Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (752) Anmeldelse (bok, film...) (638) Artikkel (952) Biografi (264) Dikt (1040) Essay (571) Eventyr (115) Faktaoppgave (397) Fortelling (843) Kåseri (612) Leserinnlegg (123) Novelle (1333) Rapport (624) Referat (174) Resonnerende (212) Sammendrag av pensum (182) Særemne (161) Særoppgave (348) Temaoppgave (1266) Annet (528)

Språk

Bokmål (8209) Engelsk (1643) Fransk (26) Nynorsk (1149) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Nøytralisering

Nøytralisering

Rapport fra elevforsøk.

Sjanger
Rapport
Språkform
Bokmål
Lastet opp
24.02.2006

Hensikt/problembeskrivelse:

Etter forsøket skal jeg vite hva nøytralisering betyr, hvordan nøytralisering fungerer i praksis og hvordan vi vet at objektet er nøytralisert.

 

Utstyr:

- Natronlut – NaOH (pH 13 eller 14 i BTB)

- Saltsyre – HCl (pH 1 i BTB)

- 3 Begerglass

- Glasstav

- Dråpeteller

- BTB

- Gassbrenner

- Stativ

- Porselenskål

- Fyrstikker

- pH-papir

 

Fremgangsmåte:

1.    Vi har oppi Natronlut i et begerglass og Saltsyre i et annet.

2.    Har oppi BTB for å gi dem de gjenkjennelige fargene som syre og base har.

3.    Vi velger oss en av løsningene (Natronlut eller Saltsyre) og har en viss mengde av løsningen oppi et nytt begerglasset.

4.    Så bruker vi dråpeteller og har oppi litt og litt av den andre løsningen og rører samtidig med en glasstav. Dette gjør vi inntil vi får en grønn farge.

5.    Tar å måler løsningens pH-verdi med pH-papir.

6.    Når vi har en grønn løsning så tar vi litt av løsningen i et porselenskål.

7.    Porselenskålen tar vi å legger på stativet over gassbrenneren.

8.    Skrur svakt på gassbrenneren og fyrer opp. Justerer så hvor stor flamme vi skal ha. Varmer forsiktig opp løsningen med gassbrenneren til all løsning fordamper.

 

Hypotese:

-

 

Tegning:

<bilde>

   Syre (HCl)         Basisk (NaOH)                 Nøytral (H2O + NaCl)

 

Resultat/Observasjon:

Vi hadde en basisk (blåfarget) løsning og en sur (gulfarget) løsning. Vi blandet sammen løsningene og fikk etterhvert en nøytralisert (grønnfarget) løsning. Når vi varmet opp denne nøytrale løsningen og all løsning fordampet så ble det igjen noe pulver/stoff igjen i porselenglasset. Vi tok å smakte på det og det smakte salt.

 

Konklusjon:

En basisk løsning opphever virkningen av en sur løsning, og omvendt, en sur løsning opphever virkningen av en basisk løsning. Vi sier at løsningene nøytraliserer hverandre. Da vi blandet NaOH (base) og HCl (syre) ble denne løsningen nøytral. Vi sjekket grønne løsningen med pH-papir og fikk pH-verdi 7 som er nøytralt.

 

Da vi dampet opp den nøytrale løsningen slik at vannet forsvant ble det igjen et fast stoff. Av og til er dette faste stoffet blått og det fordi vi hadde i BTB. Hadde vi ikke hatt i denne indikatoren ville det faste stoffet vært hvitt. Svak blått indikerer at det er en svakt basisk stoff.

 

NaOH + HCl  --> H2O + NaCl

 

Reaksjonslikningen over viser oss at stoffet som er igjen av den nøytrale blandingen er natriumklorid, NaCl. Vannet, H2O, har fordampet. Dette stemmer med en av reglene i kjemien som sier at når sure og basiske løsninger kommer sammen og nøytaliserer hverandre, blir det dannet et salt og vann.

Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil