Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (752) Anmeldelse (bok, film...) (638) Artikkel (952) Biografi (264) Dikt (1040) Essay (571) Eventyr (115) Faktaoppgave (397) Fortelling (843) Kåseri (612) Leserinnlegg (123) Novelle (1333) Rapport (624) Referat (174) Resonnerende (212) Sammendrag av pensum (182) Særemne (161) Særoppgave (348) Temaoppgave (1266) Annet (528)

Språk

Bokmål (8209) Engelsk (1643) Fransk (26) Nynorsk (1149) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > En vrien rollekonflikt?

En vrien rollekonflikt?

Handler om hvordan samfunnet har forandret seg, og at vi har fått flere valg.

Karakter: 5

Sjanger
Artikkel
Språkform
Bokmål
Lastet opp
19.12.2005
Tema
Verdier


Gjennom tiden har vårt samfunn stadig forandret seg når det gjelder måten det er formet på , hva som er viktig i livet , våre valgmuligheter, rollene innad i familien , kulturen og at vi blir påvirket fra forskjellige hold.

 

Tidligere når våre besteforeldre og foreldre var mindre levde vi med en postfigurativ sosialisering det vil si at foreldrene var den du spurte om råd og lignende, hvor det var mor i huset som var hjemme og stelte hus og barn og far var ute og jobbet. Nå er dette blitt gammeldags og vi har gått over til en prefigurativ sosialisering, der barna lærer foreldrene om f.eks. data for vi sitter ofte inne med mer kunnskap enn våre foreldre og besteforeldre i dagens samfunn og begge foreldrene jobber både i hjemmet og med karriæren.. Før vi kom til den prefigurative sosialiseringen var vi innom en kofigurativ sosialisering hvor vi lærte av våre jevnaldrende, jeg vil si at vi er i et veldig tidlig stadie i den prefigurative sosialiseringen vi er fortsatt avhengige av foreldrene våre om å gi oss veiledning og dele sine erfaringer. Det vil nok med utviklingen vi har i våt samfunn gå over til å bli helt prefigurativt siden nå blir de fleste barn oppdratt av barnehagen og skolen og andre institusjoner tar over mye av det foreldrene gjorde før.


 

Med utviklingen av samfunnet har vi gått fra et bonde samfunn til et industrisamfunn til vårt moderne samfunn i dag. Vi har nå fått flere valg muligheter i livet. I bonde samfunnet var oppgaven å ta over etter foreldrene og det var bestemt hva du skulle bli. I industrisamfunnet fikk vi flere karriære muligheter med olja som skapt mange nye jobber. og i dag har vi så mange valgmuligheter at vi har problemer med å velge hva vi vil gjør. Med denne utviklingen har vi fått en kulturell frisetting som vil si at de tradisjonelle livsmønstrene, normer og verdier bryter i stykker. Vi har nok ikke så mange verdier og tradisjoner i dag som før. Det er sjelden du ser folk nå til dags samle seg i bygda og danse folkedans. Vi er blitt mer et individ og er ikke så godt smeltet sammen i familien som før. I gamledager oppdro alle konene i bygda ungene og kjeftet på dem når de gjorde noe galt , nå bryr ingen seg om de andre ungene de har nok med sine egne.

 

 Vi flytter mye på oss og har ikke den samme nasjonalfølelsen som før. Når folk flytter på seg blir vi også påvirket av forskjellige kulturer som på ny stiller oss opp mot nye valg , vil vi værer kristne eller skal vi velge å tror at det som er, er det du ser eller bli muslim eller jøde. Nå er dette opp til oss selv vi gjør ikke som før og følger foreldrenes valg vi har fått vår egen identitet som vi tar stilling til og må forme og da blir vi påvirket av alle rundt oss , og ulike grupper vi er medlem er . vennene dine kan være veldig kristne og da vil kanskje du også ha noe til felles med dem og da velge å konvertere til kristendommen, men på en annen side kan da foreldrene som er muslimer overtale deg til at islam er den rette veien og ikke kristendommen. På denne måten blir du satt i en rolle konflikt hvor forskjellige personer vil deg ulikt og du står i midten og ikke vet helt hva du skal gjøre, skal du gjøre som foreldrene dine forventer eller høre på vennene dine . Det er selvfølgelig et vanskelig valg og ta i vårt prefigurative samfunn og mange flere valg er det . Det er jo fint å ha en slik finhet til å velge alt du vil, men samtidig litt skremmende for det er mange valg som er vanskelige og du er ikke sikker på om du gjør rett.

 

Hvis vi tenker oss at datteren din vil gifte seg med en 15 år eldre mann. Foreldrene vil da synes dette er helt sykt og fra snakke henne denne ideen, mens mannen vil si at kjærlighet ikke har noen alder. Dette ville vørt et klart valg før i tiden da dette ikke inngikk i deres samfunn at dette gikk an. Men nå er det blitt mer normalt siden vi blir påvirket av andre kulturer som islam hvor dette er mer normalt kanskje da med en litt mindre aldersforskjell , likevel er valget vanskelig.

 

Et annet eksempel er når det gjelder utdannelsen din og at foreldrene dine vil at du skal få deg en jobb på siden av skolen for å tjene penger slik at du ikke skal masse på dem, mens skolen ikke anbefaler dette fordi det vil gå ut over studiene og karakterene og kan da ødelegge din videre karriære . vi har så mange slike valg og du kan bli stressa og deppa om du ikke klarer å finne ut hva DU vil. Hadde vi blitt født opp i bondesamfunnet og våre valg og framtid bestemt før vi kom ut av magen. Dette ville jo vært greit slippe å stresse, da vil nok noen si hva med friheten, men de ble jo oppvokst til å bli for eksempel bond . jeg tror vi har det bedre i vårt prefigurative samfunn for jeg mener at å ta disse valgene vil styrke oss som person og vi blir mindre avhengige og kan bare skylde på oss selv om vi skulle velge feil. Det som da ikke er positivt er denne rollekonflikten som da kan påvirke oss til å velge feil og vi får et enormt press på oss når vi skal klare å tilfredsstille mange personer på en gang som mener forskjellig om ditt valg , noen vil bli skuffet over valget ditt. Vi må bare akseptere det og leve med det , få det til å fungere. Alt vi gjør vil bli diskutert som abort noen sier behold ungen selv om du er 16 år andre sier at det er uansvarlig og vil ødelegge to liv .

 

Konklusjonen er at vi definitivt blir stilt ovenfor flere rollekonflikter nå i vårt prefigurative samfunn med kulturell frisetning enn i det postfigurative hvor alt gikk i faste mønstre, tradisjoner, normer og verdier.


Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil