Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (752) Anmeldelse (bok, film...) (638) Artikkel (952) Biografi (264) Dikt (1040) Essay (571) Eventyr (115) Faktaoppgave (397) Fortelling (843) Kåseri (612) Leserinnlegg (123) Novelle (1333) Rapport (624) Referat (174) Resonnerende (212) Sammendrag av pensum (182) Særemne (161) Særoppgave (348) Temaoppgave (1266) Annet (528)

Språk

Bokmål (8209) Engelsk (1643) Fransk (26) Nynorsk (1149) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > En sammenlikning av Australia og Mexico

En sammenlikning av Australia og Mexico

En sammenlikning av Mexico og Australia med mye informasjon om hvert av landene.

Skrevet i 10. klasse.

Sjanger
Temaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
04.12.2005


Innholdsfortegnelse

Australia, diverse info

Australia, geografi

Australia, politisk system

Australia, historie

Mexico, diverse info.

Mexico, historie

Mexico, geografi

Sammenlikning

Kilder


Australia

Hovedstad: Hovedstaten i Australia er Canberra, men Sydney er størst.

Innbyggertall: 19,5 mill

Areal: Landet har et areal på 7.686.850 km².

Religion: Rundt 75 % av befolkningen er kristne 26,1 % protestanter, 26 % katolsk, muslim står for 1 %, buddhismen også 1 % og jødedommen 0,5 %. Resten er andre ikke kristne religioner.

Språk: Hovedspråket i Australia er engelsk, men det er også mange aboriginale språk, og språk fra andre verdensdeler.

Økonomi: myntenheten i Australia er Australiensk dollar, som er 100 cent. Australia har god økonomi, dette skylles at de har tilgang på store kull, olje og gull resurser, som er de største eksport varene. Australia er det landet som eksporterer mest opal, som er en smykkestein.


Nasjonaldag: 26. januar.

Levealder: gjennomsnittlig levealder er 79 år

 

Geografi

Australia er det 6. største landet i verden, men har lavest innbyggertall pr km². 2 personer pr km². Nesten hele Australia ligger i den subtropiske sonen, bare den nordligste delen ligger i den tropiske sonen. Hvis du flyr fra kysten av Australia, og innover i landet, vil du se at det er store variasjoner i vegetasjonen, fra regnskog til store jordbruksområder og steppelandskap, etter hvert ørken.

 

I de indre tørre områdene kommer du av og til over tørre elver og innsjøer, disse sjøene er hvite, dette er pga. at saltet ligger igjen etter at vannet har fordampet. Saltsjøen Lake Eyre er Australias laveste punkt, 16 muh. Det høyeste punktet i er Mount Kosciuszko på 2229 moh. Landet er verdens tørreste, og sesongene er , motsatt hva vi har i Norge, når vi kan gå på ski her har de flotte badeforhold i Sydney!

 

Siden Australia er så stort er det vanskelig å antyde gjennomsnittstemperatur og nedbør for landet som helhet.

 

Midt i Australia i Northern Territory ligger fjellkjeden MacDonnel Ranges og midt i fjellkjeden ligger byen Alice Springs. Denne fjellkjeden er flere hundre år gammel og har lenge vert utsatt for ytre krefter. Nå er det bare rester igjen av fjellkjeden, en av dem er Ayers Rock, eller uluru. Uluru er ca 348m over det flate landskapet rundt, som ligger ca 600moh. Uluru har tydelige erosjonsstriper og groper. Vinden blåser sand på fjellet som sliper det ned. Solen bryter ned fjellet med de høye dag temperaturene og de lave natt temperaturene og lager gropene. Så om noen milliarder år vil fjellet være borte.


Politisk system

Australia er et selvstendig land, men er medlem av det brittiske samveldet, og den engelske dronningen regnes som statsoverhodet. Landet er også delt inn i 6 stater og 2 territorier, som har sine eget styre, flagg og emblem.

 

Australia har parlamentarisme, med "House of Representatives (Lower House)" og "Senate (Upper House"). Antall plasser i "House of Representatives" er 148, og de er delt mellom statene etter befolkningstall, 50 fra New South Wales, 37 fra Victoria, 26 fra Queensland, 14 fra vest Australia, 12 fra sør Australia, fem fra Tasmania, tre fra Australias hoved Territorium og en fra det nordre Territorium. Representantene velges (minst) hvert tredje år.


Historie
Man tror at de første innbyggerne i Australia kom fra Indonesia mer enn 50.000 år siden, og spredde seg ut over hele kontinentet. Den første europeer til å utforske litt av Australia var nok den spanske kapteinen Luis Vaez de Torres som seilte gjennom stredet som ligger mellom Australia og Papua ny Guinea (Torresstredet har fått navn etter han). Deretter dukket nederlandske oppdagere og navigatører opp og kartla nesten hele den lange nordkysten. Første engelskmann var piraten William Dampier som utforsket Australias kyster i 1699. Åtti år etter kom James Cook som erklærte at det nye landet tilhørte England og at det skulle hete New South Wales. Den europeisk kolonisasjonen startet for fullt på slutten av 1700-tallet, da elleve skip fulle av fanger forlot England med kurs sydover. Det var en av deltagerne på Cooks ekspedisjon som hadde foreslått at det nyoppdagete landet kunne bli et avlastingssted for de overfylte engelske fengslene. Etter den første tvungne kolonisasjonen kom det også flere og flere frie mennesker til Australia, men det var nok først etter det ble oppdaget gull i 1850-årene at strømmen av immigranter økte for alvor.

 

Import av sauer fra England og Sør-Afrika la et mer solid grunnlag for den økonomske utviklingen, og Australia utviklet seg til å bli en nasjon. Transport av fanger fra England sluttet i 1868, da hadde totalt mer enn 100 000 kriminelle funnet veien over til det nye landet. Siden kontinentet Australia var så enormt stort og England lå så langt unna gikk det ikke så lang tid for immigrantene følte et behov for lokal selvstyre. New South Wales var den første kolonien i Australia som fikk en viss grad av selvstyre i 1823 og laget i 1855 sin egen grunnlov. I 1959 hadde alle koloniene, bortsett fra Western Australia, selvstyre. Australia ble en nasjon 1. januar 1901, da alle koloniene slo seg sammen. Landet var fortsatt en del av det britiske samveldet, og behold mange kulturelle band med Enland, men det var nå et selvstendig land med eget styre. Australia hadde da en befolkning på nesten 1,8 millioner mennesker.

 

Den voldsomme tilstrømming av folk til Australia, og behovet for jordbruksprodukter og mineraler i England gikk sterkt utover den opprinnelige aborginale befolkningen, som ofte ble drept eller fortrengt fra sine boplasser og sitt land. Under både den første og den andre verdenskrig kjempet Australia sammen med engelskmennene, men det at USA beskyttet landet mot japansk invasjon under dem siste krigen gjorde at man endret litt retning. Man fulgte USA både i Korea-krigene og krigen i Vietnam. Immigrasjonen til landet etter verdenskrigene økte nesten proporsjonalt med behovet på verdensmarkedet etter råvarer, og man opplevde nesten en befolkningseksplosjon i 1980-årene hvor man tok i mot store mengder flyktninger fra Asia. I dag er det å søke lykken "down under" ikke lenger lett.


Mexico

Hovedstat: Mexico City

Innbygger tall: 107.03  millioner innbyggere

Areal: 1 972 550 km²

Religion: 90% av befolkningen skal være katolikker og mye fra indianernes kultur og

religioner lever imidlertid videre innenfor kirken, spesielt helgenkulten. Mexicos indianere har utviklet egne religioner, der trekk fra kristendommen er kombinert med indianerreligioner.

Språk: spansk er hovedspråket, men ca 15% av indianerne snakker sitt eget språk, det er ca. 50 av disse språkene.

Økonomi: Myntenheten i Mexico er meksikanske pesos. Mexico har det veldig bra økonomisk pga. verdifulle metaller som finnes i fjellene, store dyrkede marker i dalene mellom fjellene og oljen som pumpes opp fra kilder langs kysten. Tidligere var jordbruk hovednæringen i Mexico. På 1500-tallet ble mange europeere lokket til Mexico pga. de store forekomstene av verdifulle metaller i fjellene.

Levealder: gjennomsnittlig levealder er 73 år

Politisk system: i Mexico har de president (Vincente Fox). Vicente Fox ble valgt i 2000 for en seksårig periode. Han var den første presidenten som man sier var valgt uten korrupsjon, men helt korrupsjons fritt var valget ikke.


Historie

Mexicanerne har et spesielt talent for kunst og kan være svært interessant. Den kulturelle historien strekker seg flere tusen år tilbake. De eldste jordbrukssamfunnene i Latin-Amerika har eksistert i Mexico siden 7000 f.Kr og siden 1000 f.Kr. har fremhevet olmec-kulturen seg med en høyt utviklet arkitektur i sentrale deler av landet. Kulturene i Mexico vitner om et høyt nivå både for vitenskap og struktur før de første europeerne kom til landet. Når spanjolene erobret landet på 1500-tallet ble den katolske kirken veldig dominerende. Etter grunnloven av 1917 ble det gjennomført et fullstendig skille mellom stat og kirke, og den nye staten var i de følgende årene klart kirkefiendtlig. 


 

Mexico er meget rik på oldtidsfunn og hvert folk skapte sin særpregede stil innen arkitektur og kunst. Templene ble vanligvis bygd på avkuttede pyramider med fire trappetrinnslignende sider. Bare mayakulturen har bevart selve templet bevart. Unntaksvis har pyramidene tjent som gravplasser. 

 

Maten i Mexico er velkjent for oss nordmenn og hvem har ikke hørt om tortillas, chilipepper eller tacos. Sterk krydder er kjennetegnet for maten og sammen med tequila skulle du være godt rustet for en matopplevelse.

Geografi

Mexico er en forbundsrepublikk i den sørlige del av Nord-Amerika og består av 31 delstater og ett forbundsdistrikt. Landet er i areal det tredje største i Latin-Amerika og er omtrent fjerdeparten av USA. Det grenser i nord mot USA, i øst mot Mexico-golfen og det Karibiske hav, i sør mot Belize og Guatemala, og i vest mot California-bukta og Stillehavet.

 

Til Mexico hører også flere små øygrupper, blant annet de ubebodde Islas Revilla Gigedo, Islas Tres

Marias og Isla de Guadalupe i Stillehavet og øyene Cozumel og Mujeres utenfor kysten av Yucatán, begge populære feriesteder.

 

Bortsett fra en smal kystslette langs Mexico-golfen og Yucatán-halvøya, er Mexico et høyland. Mexicos høyeste fjell er Vulkanene Citlatépetl på 5700 meter over havet

 

Mexico deles vanligvis inn i fire temperatursoner eller høyde.
1. Tierra caliente, som betyr det varme land, ligger 900 meter over havet og er karakteristisk for lavlandsområdene ved kystene. Middeltemperaturen i de kaldeste månedene ligger på mellom 20 og 25 grader og i de varmeste månedene på mellom 28 og 30 grader.

 

2. Tierra templada betyr det tempererte land og ligger mellom 900 og 1800 meter over havet og innbefatter mesteparten av sentralplatået. Kaldest og varmeste måned har middelverdier på henholdsvis 15 til 20 og 20 til 25 grader.

3. Tierra fria betyr det kalde land og ligger mellom 1800 meter over havet og opp til snøgrensen, og er

karakteristisk for basseng- områdene og fjellskråningene på Mesa Central. Middeltemperaturen for den kaldeste måneden ligger på mellom 10 og 15 grader, mens det for den varmeste tiden er mellom 15 og 20 grader. Frost er vanlig i de kaldeste månedene, som er perioden desember og januar.

4. Tierra helada, som betyr det frosne land, og omfatter bare de høyeste fjelltoppene over snøgrensen, det vil si høyder mer 3600 meter over havet. Her i disse områdene ligger temperaturen under 10 grader hele året igjennom.

Generelt kan man si at kysten er fuktig og innlandet som ligger i høyden har tørt klima. Den varme sesongen er i mellom mai og oktober. Den sørlige delen av landet på kysten kan være ukomfortabel varm i perioden mellom juli og september. Perioden mellom oktober og mai er den tiden på året da det er mest behagelig i Mexico. Desember, januar og februar er tiden da temperaturene i høyden er lavest. Kystsonen i nordvest og nordøst og høylandet i innlandet er steppe, eller halvørken med kratt og et stort antall kaktusarter. I randfjellene vokser særlig eik, mens det høyere opp finnes edelgran, furu og einer. Kystsonen i sørøst har tropisk regnskog med, i sørvest mest tropisk savanne. Mexicos mangfold i plante vekster er stort.


Sammenlikninger

 

Likheter

Begge landene har innfødte som har flere egne språk. Begge landene har også kristendommen som hovedreligion. De har også god økonomi. Begge har gjennomsnittslevealder på over 70 år. Begge landene har innfødte stammer som holder på å dø ut. Begge landene har blitt tatt med makt av andre på oppdagelses ferd.

 

Ulikheter

Australia er ca fire ganger så stort som Mexico, men har fem ganger så mange innbyggere som Australia. Mexico City er den nest største byen i verden. Mexico har mye mer fjell enn Australia. Klimaet er også veldig forskjellig fra Mexico til Australia.

 

 

Kilder

www.ferieguiden.no/kontinent/nordamerika/mexico

www.australia.com

www.sydhav.no/

www.globalis.no/

http://no.wikipedia.org

 

Underveis Geografi 10

 

Bokklubbens Barns illustrerte juniorleksikon

 

<bilde>


Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil