Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (752) Anmeldelse (bok, film...) (638) Artikkel (952) Biografi (264) Dikt (1040) Essay (571) Eventyr (115) Faktaoppgave (397) Fortelling (843) Kåseri (612) Leserinnlegg (123) Novelle (1333) Rapport (624) Referat (174) Resonnerende (212) Sammendrag av pensum (182) Særemne (161) Særoppgave (348) Temaoppgave (1266) Annet (528)

Språk

Bokmål (8209) Engelsk (1643) Fransk (26) Nynorsk (1149) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Mobbing et "evig" problem, eller?

Mobbing et "evig" problem, eller?

Dette er mitt avsluttende prosjektarbeid om mobbing i 10. klasse. Håper noen finner noe de kan få bruk for.

Sjanger
Temaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
04.03.2006
Tema
Mobbing

Oppbygning av prosjektet

Under prosjektet ”valg og verdier” valgte vi mobbing som tema, fordi det er et alvorlig problem, som ødelegger manges liv. Mobbing berører oss alle, men noen mer enn andre. Mobbing foregår nesten overalt, på arbeidsplasser, på skoler og i barnehager. I dette prosjektet vil vi prøve å definere mobbing, vurdere om det alltid har vært mobbing, se litt på hvorfor noen mobber, se på de tiltak som har blitt gjort mot mobbing, se om det har hjulpet, og om det bestandig kommer til å være mobbing. Noen av svarene er ren fakta, men noe er teorier vi har etter å ha undersøkt, forhørt oss og lest. Vi kommer til å begrunne hvorfor vi tror det er sånn.

 

Definisjon

Mobbing er plaging av en person over lengre tid, det kan være en person eller en gruppe som plager. Det er ikke småerting eller en liten konflikt. Når erting blir ondsinnet og avvisende er det mobbing. Mobbing kan være: Verbal (f.eks bruke kallenavn), sosial ( f.eks bli holdt utenfor), materiell ( f.eks få ødelagt klær og eiendeler), psykisk (f.eks bli truet eller tvunget til å gjøre noe), fysisk ( f.eks bli slått eller sparket).

 

Verbal, sosial og psykisk mobbing er mer utbredt en materiell og fysisk mobbing.  (Kilde: Foreldreutvalget for grunnskolen, Stopp mobbing.)

 

Har det alltid vært mobbing?

De siste årene har det blitt mye fokus på mobbing i media, på arbeidsplasser, på skoler, i barnehager osv. Er mobbing et problem som bare har kommet nå i de siste årene?

 

I dyreriket blir de svakeste og de som er litt annerledes utstøtt. Man har hakkekyllinger. Vi tror at mobbing ligger til naturen vår. Det er naturlig å bli redd for det som er ukjent og det som er litt annerledes. At man mobber og utestenger avvikere og de svakeste, er et kjent fenomen. At mobbing ligger i naturen og i genene våre er ingen unnskyldning, for det er mulig å lære seg opp til å ha empati (evnen til å sette seg inn i en annens situasjon) og skjønne hvorfor nabogutten er litt møkkete og har fillete klær, at det er en grunn til at den nye gutten i klassen skryter hele tiden osv.

 

Vi har forhørt oss litt blant flere eldre mennesker. De forteller at det ikke var mobbing når de vokste opp. Mobbing var et ukjent ord og de viste ikke hva det var. Men de kan fortelle om ertig og plaging. Elever med lærevansker og andre spesielle problemer ble ikke integrert i skolen slik som i dag. Det var kraftig skille mellom fattige og rike. Det var nok litt forskjell fra sted til sted, bygd og by. På noen steder ble de som var litt fillete og loslitte holdt utenfor og fikk ikke være med på leken. Mens på andre steder var alle loslitte og fattige, så det var de rike som skilte seg ut og gikk for seg selv. Vi har fått høre om en jente som kom fra en rik familie. Hun var velstelt og hadde nok av klær, men ba moren ordne på klærne hennes slik at det så ut som om hun også hadde klær som var lappet, så hun slapp å føle seg annerledes og bli ertet.

 

Det var også voksne som var med på å erte barn. I gamle dager godtok de fleste ertingen. Den gangen, ble det av mange ansett for å være en uskyldig lek. Noen mente at ertingen blant ungene var en del av det å bli voksen og erting, det skadet ikke.

 

Før var man ikke bevisst på mobbeproblematikk eller hvorfor noen mobbet. De hadde derfor ingen systemer som beskyttet og forebygget mobbingen eller ertingen, som de kalte det. Det kan derfor tenkes at mobbing var mer utbredt enn det er i dag.

 

Vi har fått høre flere historier om personer som var resurssvake, annerledes, og født utenfor ekteskapet (på denne tiden kalt løsunger). Disse ble ofte holdt utenfor, baksnakket og plaget. De kunne få kommentarer slengt etter seg og ble rakket ned på. Dette skjedde gjentatte ganger av en eller flere personer. Er ikke dette mobbing da? Det stemmer med definisjonen for mobbing. Vi tror at en god del av det som ble kalt uskyldig erting før, er det vi kaller mobbing i dag.

 

Så vi mener at mobbing alltid har vært et problem, men at man ikke har vært bevist på hva det har vært.

(Kilde: Besteforeldrene våre)

 

Hvem mobber og hvem blir mobbet?

En mobber er ofte på jakt etter folk som virker engstelige, følsomme, stillferdige eller forsiktige. Akkurat som vepser svermer rundt syltetøyet, tiltrekkes mobberen av folk som virker litt sjenert. De kan også plage folk som er litt yngre. Slik kan mobberen plukke ut den svakeste i gruppen.

 

Mobberne er oftest folk som har problemer selv. De liker å såre eller skremme andre som de oppfatter som mindre eller svakere. Ekspertene kan fortelle at mobberne liker å ha kontrollen. Ved å kontrollere mobbeofferet, føler mobberen seg større og viktigere. Mobbere finnes overalt – på småsteder, i småbyer, større byer, på lekeplasser og gatehjørner, på kjøpesenter og i parken, alle steder der folk samles. Mobberne finnes i alle varianter. Både gutter og jenter kan være mobbere. Voksne kan også være mobbere. Mobberne har bestandig vært der. De har plaget, skadet og gjort livet surt for folk alt for lenge. Mobberne kan være stor eller liten, lang eller kort, kraftig eller spinkel, smart eller dum. Du kan ikke plukke ut mobberen etter utseende.

 

Men mobberen har en ting til felles: de liker å bestemme. Jo mer de ødelegger andres selvfølelse, desto bedre føler de seg selv. Du kan nesten si at mobberen er som en vampyr som vil suge selvfølelsen ut av offeret sitt. Den som mobber kan ofte være usikker på seg selv, og vil vise seg, fremheve sin egen person, og sine egne kunnskaper, ved å trakassere andre. Mobberne er ikke alltid så flinke til å skaffe seg venner, være snille, bry seg om andre, dele med andre, omgås mennesker. Ofte kommer mobberen fra et hjem der foreldrene bruker kjeft eller fysisk makt når de skal oppdra ungene sine. Derfor har mobberen ofte masse sinne oppsamlet inni seg. Hva gjør mobberen med aggresjonen sin? Jo, han slipper den løs på menneskene omkring seg. Men mobberen velger sitt offer svært omhyggelig. De fleste mobberne går løs på noen som antakelig ikke kommer til å forsvare seg.

 

Mobberne liker ofte å konkurrere. De avskyr å tape i idrett, spill, hva som helst. Men for å være sikker på å vinne, vil en mobber ofte jukse. Mobberen bruker skitne knep eller feier vekk alle som står i veien. Mobbere er en pest og en plage, fordi de synes at når andre gjør det bra, har de mislyktes selv. Så blir de sinte og misunnelige, og vil ødelegge for den som gjør det bra.

 

Den passive gjengen som står rundt er også med på mobbinga. Mobberne hadde nok ikke klart å stå der helt alene. Selv om den passive gjengen kanskje bare er nyssgjerrig og ikke mener å være med, kan det for mobbeofferet føles som om de støtter mobberen. Hvis det er noen i den passive gjengen som virkelig vil støtte offeret, kan de gjøre det ved å stille seg bak mobbeofferet og vise at de tar avstand fra mobbinga. (Kilde: Internett, Romain, Mobbing er feigt! Hanson, Mobberen, musen og meg)

 

Hva har blitt gjort mot mobbing?

Det har blitt satt i gang flere tiltak mot mobbing. På mange skoler rundt om i landet jobbes det for å forebygge og bli kvitt mobbing. Noen skoler har f. eks  Zero eller Olweus-programmet. Det er et program mot mobbing og antisossial adferd. Vi har også fått mobbemanifester. Det begynte med Kjell Magne Bondeviks mål om en mobbefri skole. Han tok da initiativ til et landsmobbemanifest som ble undertegnet 23. september 2002. Alle partene var enige om nulltoleranse for mobbing. Partene oppfordret kommunene til å lage lignende kommunale mobbemanifest. Sarpsborg kommuneråd kultur og oppvekst satte ned en manifestgruppe med representanter som har med barn og unge å gjøre. Gruppen laget et mobbemanifest, som ble sendt rundt steder der barn og unge ferdes. Manifestgruppa i Sarpsborg ville at skolene skulle lage lignende manifester eller gjøre andre ting som hadde med mobbing å gjøre. Vi har laget et eget mobbemanifest på Tindlund ungdomsskole. Det har også blitt laget et mobbemanifest for hele fylket. I 2005 ble det laget et nytt mobbe manifest for hele landet. Gode resultater fra den første manifestperioden oppmuntret til to nye år med et landomfattende manifest. På skolen har vi også en handlingsplan mot mobbing.

 

Har alle tiltakene hjulpet?

Til sammen har nærmere 800 skoler tatt i bruk Zero eller Olweus-programmet. Evalueringer har vist at programmene har effekt og reduserer forekomsten av mobbing på de skolene som har bruker dem systematisk. (Kilde: Utdannings- og forskningsdepartementet)

 

 Vi har laget en oversikt over mobbingen på Tindlund ungdomskole. Vi har basert oss på 10. klassetrinnene fra 2001-2005. Spørsmålene som ble stilt på undersøkelsen var: Har du blitt plaget, ertet eller holdt utenfor på skolen? Vi kan ikke stole 100 % på undersøkelsene. Det kan være feilmarginer. Spørsmålene kan ha blitt misforstått, blitt oppfattet forskjellig og det er ikke sikkert alle har ikke svart ærlig. (Se eget ark med oversikt over undersøkelsene)

 

Vi kan se at mobbingen på skolen vår har gått kraftig ned i 2002. Vi tror at dette har en sammenheng med Kjell Magne Bondeviks visjon om en mobbefri skole som kom i 2002. At han satte fokus på mobbing, man satte mobbing på dagsorden i skolen og ble mer bevisst på hva mobbing var.

 

Det samme har skjedd på landsbasis. Etter en lang periode med økning i forekomsten av mobbing i skolen, viser de nyeste målingene at denne trenden har snudd. Omfanget av mobbing er redusert, særlig blant gutter. Ca. 4-5 % av elevene på ungdomskolen mobbes ukentlig eller oftere. (Kilde: Utdannings- og forskningsdepartementet)

 

Vi kan også se at grafen som viser omfanget av mobbingen på Tindlund ungdomskole går litt opp og ned. Vi tror at det er slik fordi det er litt forskjell på kullene. Slike forskjeller som kan gi utslag er: I noen klasser er det dårligere samhold, det er forskjell på personlighetene til elevene, det er litt forskjell på hvordan det har blitt jobbet med holdninger til mobbing på barneskolen og hvordan lærerne på ungdomskolen jobber med dette.  (Kilde: Spørreundersøkelser fra Tindlund ungdomskole og gruppearbeid i ungdommensbystyre)

 

Vi ser at mobbingen på Tindlund ungdomskole har tatt seg litt opp det siste året. Vi tror dette kan skyldes det som er nevnt ovenfor eller at jobbingen mot mobbing har stilnet litt av. Det er en stund siden vi laget mobbemanifest på Tindlund. Mobbing er ikke et så hyppig tema lenger. Vi tror at vi stadig må bli minnet på mobbeproblematikken.

 

Vi ser at alt fokuset på mobbing og alt forebyggende arbeid, antimobbeprogrammer og lignende har hjulpet. Vi har blitt mer bevisst på hva mobbing er og på hva som må til for å bekjempe mobbing. Men det hjelper ikke med store arrangementer en gang i året. Det er lite mobbing, men det finnes fortsatt.

(Kilde: Spørreundersøkelser fra Tindlund ungdomskole og gruppearbeidet i ungdommensbystyre)

 

Er mobbing et ”evig” problem?

Mobberne har vært der bestandig. Den gode nyheten er at det går an å sette en stopper for dem. Fordelen med å bringe mobbeproblemene opp i dagen, er at mobberen mister sin makt. Det blir ikke lett for ham å plage deg eller andre når alle forstår bedre hva som skal til for å stoppe han. Og når elever, foreldre, lærere og skoleledelse er blitt klar over mobbeproblemet, kan de bidra til at mobberen endrer sin oppførsel.

 

Etter å ha jobbet med denne problemstillingen tror vi at mobbing hovedsakelig er et evig problem. I dag vet vi vet hvorfor noen mobber og kan ved ulike tiltak få redusert mobbingen. Undersøkelser har vist at dette hjelper. Vi tror at hvis man skal bli kvitt mobbingen helt, må man ha problemet i bakhodet hele tiden. Det gjelder å sette temaet mobbing på dagsorden hver dag, om og om igjen.

Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil