Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (752) Anmeldelse (bok, film...) (638) Artikkel (952) Biografi (264) Dikt (1040) Essay (571) Eventyr (115) Faktaoppgave (397) Fortelling (843) Kåseri (612) Leserinnlegg (123) Novelle (1333) Rapport (624) Referat (174) Resonnerende (212) Sammendrag av pensum (182) Særemne (161) Særoppgave (348) Temaoppgave (1266) Annet (528)

Språk

Bokmål (8209) Engelsk (1643) Fransk (26) Nynorsk (1149) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Islam

Islam

Oppgave om islam.

Sjanger
Temaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
25.02.2006
Tema
Islam


Trosbekjennelse:

Å erklære at man er muslim skjer vet at man sier trosbekjennelsen. `` jeg bevitner at det er ingen guddom utenom Allah og at Muhammad er Hans sendebud``. Dette kalles også de to trosbekjennelsene for ar den består av to deler. Tror man i tillegg på trosartiklene er man muslim.

 

Bønn ( salah ):

Bønnen er den nest viktigste av islams fem søyer. Fem ganger i døgnet skal muslimer be en fast rituell bønn ( Salah ) . i tillegg kan og bør de be ekstra bønner som følger det samme mønstre som de obligatoriske, og bønner som bare bes med tungen eller hjerte ( du`a ).

 

Faste ( sawn ):

Fasten ( sawn ) i måneden Ramadan er en av islams fem søyler. Koranen sier: `` Månedens Ramadan hvor vi Koranen ble åpenbart som veiledning for menneskene som klare bevis for ledelsen og som ett kriterium [ for rett og galt ], den av dere som er tilstede i denne måneden, skal faste


 

Pilgrimsreise ( hajj ):

Pilgrimreisen ( hajj ) er en av islams fem søyler. Den innebærer og reise til Mekka på en bestemt tidsperiode 7 til 13. Januar for og utføre visse handlinger for Guds skyld.

 

Velferdsskatt ( zakah ):

Velferdsskatt ( zakah ) er en av islams fem søyler og er ofte nevnt i Koranen sammen med bønnen. Se for eksempel k. 2:2. ordet zakah er tatt av den arabiske roten zaka som annet betyr `` å vokse `` eller `` bli renere ``. i islam brukes dette som en betegnelse på det Gud har pålagt de rike å betale av deres eiendeler.

 

Kostholdsreglene i islam:

De muslimske spisereglene er veldig like de jødiske spisereglene. De er muligens av samme opprinnelse

 

1)  Av pattedyr kan man bare spise dem som er drøvtyggere og har spaltede klover.

2)   Av fuglene kan en ikke spise rovfugl

3)  Av fiskene kan en bare spise dem som har finner og skjell

4)  Skalldyr og bløtdyr skal en ikke spise.

5)  Pattedyr og fugl skal avlives med ett snitt i halsen som dreper øyeblikkelig og som gjør alt blod renner ut. Blod og blodmat skal ikke spises. For å være sikker på at blodet er ute av kjøttet skal kjøttstykkene vannes ut en halv time og ligge saltet en time og så skylles.

6)  Enhver blanding av kjøtt med smør og melkeprodukter er forbudt.

 

Dette betyr altså i praksis at kjøtt av sau, geit, og kveg kan spises, men ikke kjøtt av svin og hest. Det er heller ikke tillatt å spise noen form for rovdyr og ikke skalldyr. Kanin og hare kan heller ikke spises.

 

Fasten:

Under den fjerde søyle som er fasten, er Ramadan spesielt sentral. Ramadan feires fordi det er den måneden Koranen ble sendt til menneskene via profeten Muhammed. Mange muslimer mener at denne måneden er en verdifull gave fra Gud, og den måneden som gir muslimene mulighet til og friske opp og forberede sitt forhold til Gud, derfor står blant annet lesingen av Koranen veldig sentralt i de 29 dagene Ramadan varer. Ifølge Koranen er Ramadan en kamp mot det indre mennesket og en anledning til å ta mål av våre personlige svakheter. Hvis du bryter fasten i all hemmelighet er det bare du og Gud som vil vite om dette. i all korthet kan man si at Ramadan er en trosprøve som varer en måned hvert eneste år. Denne trosprøven skal gi de troende åndelige frukter gjennom felleskap, gudsbevissthet, disiplin og medmenneskelighet.

 

Fakta:

Islam er den tredje store religionen som har sitt utgangs punkt i Midtøsten. Islam lærer at Guds vilje er åpenbart til profeten Muhammed. Disse åpenbarhettene fant sted 600 år e.Kr. Muslimene regner likevel Adam, det første mennesket som den første muslim. Islam er den nest største religionen i verden. Muslimer finnes det i nesten alle land. Det vi kaller den muslimske verden, strekker seg fra Nord-Afrika til Sør-Asia. Muslimene er ikke så veldig annerledes enn folk flest, men de drikker ikke alkohol og spiser ikke svin, Muslimer finnes i de fleste yrker og studieretninger, noen muslimer ser du med en gang er muslimer, andre er mer anonyme, med andre ord helt ordinære medmennesker. Innenfor islam regner vi med to hovedinnretninger. Den største retningen, som utgjør ca. 85 % av alle muslimer, kalles sunnaisslam. Den andre retningen kalles sahnimuslimer.

 

Døden:

Når en begraver en muslim så skal ansiktet på den døde være vendt mot Mekka. Når de dør blir trosbekjennelsen hvisket i øret, så vedkommende som nettopp har mistet livet skal huske den når han ankommer Gud og oppgjørets time er klar. Liket blir vasket menn vasker døde menn og kvinner vasker døde kvinner

 

Deretter legges den døde i et hvitt stoff. i Norge i kister. Det bes for den døde i begravelsen.

Synet på livet etter døden:

 

Islam ser på døden som en naturlig del av livet. Døden betyr ikke slutten på alt, muslimene ser på døden som en overgang til en ny tilstand og en ny form for liv. Islam lærer at mennesket skal gjenoppstå på dommedag for og stå til rette for sitt liv på jorda. Dette livet er altså en forberedelse til det neste livet. Det er derfor viktig for muslimene at det siste de hører om og tenker på Gud. De som er tilstede rundt sykesengen vil fremsi trosbekjennelsen og lese høyt i Koranen. De vil minne den døende. Og de etterlatte må prøve å gjøre opp eventuelt uoppgjort strider eller gjeld. Men akkurat som jeg ikke kan si at alle muslimer kommer til Paradiset, kan jeg heller ikke si det om de kristne. Det er Allah som dømmer oss, men han er den Mest Nåderike, Den Mest Barmhjertige.

 

Hellige skrifte:

Islams hellige skrifter står i boken Koranen før man tar i Koranen må man ha vasket seg. Litt historie om opprinnelsen til Koranen: det var ca. 600 år.f.kr. at en mann ved Muhammed Ali som en dag følte seg litt utfor og da gikk han til en hule der han møtte engelen Gabriel. Engelen var sendt for å overrekke en rekke åpenbaringer som Muhammed mottok. Muhammed kunne verken skrive eller lese, så når han kom tilbake til menigheten, fortalte han alt det engelen hadde sagt og så skrev menigheten det ned.

Koranen har 114 surer, det samme som kapitler. Hver sure deles inn i vers.

 

Den arabiske skriften inneholder 14 bokstaver som for oss er 28 konsonanter. Før i tiden ble den arabiske skriften kalt for kufisk skrift og kjennetegner at den er skrevet på velum som er den fineste pergamentet, stammer fra 800 tallet og det er store mellomrom for vær bokstav.

 

Helligdager/Fester/Høytider:

Fredag er helligdag for muslimene akkurat som vi har søndag som helligdag. Muslimene har to viktige høytider per år og det er Id Ul-Adha. Id Ul-Fitr feires både med fest, bønn, gaver og forskjellige sosiale aktiviteter. Id Ul-fitr feires i slutten av måneden Ramadan. Og det er fordi Ramadan er en fastemåned til muslimene. Det betyr at alle voksne ikke får putte noe mellom leppene mens solen er oppe det vil si etter sol oppgang og sol nedgang.

 

Festen er fordi Muhammed oppfordret muslimer til å feste og ha det gøy når Gud har gitt dem lov til å spise og drikke god mat. Men festen er også til og feste at fastetiden er over.

 

Den andre helligdagen er Id Ul-adha. Som starter den 12. måneden i det islamske kalenderåret og varer i 4 dager. Høytidsdagen går ut på att hver muslimsk familie skal ofre ett dyr, det kan være kamel, gris, ku, sau osv. slaktet blir delt i 3 deler. Den ene delen skal familien ha, den andre delen skal gis bort fattige og den tredje biten skal gis bort som gave. Muslimene begynner høytiden med en liten bønn. Og etter Id-bønnen er det slakting som står på planen. Det er viktig at dyret som skal slaktes med respekt. Etter slaktingen er det tid for å besøke venner og familien. Muslimene har fem søyler som er viktige for dem. De er:


 

1) Trosbekjennelsen

2) Fasten

3) Bønnen

4) Velferdsbidraget

5) Pilegrimsreisen

 

Muslimer er for det meste som folk flest, de står opp, spiser, jobber og gjør slike ting alle gjør daglig…

I tillegg til alt det, må de bøye seg 5 ganger i døgnet, fra soloppgang til etter solnedgang. Bønnen skal gjøres inne faste tider, som varierer etter soloppgang til etter solnedgang, om sommeren er det lenger mellom hver bønn enn om vinteren.

 

Synet på det hellige:

Islam er den yngste av de 3 religionene i Midtøsten som mener at det bare finnes en Gud. Det er Islam, Jødedommen og Kristendommen som er de 3 religionene som startet i Midtøsten. Kristendommen har Gud og Jesus mens Islam har Allah som sin Gud og Jesus er en profet som vil komme etter ham og som heter Ahmad. Allah betyr Gud på arabisk. Allah er den som dømmer folk. Når folk er døde kan han dømme etter gjerningene til personen om han/hun skal til Djevelen eller Paradis.

 

Synet på mennesket:

Islam mener at mennesket er den største Gud har skapt. Det kan man se på det første mennesket, nemlig Adam. for å vise hvor stor skapelsen mennesket var befalte Gud at alle englene skulle bøye seg for det første mennesket. Alle gjorde det unntatt en og det er han som i dag er Djevelen. Det finnes flere bøker en Koranen og profeter en Muhammed i Islam.

 

Synet på Gud:

Tro og praksis. Trosgrunnlaget til de rituelle pliktene og reglene for sosialt liv er fastsatt i Koranen og i tradisjonen, slik den i løpet av 800 og 900- tallet ble nedtegnet i hadith litteraturen. I tillegg til budskapet om en Gud, skaperverket totalet avhenger av ham, og menneskets rituelle og etiske forpliktelser, gir både Koranen og hadith – samlingen påbud og forbud med store sosiale konsekvenser som for eksempel regler for ekteskap, arv, strafferegler, osv.

 

Synet på rent og urent:

Rituell renhet og religiøse plikter. Det kreves renselser, med vann. Før de religiøse pliktene kan utføres. Kravet om rituell renhet preger tradisjonelt det daglige og praktiske i livet. Tanken på ytre renselser som bildet på en indre forbindelse til møtet med Gud er klart formulert. Urenheter er knyttet til menneskekroppen og dens funksjoner. Renhets kravet ligger i også til en rekke forbud, som forbud mot svinekjøtt, mot kjøtt av dyr som ikke er rituelt slaktet og mot alkohol . renhets kravet ligger i videregrunn for omskjæring, som yter tegn på mannens tilhørighet til fellesskapet. Omskjæring nevnes ikke i Koranen. Omskjæring av kvinner praktiseres bare i noen områder, som i Egypt, Sudan og i enkelte andre deler i Afrika.

 

Ekteskapet:

I frelsessammenheng stiller kvinner og menn likt, dette sies utrykkelig Koranen. i sosial og rettslig sammenheng er det i midlertidig kvinner underordnet menn. Har bestyrelse over kvinner. Koranen og Sharla gir kvinner flere juridiske rettigheter, som rett til eiendom, råderett, over egen formue og inntekt og rett arv, men får bare det halve det en mann får kvinners rettslige vitnesbyrdet teller også bare halvparten. Ekteskapets oppfattes som en plikt for mange muslimer, islam tar også ansvar fra religionen og bevegelser som fornekter kroppens behov, men lærer samtidig en streng seksualmoral. Ekteskapets bud og homoseksualitet fordømmes i Koranen. Ekteskapet blir sett som en privatrettlig kontrakt, og denne kontrakten inneholder flere begrensninger for kvinner enn menn. Retten til å ha opp til 4 koner er skrevet i Koranen. Skilsmisse er oppnås lett for menn. Mindre lett for kvinner. Ved skilsmisse har faren alltid foreldrerett.

 

Nyere tid:

1800-tallet var preget av europeiske kolonialisme. De første tegn på en religiøs og politisk oppvåkning kom fra Islams kjerneområdet, Arabia. Wahhabiya, en strengt ortodoks og puritansk gruppe, erobret Mekka i 1806. på tross av senere politisk nederlag, er bevegelsen budskap og rettstrekning og toneangivende i dagens Saudi-Arabia.

 

Overgang:

Islam viser overgang fra barn til voksen med omkjæring, som ofte skjer i ung alder. Det vil si i fra nyfødt barn og oppover til 13 åringer eller når de kommer i puberteten. Overgang mellmo ungdom og voksen er vel når muslimer gifter seg.

 

Islam i praksis

  • I løpet av sine første par hundre år forårsaket islam en serie blodbad og massakrer som strakte seg fra Frankrike i vest til India i øst.
  • I sin ca. 1400-årige historie har muslimene nesten aldri unnlatt å angripe «vantro» for å rande, plyndre eller påtvinge dem islam når de har hatt militær styrke til det. Det er bare vel 300 år siden Wien var beleiret av muslimske armeer, og muslimske sjørøvere gjorde Middelhavet utrygt godt inn på 1800-tallen.

I dag angriper islam på forskjellig vis:

  • I Kashmir er flere hundre tusen hinduer drevet på flukt av muslimsk terrorisme som krever hundrevis av sivile liv hvert eneste år.
  • I Sør-Sudan er anslagsvis 2,5 millioner mennesker drept i muslimenes krig for å påtvinge befolkningen islam.
  • Før russerne nedkjempet den islamske republikken Tsjetsjenia, hadde den dødsstraff for frafall fra islam, også for barn og gravide kvinner.
  • På Filippinene kidnapper, voldtar og halshugger muslimske terrorister gisler med mer eller mindre jevne mellomrom.
  • I Kosovo er ca. 70 kirker og klostre ødelagt og hundrevis av serbere myrdet etter at NATO rykket inn for å opprette ro og orden.
  • I Nigeria påtvinges befolkningen en barbarisk Sharia-lov.
  • I løpet av de siste ca. 30 år har muslimer myrdet over 6 millioner mennesker i Allahs navn. Litt under halvparten er henholdsvis kristne og animister i Sør-Sudan og hinduer i Øst-Pakistan (nå Bangladesh).
  • 28. oktober 2001 ble 16 kristne massakrert i en kirke i Pakistan.

Etter jernteppets fall er det de muslimske land som står for de klart største overgrep mot menneskerettighetene. Massakrer i Algerie, ayatollaenes skrekkregime i Iran og Taliban sitt terrorstyre i Afghanistan er bare noen av eksemplene på det. I Pakistan nektet Overhuset for få år siden å vedta en resolusjon som fordømmer æresdrap.

Muslimer utgjør ca. 20% av verdens befolkning, men deres andel av terroraksjoner verden over er nærmere 100%. Det er ikke til å undre seg over. Svært mye av det muslimske terrorister foretar seg kan direkte tilbakeføres til Muhammeds ord og handlinger. Han sanksjonerte bl.a. både gisseltaking, snikmord og tortur og henrettelse av fanger.Islam

Islam er i dag den raskest voksende religion i mange vestlige land. Praktisk talt all historisk erfaring tilsier at når muslimer når opp i en viss andel av befolkningen, skaper dette meget store vansker for den ikke-muslimske del av befolkningen. Og vi er blitt advart, til og med av muslimene selv. Rektor for en Sharia-skole i London har sagt det på følgende måte:


Når den islamske stat er opprettet, blir målet å erobre Storbritannia og hele den vestlige verden. Vi arbeider over hele Europa og USA. Målet er maktovertakelse.

 

I 1996 var det 35.000 muslimer i Norge. I dag er tallet ca. 70.000. Det er en fordobling på 5 år og tallet fortsetter å vokse. Islam er i dag Norges raskest voksende religion. Både Røde Kors og Amnesty International har advart mot at innvandrere tar med seg sine barbariske og kvinneundertrykkende skikker til Norge. TV2s avsløringer om tvangsekteskap og omskjæring av kvinner har vist at advarslene var berettiget. En av de øverste lederne for muslimene i Norge har støttet dødsdommen mot Salman Rushdie

 

 

Kilder: internett

Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil