Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (753) Anmeldelse (bok, film...) (638) Artikkel (952) Biografi (264) Dikt (1040) Essay (571) Eventyr (115) Faktaoppgave (397) Fortelling (843) Kåseri (612) Leserinnlegg (123) Novelle (1334) Rapport (624) Referat (174) Resonnerende (212) Sammendrag av pensum (182) Særemne (161) Særoppgave (348) Temaoppgave (1266) Annet (528)

Språk

Bokmål (8210) Engelsk (1643) Fransk (26) Nynorsk (1150) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Hvorfor jødene er blitt forfulgt opp gjennom historien

Hvorfor jødene er blitt forfulgt opp gjennom historien

Sammendrag skrevet i KRL om jødene, jødenes opprinnelse, samt bakgrunnen for jødehat.

Sjanger
Temaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
13.03.2006


I denne oppgaven skal jeg forsøke å kaste litt mer lys over bakgrunnen for Midtøsten konflikten, hvor jødene spiller en hovedrolle. Derfor skal jeg først prøve og forklare hvorfor jødene er blitt så sterkt hatet opp gjennom året.

 

På Jesu tid, dvs. omkring år 0, ble landet mest kalt Judea, selv om Judea også bare var en landsdel. Andre landsdeler var Samaria og Galilea. Det var romerne som styrte landet. For dem var Judea en del av Syria, slik det framgår av juleevangeliet: ”Det var mens Kvirinius var landshøvding i Syria”. Dette omfattet altså også jødenes land.

Opprør
På slutten av 60-tallet gjorde jødene opprør mot romerne. Men i år 70 ble opprøret slått ned. Verst gikk det ut over Jerusalem, som var omringet gjennom lang tid. Hundretusener omkom av sult og i kamper, og de overlevende ble solgt som slaver. Prisen på slaver i romerriket sank drastisk på grunn av det store tilbudet.

 


Omkring år 130 gjorde jødene i Israel et nytt opprør. Også det ble mislykket. Etter det opprøret gikk romerne virkelig hardt til verks. Jerusalem fikk et nytt navn, og alt som minte om jødene skulle fjernes fra byen. Det ble ikke bare forbudt for jøder å bo der, de fikk til og med streng straff for å komme innenfor synsvidde av den hellige byen. Romerne la også sterke begrensninger på jødenes religionsutøvelse i resten av landet. Det førte til at mange jøder følte at de ble presset ut av landet sitt.

Palestina
Det var i denne forbindelsen romerne tok i bruk Palestina som offisielt navn. Det er en vanlig oppfatning at ordet betyr Filisterland. Filistrene var et folk som bodde i den sørvestlige delen av landet. Gaza var for øvrig en av filistrenes byer. Dette lille hjørnet av landet ble kalt Filisterland på kong Davids tid. Ingen steder i Bibelen er navnet brukt på hele landet, men det finnes eksempler fra annen litteratur på at det er skjedd. Omkring år 130 etter Kristus var det 6-700 år siden filistrene forsvant som eget folk. Antakelig begynte de å snakke jødenes språk, hebraisk, tok deres religion og gikk opp i det jødiske folket. Det var derfor ingen saklig grunn til å kalle Israel for Palestina, for det fantes ikke lenger en eneste filister. Romerne brukte dette navnet for å svekke jødenes tilknytning til det.

 

Mange jøder ble altså flyttet vekk fra landet sitt, med mer og mindre tvang, på 100tallet. De som flyttet noenlunde frivillig, havnet oftest i nabolandene. Men de fleste slavene og en del andre havnet i Europa. Dermed var jødene spredt til store deler av verden.

”Innvandring” i folket
Det var forresten ikke noe nytt at det bodde jøder i mange land. Dels hadde jøder flyttet ut tidligere også, på samme måte som mange nordmenn har gjort. Som vi ser en rekke steder i det nye testamentet, var det også mange ikkejøder  som ble jøder ved å gå over til jødenes religion, dette omhandles spesielt i bibelen (Matt 23:14, Apg 2:11, Apg 6:5, Apg 10:1ff, Apg 13:43, Apg 13:50, Apg 17:4). Særlig i perioden like før kristendommen kom, var det mange opplyste mennesker i Hellas, Italia og andre land som gikk over til jødenes tro fordi de syntes den var mer avansert enn deres egen.(!) Etter jødisk oppfatning blir disse menneskene jøder. Utlendinger kan bli nordmenn ved å flytte hit og bo her, og etter to-tre generasjoner er de å regne for innfødte nordmenn. Ikkejøder kan bli jøder ved å gå inn i jødisk tradisjon. De ber sine bønner, holder sabbaten og de jødiske høytidene, spiser bare mat som er godtatt av den jødiske tro, osv. Når en slik lever som jøde, går en ikke bare inn i jødenes tro, men også inn i det jødiske folket.

 

Dette betyr at nazistenes (har også hørt det på denne tiden, av helt vanlige mennesker) snakk om den ”jødiske rasen” . Rasemessig varierer jødene fra folk som er blonde og blåøyde til helt svarte, med alle varianter imellom. Det er bare å snu seg rundt i gatene i Israel, så ser man det. De fleste ser ut som søreuropeere eller nordafrikanere. Men vi finner de fleste andre rasetyper også blant israelske jøder.

Bakgrunnen for Midtøsten-konflikten er staten Israel. Det er hele tiden krangel om hvem som skal eie hva. FN har hele tiden forsøkt å løse dette problemet, men har bare lykkes delvis.

Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil