Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (753) Anmeldelse (bok, film...) (638) Artikkel (952) Biografi (264) Dikt (1040) Essay (571) Eventyr (115) Faktaoppgave (397) Fortelling (843) Kåseri (612) Leserinnlegg (123) Novelle (1334) Rapport (624) Referat (174) Resonnerende (212) Sammendrag av pensum (182) Særemne (161) Særoppgave (348) Temaoppgave (1266) Annet (528)

Språk

Bokmål (8210) Engelsk (1643) Fransk (26) Nynorsk (1150) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Kort om kristendommen

Kort om kristendommen

Historisk gjennomgang av kristendommen i alle dens former.

Sjanger
Artikkel
Språkform
Bokmål
Lastet opp
12.02.2006
Tema
Kristendom


- Verdens største religion. 2 milliarder kristne i 2000.

- Har stor makt. Har hatt mye innflytelse på kulturen.

- En monoteistisk og fundamentalistisk/dogmatisk religion.

- 4 hovedtyper Kristendom:

 Kirkekristendom: Legger vekt på kirkens autoritet. Hadde makt og undertrykket de andre typene frem til reformasjonen.

Bibelsk Kristendom: legger vekt på Bibelens autoritet.

Gnostisk Kristendom: Ser Jesus som kilde til visdom heller enn kommandoer.

Mystisk Kristendom: Tolker Jesus i retning av at individet kan overgå seg selv og bli guddommelig ved selvstendig innsats.

 

I praksis har disse blandet seg.

 

Utvikling:

- Jesus:

Jesus var en fyr som hang rundt i Palestina for 2000 år siden og prekte en ny religion, og skapte masse oppstyr. Det ble lagd mange fremstillinger og tolkninger av Jesus.

 

- NT:

Av disse tolkningene fikk NT makt. Det fremstiller Jesu lære som en reform av Jødedommen.


 

På Jesu tid hadde Jødene i Palestina store teologiske problemer:

Hvorfor er Guds utvalgte folk undertrykket, selv når de følger budene?

Jesu svar på dette er at alle vil få sin gjengjeldelse først i et neste rike etter dette, mens her behandles alle likt. Dette kan vi kalle Jesu metafysiske nødløsning på de teologiske problemene.

 

På dette bygger han en etikk om at vi skal vise kjærlighet til alle, etter Herrens kjærlighet, og aldri gjengjelde ondt med ondt. Det er stort fokus på å være konsistent i NT.

 

NT går imot Jødenes pugging av GT ved å utheve at reglene lages for mennesket til en viss tid og et visst sted, og at det er viktigere å følge Guds med hjertet enn i detaljer. Jesus setter fokus på lovens ånd over lovens bokstav.

 

- Makt:

Kristendommen hadde Jødedommens anerkjennelse og respekt, men er mye lettere å være del av, og mye mindre farlig for andre interesser. Kristendommen krever lite konkret av hverdagen og livet, og går sterkt imot opprør. Konseptet om det neste riket gir en motivasjon som mangler i Jødedommen, og læren er lett å tro og virker rasjonell.

 

Dette bidro til Kristendommens spredning og makt, fordi Kristendommen appellerte til herskere fordi et kristent folk er et lydig folk, og til hvem som helst ellers på grunn av dens andre kvaliteter.

 

Paulus:

En annen viktig grunn til Kristendommens storhet er tolkningen til teologen Paulus, hvis brev er inkludert i NT. Paulus tolket Kristendommen på en måte som bedre falt sammen med datidens skikker og fordommer. Jesus og Paulus ufarliggjorde religionen.

 

Katolske kirke:

Kirken som bygget på NT var Den Katolske eller Universelle Kirke. Den sto for kirkens absolutte makt i teologiske spørsmål og tolkning, og for Kristendommens spredning over hele verden.

 

Den Katolske Kirke gjorde mange avtaler og kompromisser med sekulære makter, som styrket begge sider og var viktigst i utviklingen av kristen makt.

 

- I det 4. århundre ble Kristendommen romersk statsreligion.

 

- Etter Romerrikets fall i det 5. århundre, fortsatte Kristendommen som statsreligion i det Østromerske eller Bysantinske riket. Den Bysantinske kirken forble en selvstendig kirke med Patriark i Konstantinopel, nå Istanbul.

 

- I Vesten etter Romerrikets fall, var der et anarki av mindre, kjempende makter, og Den Katolske Kirke tok sjansen til å bli en selvstendig makt, og å overta Romerrikets tidligere sentrale plass.

 

- Slik ble Kristendommen delt i to kirkemakter: Den vestlige, romersk katolske, og den østlige, bysantinske ortodokse. Disse mente begge de var den sanne kirke, og det oppsto konflikter mellom dem.

 

I løpet av Middelalderen ble kirken den største makten i Vesten, med sitt sete med Paven i Roma. Paven hadde innflytelse og makt over hele Europa.

 

Den Bysantinske kirken var lite populær lenger øst på grunn av Hinduisme, Buddhisme og Islam. Istedenfor utvidet kirken seg nordover i løpet av Middelalderen, og gjorde Serbia, Bulgaria og Russland ortodokse. Det Bysantinske riket falt til det Ottomanske riket i 1453, men det tillot Patriarken i Konstantinopel å fortsette og å være leder for alle ortodokse innen riket.

 

Når det Bysantinske riket falt, så Russland seg som lederen for den ortodokse kirken, og dermed dannet russerne en selvstendig kirke med sin egen Patriark, slik at vi ender opp med tre kristne kirkeledere.

 

- På 1500 tallet resulterte motstand og fiendtlighet til Den Katolske Kirke i et opprør basert på Luthers og Calvins ideologi. Kirken hadde fått for mye makt. Folket ble utnyttet, og herskere ble misunnelige på Kirkens makt.

 

Flere land brøt fra Paven til fordel for den Protestantiske Kirke, som er en bibelsk kristendom. Dette var et viktig skritt for frigjøring og likestilling, og førte til at Pavens makt ble svært redusert. På samme måte ble Kirkens makt redusert i Østlige land på grunn av at sekulære makter tok mer kontroll.

 

- I dag forfaller religionen i vestlige land fordi den ikke passer med et individualistisk samfunn med høy utdanning. Dette har også ført til at alternative versjoner av Kristendommen har blitt mer populære.

 

Samtidig øker Kristendommen i østlige og sørlige land, som er mindre individualistiske og har dårligere levestandard.


Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil