Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (753) Anmeldelse (bok, film...) (638) Artikkel (952) Biografi (264) Dikt (1040) Essay (571) Eventyr (115) Faktaoppgave (397) Fortelling (843) Kåseri (612) Leserinnlegg (123) Novelle (1334) Rapport (624) Referat (174) Resonnerende (212) Sammendrag av pensum (182) Særemne (161) Særoppgave (348) Temaoppgave (1266) Annet (528)

Språk

Bokmål (8210) Engelsk (1643) Fransk (26) Nynorsk (1150) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Mikroskopet

Mikroskopet

Rapport fra forsøk hvor vi skulle bli kjent med mikroskopet.

Sjanger
Rapport
Språkform
Bokmål
Lastet opp
05.02.2006


Hensikt:

Etter forsøkene skal man vite hva mikroskopdelene heter, og hvordan de brukes. Man skal kunne lage enkle preparater og kunne se på objektene. Og man skal kjenne til hvordan mikroskopet gjengir høyre og venstre av preparatet, og hvordan mikroskopet forstørrer.

 

Hypotese:

Hadde ingen hypoteser for disse forsøkene.

 

Utstyr:

  • Mikroskop
  • Objektglass
  • Dekkglass
  • Saks
  • Dråpeteller
  • Preparernål
  • Pinsett
  • Vannprøver
  • Ark med bokstaver
  • Hårstråer fra forskjellige folk

Mikroskopets oppbygning:

1. Linsene er de viktigste delene av mikroskopet. Okularet er øverst og nærmest øyet. Under den sylinderformede tubus sitter 2-3 objektiver på en revolverskive. Både okularet og objektivene forstørrer.

Objektiv

Okular

Forstørrelse

Synsfeltets diameter

4x

10x

40x

1,6mm

10x

10x

100x

0,4mm

40x

10x

400x

0,16mm

 

2. På objektbordet legger vi et objektglass som plasseres under en klemme.

3. Avstanden mellom objektivet og objektbordet regulerer vi med en grovinnstillingsskrue og en fininnstillingsskrue.

4. Lyset kommer på når kontakten settes i og og lysbryteren slås på. Lyset sendes opp gjennom et hull i objektbordet. Lysmengden reguleres med en blender, og lyset samles i en kondensator som sitter under objektbordet.

 

(I rapportens tegninger finner du bilde av et mikroskop og navn på dets deler.)

 

Preparat

Objektet/ene, de små tingene vi undersøker, kaller vi for preparat/er. Et preparat lages slik:

 

Tørrpreparat:

1.     Finn et objektglass.

2.     Legg objektet på objektglasset.

3.     Legg dekkglass over objektet.

 

Vannpreparat:

1.     Ta et objektglass.

2.     Legg objektet midt på glasset. (Her kan selve vannet været objektet og da håper du over skritt nr. 3)

3.     Drypp en dråpe rent vann med dråpeteller over objektet.

4.     Legg forsiktig over et dekkglass.

5.     Pass på at det er vann under hele dekkglasset.

 

(I rapportens tegninger finner du bilde av hvordan et vannpreparat lages.)

 

Tegning:

 

<bilde>

 

<bilde>

 

<bilde>

 

<bilde>

 

Behandling av mikroskopet:

Mikroskopet er et kostbart instrument som må behandles forsiktig. Man må:

- Bære det forsiktig ved å holde i stangen mellom okular/objektiver øverst og objektbordet lenger ned.

- Ikke vri innstillingsskruene slik at objektivene kommer ned i objektglass og dekkglass.

- Dreie revolverskiva uten å holde i objektivene når man skal skifte objektiv.

 

Framgangsmåte:

 

Generell eks. av framgangsmåten ved en undersøkelse med mikroskop:

1. Fest preparatet på objektbordet med klemmene.

2. Sett det minste objektivet i stilling.

3. Bruk grovskruen til å fokusere skarpt.

4. Reguler lysmengden med blenderen.

5. Etterstill skarpheten med finskruen.

6. Øk forstørrelsen.

7. Reguler lysmengden.

8. Etterstill skarpheten med finskruen.

 

Vannprøve:

Lager et vannpreparat der vannprøver fra Bygdøy er objektet. Legger det på objektbordet og stiller inn objektiv og avstand med innstillingsskruene til jeg klart ser organismer i vannet.

 

Bokstav H:

Klipper ut en avistrykket bokstav H og lar det være objektet og lager et tørrpreparat. Legger preparatet på objektbordet og undersøker nærmere på mikroskopets gjengivelse av objektet gjennom linsene.

 

Hårstrå:

Tar et objektglass og på det legger vi 2 hårstrå i kryss. Drypper en dråpe over krysset med en dråpeteller. Legger så et dekkglass over krysset. Preparatet plasserer vi på objektbordet. Så gjør vi følgende:

1. Starter med finne hårkrysset med minste objektiv (4X).

2. Så skru over til neste objektiv (10X) og finne fram til hårkrysset.

3. Skru over til siste objektiv (40X) og finne fram til hårkrysset.

 

Resultat/Observasjon:

 

Vannprøve:

Fant tøffeldyr i vannet, fant ikke andre organismer. Var vanskelig å holde tøffeldyret i sikte fordi det svømte fort i vannet og det svømte vekk fra lyset. Vannet som var saltvann begynte å tørke etterhvert og saltkrystaller kom mer og mer til syne. Det så ut som en fjellkjede langs kanten av dekkglasset der vannet hadde tørket bort.

 

Bokstav H:

Fant ut at mikroskopet gjengir objektet annerledes gjennom linsene. Opp blir ned og motsatt, og speilvendt i tillegg.

 

Hårstrå:

1. Begge hårene kan lett sees i krysset.

2. Etter å ha skiftet objektiv måtte jeg regulere på fininnstillingsskruen for å få øye på begge hårene i krysset. Den ene mer utydelig enn den andre og motsatt hvis jeg fokuserte mer på den andre ved å regulere på fininnstillingsskruen.

3. Fant ikke hårstråene, de ble borte med det høyeste objektivet og timen var slutt akkurat da så jeg rakk ikke jobbe mye med å finne det.

 

Spørsmål:

1. Står h-en normalt eller opp ned?

2. Er h-en på bildet plassert på samme måte som på arket, eller har høyresiden og venstresiden byttet plass?

3. Hva har dette lært deg om måten mikroskopet gjengir bilder på?

4. Hvilken vei ser det ut som objektet beveger seg hvis du skyver preparatet til venstre og ser samtidig i mikroskopet?

5. Hvilken vei ser det ut som objektet beveger seg hvis du skyver preparatet til høyre og samtidig ser i mikroskopet?

6. Hvilken vei ser det ut som objektet beveger seg hvis du skyver preparatet fra deg og ser samtidig i mikroskopet?

7. Hvilken vei ser det ut som objektet beveger seg hvis du skyver preparatet mot deg og ser samtidig i mikroskopet.

 

Svar:

1. H-en står opp ned.

2. Sidene har byttet plass.

3. At mikroskopet gjengir objektet opp ned og speilvendt.

4. Skyver du objektet til venstre så flytter bildet seg til høyre, slik ser du det gjennom linsene.


5. Skyver du objektet til høyre så flytter bildet seg til venstre.

6. Flytter du objektet fra deg så ser det ut som det kommer mot deg.

7. Flytter du objektet mot deg så skjer det motsatte. Ser ut som du skyver det ifra deg.

 

 

Konklusjon:

Mikroskopet forstørrer det øye ikke ser eller bare ser så vidt. Vi bruker mikroskopet for å få et nærmere syn på objektet og undersøke det. Forstørrelsen skjer ved okularet (10X) og objektivene (4X, 10X, 40X).

 

Mikroskopet gjengir et bilde gjennom linsene (okularet og objektivene) som får objektivet til å se ut som det står opp-ned og speilvendt. Og når du skyver preparatet til venstre ser det ut som du skyver det til høyre. Altså det ser ut som preparatet forflytter seg motsatt av den veien du skyver det, enten det er venstre, høyre eller fra deg eller mot deg.

 

Lærte:

- Hva et mikroskop brukes til.

- Navn på de forskjellige delene på et mikroskop.

- Oppgaven til hver viktige del på mikroskopet

- Hvordan man bruker de viktigste delene på mikroskopet.

- Hvordan man lager preparat.

- Hvordan man går fram ved en undersøkelse med mikroskop.

Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil