det de har felles er at mennesket skal leve individualistisk og etter sine instinkter. Dvs at de automatisk motarbeider kristelige verdier, fordi det f. eks ikke ligger i menneskets natur å vende det andre kinnet til. Heller det absolutt motsatte, det å ta hevn, er naturlig for mennesket. Satanistene lever altså i lukkede miljøer og er som regel fredelige. Man vet ikke om noen satanistiske grupper i Norge (men de finnes nok), i Sverige vet vi at det eksisterer i hvert fall èn satanistisk kirke, og flere i andre land, men bare den i USA er den offisielle.

 

Vi har i dag ikke mye bevismateriale på satanistisk aktivitet gjennom historien, allikevel kjenner vi igjen f. eks hekseprosessene som en kristen reaksjon på aktivitet som gikk i mot kristendommen. Den moderne satanismen som Church Of Satan er et resultat av, startet på begynnelsen av 1900-tallet, mens vi tidligere har hørt om satanismen som en religion som dyrker Satan, frigjør svart magi og det onde.

 

Andre ting som peker på deres motsetning til kristendommen, er at religionen bruker opp-ned kors, pentagrammer ( et magisk symbol for de fire elementer og det åndelige) og deres ”Svarte Messe” hvor alt forgår ”baklengs” og med motsatte ritualer.

 

Gotere - outsidere

Gotere er en subkultur. Den eneste forutsetningen for å være en goter er at du må bruke svarte klær. Goth er på ingen måte en religion, man behøver ikke engang være troende for å bli en goter. Gotere har alle slags musikkstiler, de har ulike yrker, meninger og legninger. Det som ligger i det å være goter, er at du er åpen og godtar ulikheter mellom mennesker. Det er ofte det som er grunnen til at mennesker blir gotere, at de ikke føler seg akseptert eller forstått av det sosiale miljøet de befinner seg i. F.eks kan det være en homofil innenfor et kristent miljø som oppsøker en gotergruppe fordi han/hun ikke føler seg akseptert pga sin legning. Utefra dette kan vi forstå at det ofte befinner seg homofile og biseksuelle blant gotere. Også personer uten eller med svak tro i sin religion opptrer i stor grad innefor gotermiljøene. Dette fordi det ofte er disse menneskene som ikke har regler og normer de må følge.

 

Vi tenker også gjerne på magi og mystikk når vi hører om gotere. Noe som ikke er så rart, siden de ofte utforsker slike ting. Slike ting som ikke blir sett på som realistisk eller ”normalt” av andre mennesker.

 

Den gotiske stilen, slik vi møter gotere i dag, oppstod på 80-tallet. Man skulle kanskje tro at denne kulturen stammer fra det gotiske folket i Nord-Tyskland for mange hundre år siden, men det stemmer altså ikke. Goth er et utspring fra punkerstilen som fant sted på 80-tallet. Det var et punkerband, Joy Division, som kalte seg gotiske. Etter hvert døde punkerstilen ut, mens filmer, The Crow blant annet, og andre band stemplet gotisk som mørkt og trist, og til og med bandt det sammen med det onde. På denne måten fortsatte Goth i stedet for punkerstilen. Den første gotiske bevegelsen kjenner vi til fra begynnelsen av 80-tallet, Batcave, en engelsk nattklubb i London. Det spredte seg rask og ble først spesielt populært i California. I dag er den blitt til en stor subkultur. Mennesker over hele verden tar til seg den gotiske kulturen og det finnes gotiske miljøer i de fleste storbyer. I Norge finnes blant annet en gruppe som kalles ”den sorte hule”, og i Oslo finner du nattklubben Gotham Nights. Det er i hovedsak ungdommer, nysgjerrige personer som søker noe nytt, som blir gotere.

 

Hvorfor går gotere egentlig iført svart?

Grunnen til den mørke stilen har bakgrunn i to ting. Den ene er at bandet, Joy Division, og andre band på samme tid som kalte seg gotiske, spilte en musikkstil som stod i sterk kontrast til 70-tallets disco. På 70-tallet skulle jo alt være så fargerikt, derfor var det logisk å ha en ensfarget, mørk stil for å skape et enda større skille.

 

Den andre grunnen til at gotere gjerne går kledt i svart har bakgrunn i hvorfor personer blir gotere. Som nevnt tidligere er gotere ofte mennesker som ikke har blitt godtatt og føler seg derfor kanskje litt triste. Da vil det også falle naturlig å gå i svarte klær.

 

Hvorfor blandes ofte satanister og gotere?

Den største og mest påfallende likheten er den svarte bekledningen. Hvis du går på gaten og plutselig ser er en gruppe mennesker iført svart, er det lett å si ”Se, satanister!” Satanister er ofte den gruppen svartkledte som er mest omtalt i media, og det er derfor lettest for oss som ikke har kunnskap om disse kulturene, å kalle alle satanister. Det stemmer oftest ikke. De fleste vi ser til vanlig er gotere. Mennesker, i hovedsak ungdommer, kledt i svart som bare liker å skille seg ut å bli akseptert for den de er. Satanistene derimot er mennesker med en annen religion. De går svartkledt fordi svart er kontrasten til hvitt, den rene, kristelige fargen. Vi ser at selv om de går kledt likt, har de meget forskjellige grunner til det.

 

<bilde>

Sandra, en norsk goter, i ”sivil” og i goter-stil.

 

Dessuten blander man dem sammen ved at de bruker mange av de samme symbolene. Pentagrammet f.eks er et symbol som går igjen hos både religionen og subkulturen. Pentagrammet står for magi. Det handler om de fire elementene, jord, ild, luft og vann, og hvor det siste hjørnet står for det åndelige. Satanismen bruker jo dette med magi fordi kristendommen forbanner slike ting, mens gotere ofte interesserer seg for det magiske symbolet av ren nysgjerrighet.


Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil