Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (753) Anmeldelse (bok, film...) (638) Artikkel (952) Biografi (264) Dikt (1040) Essay (571) Eventyr (115) Faktaoppgave (397) Fortelling (843) Kåseri (612) Leserinnlegg (123) Novelle (1334) Rapport (624) Referat (174) Resonnerende (212) Sammendrag av pensum (182) Særemne (161) Særoppgave (348) Temaoppgave (1266) Annet (528)

Språk

Bokmål (8210) Engelsk (1643) Fransk (26) Nynorsk (1150) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Skinheads og nynazisme

Skinheads og nynazisme

Om Skinhead-gjengene i USA og litt om nynazisme.

Sjanger
Artikkel
Språkform
Bokmål
Lastet opp
13.12.2005


Innledning

Jeg har valgt å skrive en artikkel om temaet vold. Som undertema bestemte jeg meg for å skrive om Nynazismen og gjengene i USA kalt Skinheads. Jeg har synes dette temaet har vært interessant helt siden jeg først fikk vite om det, gjennom filmen American History X. Jeg har delt teksten inn i en faktadel og en drøftingsdel. I faktadelen blir det naturligvis presentert en del fakta, mens i drøftingsdelene stiller jeg meg selv blant annet følgende spørsmål: Hva er grunnen til nynazistiske holdninger? Er det riktig av dem å ha en slik holdning? Hva er de egentlig redde for?

 

For å kunne skrive om nynazismen har jeg måttet greie kort ut om nazismen i begynnelsen av teksten. Ikke alle nynazister har noe med vold å gjøre. Derfor har jeg tatt for meg de gjengene som har en voldelig holdning og utøver vold nærmest daglig. Du får et nærmere innblikk i stilen, livet og deres egen ideologi. Jeg har også fortalt kort om andre nynazistiske grupper.Faktadel

 

Nazismen

Nazismen er grunnlaget for all nynazisme i dag. Nazismen oppsto i Tyskland etter første verdenskrig da Hitler tok makten på 30-tallet. Nazismen utviklet seg raskt i løpet av tiåret og hadde sin glansperiode fra 1940-1945. Jødene, sigøynere, homoseksuelle og ikke-germanere ble forfulgt og drept. Tilstandene var grusomme. Flere millioner mennesker ble drept i de fryktede konsentrasjonsleirene mens andre ble myrdet på slagmarken. Flertallet visste at nazismen var umenneskelig og aldri burde oppstått, men folk hadde ikke mot til å stå imot Hitlers sterke propaganda.

 

I 1945 tapte nazistene krigen og Europa var et eneste stort kaos. Politikerne var uenige og det var ikke bare glede i Europa for at krigen var over. Ingen visste om fremtiden ville utarte seg til det bedre. Tyskland, som var nazistenes kjerne, ble splittet og lederne henrettet eller fengslet. Landet var forhatt av resten av verden nå da de ble forbundet med Hitler og nazisme, og ikke sine kjente kunstnere og vitenskapsmenn.

 

Nazismen døde hen. Hvis en etter krigen sto frem som nazist ville en enda i fengsel.

 

Nynazismen

Det hadde vært rolig i på nazistfronten i noen tiår, men i 1970-årene begynte det å dukke opp ungdomsgjenger med en nazistisk holdning. De hadde en spesiell stil som kjennetegnet dem; barbert hode, tøft språk, tatoveringer og ”tøffe” klær fra bestemte merker som Alpha og Levi’s. De kalte dem selv for ”Skinheads”. De utøvet vold mot asiater, homoseksuelle og hjemløse, og gjorde opprør, ofte voldelige.

      

I dag finnes disse gjengene i nesten alle industrialiserte land av europeisk avstamning, selv om ikke alle disse gjengene er rasistiske på den måten at de utøver vold. USA, som er en smeltedigel av alle nasjonaliteter er spesielt utsatt for rasehat, og det er her det er verst gjengmiljø.

 

Det finnes tre hovedgrupper med Skinheads. Nazist-Skinheads, SHARP (SkinHeads Against Racial Prejudice), som er imot vold, men likevel har nazistiske synspunkter, og Trojanere. Trojanerne er heller ikke aktive innenfor vold men uttrykker seg sterkt med holdning, musikkstil, klær og stolthet.

 

Nesten alle Skinheads-medlemmer er unge, utadvendte, hvite mennesker i tenårene eller 20-årene. Lederne er vanligvis kriminelle menn. De rekrutterer nye medlemmer ved å holde propagandataler. Det er vanligvis uintelligente, ikke så skoleflinke ungdommer med dårlig selvtillit som trekkes mot disse miljøene. Ved å bli en Skinhead får de følelsen av styrke, tilhørighet og overlegenhet. De får vist de andre at de også er noe.

 

Livssynet til disse nynazist-gruppene som kaller seg Skinheads, White Power og White Pride varierer. Noen tror på nynazistenes egen ideologi, mens andre kaller seg fundamentalistiske kristne, men alle har nynazistiske holdninger.

 

Tallet på Skinheads har vokst jevnlig siden de ankom USA i 1980-årene. Da var de omtrent 1500 medlemmer. I 1993 antok man at tallet hadde vokst til rundt 6000 aktive medlemmer i tillegg til en større tilhengerskare. Metodene deres har variert. De har gått fra å bruke knyttnevene og køller i slåsskamper, til å bruke kniver og skytevåpen. Siden 1987 har Skinhead-medlemmer begått 43 oppklarte drap i tillegg til flere tusen andre mindre lovovertredelser som alvorlige slåsskamper, knivstikking, skyteepisoder, tyverier og ødeleggelse av synagoger.

      

Skinhead-gjenger har en egen spesiell musikkstil. Mange er med i band. Musikken deres kalles ”White Power-musikk”. Her er et eksempel på en typisk tekst:

Mine øyne har sett glansen av å trampe ned dyr.

Vi vasket oss i niggerblod med bastard under sko.

Vi kuer ned sionistene, ja, jøder en og en.

Den hvite mann marsjerer frem!”

 

USA har et enormt gjengproblem, særlig i sør og på vestkysten. Hver dag er det sammenstøt mellom Skinheads og Svarte gjenger. Nærmest alle bærer våpen, og opprør mot uskyldige forretninger og politikere er ikke uvanlig.

 

Narkotikamisbruk i form av hasj og marihuana er ikke særlig utbredt i Skinhead-gjengene. Slikt gress er for ”niggere”. De må ha et tøft ytre som hard språkbruk og aggressiv holdning. Det finnes også regler for hvilke klær de kan gå med. Å gi uttrykk for at de er uslåelige er viktig. Det forekommer at en Skinhead angriper en annen bare fordi han ikke likte måten den andre kledde seg eller førte seg på.

 

Lederne arrangerer gjerne store fester for å samle gjenger, holde taler og spre motivasjon. Hat-taler er ulovlige i flerkulturelle land, men de blir likevel ofte holdt innenfor miljøet. ”Heil Hitler” er et kjent uttrykk de bruker for å hilse hverandre. Mange bærer hakekorset på klær eller biler for å markere seg. Disse gruppene feirer spesielle dager som Krystallnatten og Hitler og Heiss fødselsdag. RAHOWA er et eget krigsrop de bruker under opprør eller slåsskamper. Det står for RAcial HOly WAr. Skinheads er frie sjeler. De flytter gjerne fra en gjeng til en annen for å unngå problemer med loven. Navneskifte er også vanlig.

 

Internettmiljøet har vokst kraftig de siste årene. Det finnes flere hundre nettsteder med sterk propaganda. Hver eneste Skinhead-gjeng rundt om i hele USA holder kontakt med hverandre over nettet, og de bruker gjerne hverandre til trusler mot andre eller for å forfølge noen som flykter.

 

Fundamentalistiske Kristne har religiøse motiver bak opprør og vold, men de fleste har politiske. De angriper mindre rasegrupper som svarte, latinamerikanere, asiater, jøder, homoseksuelle og hjemløse. De mener at slike mennesker bringer skam til landet. Ku Klux Klan er den mest velkjente rasistgruppen i USA. Disse har politiske motiver.

 

Det er liten oppslutning for nynazisme under politiske valg, men gruppene er likevel i høyeste grad aktive. Nynazistenes ideologi går ut på å være fullstendig imot raseblanding. Det er viktig og nødvendig å ha et rent hvitt blod. Fargede er dumme, skitne og uintelligente. Noen sier de ikke ønsker å skade de ikke-hvite, men vil holde blodet rent. Ens rase er ens religion. William Pierce er mannen som står bak ideologien. Han er en viktig person i nynazist-miljøet. Her er et utdrag fra en propagandatale:

 

”Vi må ta avstand fra de svarte og andre ikke-hvite og holde oss atskilt, uansett hva som må til for å fullføre dette. Vi må gjøre dette ikke fordi vi hater svarte, men fordi vi ikke kan overleve hvis vi forblir blandet med dem. Og vi kan ikke overleve hvis vi godtar jødene. Vi må til slutt jage dem og kvitte oss med dem.”

 

Drøftingsdel

Hva er grunnen til nynazistiske holdninger? Er det redsel det skyldes? Jeg tror ja, i de første tilfellene av både nazisme og nynazisme. En er redd for det ukjente. Innvandring bærer med seg noe fremmed. En har ikke helt oversikt og kontroll over det som skjer i samfunnet. Hitler tok avstand fra det fremmede, og fikk raskt stor oppslutning. Dette viser at det er relativt lett å spille på menneskers frykt for det ukjente. Denne frykten tror jeg slår rot i Hobbes og Machiavellis teori om naturtilstanden. Jeg er selv enig med ham på dette området. Jeg tror alt handler om egoisme. En er redd for seg selv og vil derfor gjøre alt for å bedre sin situasjon, selv om det går ut over andre.


 

Selv om jeg tror at folk i de første tilfellene av nynazismen var redde, tror jeg ikke at alle nådagens tilhengere er det. Jeg tror de påtar seg den holdningen bare fordi de vil bedre sin egen situasjon i samfunnet. De mindre skoleflinke og upopulære søker tilflukt i slike gjenger for å føle seg trygge. Er det riktig av dem å søke den livsstilen på bekostning av andre? Jeg synes ikke det, men hva ellers kan de gjøre? De kan finne seg andre interesser eller hobbyer de kan utmerke seg i. Selv om en har lav selvtillitt er det langt fra umulig å bli godtatt.

 

Hvis en blir medlem i en Skinhead-gjeng, blir en fort godtatt av alle i den omgangskretsen.. En får nyte oppmerksomhet og beundring en stund. Men hva med mennesker som ikke er Skinheads? Skinhead-gjengene blir sett ned på av andre mennesker. Eneste beundringen de kanskje får er av fjortissungdommer, men det varer heller ikke.

 

Hva skal en gjøre hvis en kommer i konflikt med gjengen sin? Det er ingen mulighet for å trekke seg. Da blir en banket opp og forfulgt. Min oppfatning er at en ikke vinner noe uansett hvis en blir medlemm i en slik gjeng.

 

Nynazister vil hevde at den hvite rasen ikke kan overleve hvis en fortsetter å leve sammen med svarte. De har faktisk et poeng der. Den hvite rasen har mindre dominante gener enn de fargede, og ved blanding vil de fargede vinne. Til slutt vil det ikke lenger finnes noen helt hvit rase, selv om det kommer til å ta en stund før dette skjer.

 

Hva er nynazistene egentlig redde for? At hele menneskeheten skal få brune øyne? Mange ariere har brune øyne. Det mange nynazister hevder er at det ikke bare har med utseende å gjøre, men også indre egenskaper og personligheten. De ser på fargede som dumme og mindre vellykkede. De tror at ved å blande gener med dem, vil den overlegne ariske rasen også bli uintelligente. Vitenskapelig er dette aldri bevist. Man vet ikke om genene har noe med personligheten å gjøre.      

 

Poenget mitt er at hvis de fargede har mer dominante gener enn de hvite, hvorfor og hvordan er da den ariske rasen så mye mer overlegen? Man kan sammenligne med dyreverdenen: Man freder tigeren som er en truet art, men skal man hate løven da? Det blir det samme som om man kaller den ariske rasen for truet, og at man skal hate de fargede. Helt samme situasjon blir det selvsagt ikke, men hvite og fargede er i samme familie akkurat som kattedyrene.                            


Avslutning

Denne oppgaven har vært en glede å skrive. Dette er et tema som interesserer meg. Temaet er absolutt aktuelt i dag. Jeg vil nevne at det ikke er bare USA som har nynazistiske grupper, men også Russland, Frankrike, Tyskland, England og Østerrike har store tilhengerskarer av nynazismen. Disse landene næres kraftig av enkeltpersoner som LePen i Frankrike og Jørg Haider i Østerrike. Disse er politikere som under valg får støtte av mange nynazister.

 

I Norge er det organisasjoner som Vigrid og Norsk Front (Nasjonalt Folkeparti) det nærmeste vi kommer nynazistiske grupper.

 

I Sverige synes jeg det var overraskende stor oppslutning rundt nynazismen. Der er det en kjerne på omtrent 600 aktive medlemmer og en tilhengerskare på rundt 3000 mennesker. Den store oppslutningen i Sverige skyldes ikke at de ikke var med i andre verdenskrig, men at staten gir gruppene stor frihet.

 

Jeg tror selv at nynazismen kommer til å fortsette. Kanskje livssynet til og med kommer til å blomstre opp i framtiden, men jeg tror likevel ikke at noe lignende som andre verdenskrig kommer til å skje igjen på bakgrunn av nynazisme.

 


Kilder

American History X

www.adl.org/poisoning_web/racist_rock..asp

http://en.wikipedia.org/wiki/white_supremacy

www.geocities.com/white_truth

http://wikipedia.org/wiki/skinhead

Bestefar.


Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil