Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (709) Anmeldelse (bok, film...) (634) Artikkel (927) Biografi (262) Dikt (1036) Essay (552) Eventyr (115) Faktaoppgave (374) Fortelling (833) Kåseri (609) Leserinnlegg (119) Novelle (1310) Rapport (621) Referat (173) Resonnerende (204) Sammendrag av pensum (179) Særemne (155) Særoppgave (337) Temaoppgave (1246) Annet (527)

Språk

Bokmål (8053) Engelsk (1612) Fransk (26) Nynorsk (1123) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Avtalerett

Avtalerett

Oppgave 9 s. 79 i Rettslære II for VKII. Handler om avtalerett.

Sjanger
Annet
Språkform
Bokmål
Lastet opp
03.12.2005
Tema
Jus


Parter: Kåre Krabben Vs Fritidsbåter AS
Tvist: Ugyldig avtale
Hjemmel: Avtaleloven § 36
Hovedrettsspørsmål: Er avtalen mellom Kåre Krabben og Fritidsbåter AS gyldig?

Kåre Krabben har lenge ønsket seg en fritidsbåt, og da fritidsbåter AS lanserte båten ”havbris” til en tilbudspris på 800 000kr den siste tilbudsdagen 1.april oppsøkte Kåre straks salgskontoret. Trine Tangen som var salgsrepresentant ble ening med Kåre om kjøp/salg av båten. 3.april skulle Kåre komme innom å underskrive kontrakten og pengene skulle leveres den 20. april samtidig som båten skulle leveres.
 

En avtale bygger på to erklæringer, tilbud og aksept. Foreligger det en frist for tilbudet må aksepten være kommet frem til tilbyderen før akseptfristen er gått ut. At aksepten er kommet frem betyr at den er kommet til et sted hvor tilbyderen kan gjøre seg kjent med den. Det er ikke noe krav om at tilbyderen har gjort seg kjent ved innholdet i aksepten., jf. Avtaleloven § 2 første ledd.


 

Tilbudet ble gjort gjennom en annonsekampanje, altså skriftlig. Tilbudet gjelder til 1. april altså foreligger det en akseptfrist, og tilbudet må da aksepteres etter reglene i avtaleloven § 2 første ledd. Etter det som er opplyst kontakter Kåre Salgsrepresentant Trine 1. april (siste tilbudsdag). De inngår en muntlig avtale siden salgskontoret var stengt og hun ikke hadde flere kontraktsutkast på sitt kontor.

 

Spørsmålet blir da om det er noe med avtalen eller avtaleinngåelsen som gjør at vi likevel må si at det forligger en ugyldig avtale.

 

En avtale kan bli ugyldig av fire hovedårsaker. Det kan foreligge mangler ved:

- Partene

- Formen

- Tilblivelsesmåten

- Innholdet

 

Foreligger det mangler ved person?
Kåre Krabben og Trine Tangen er begge myndige etter vergemålsloven § 1. De kan da inngå avtaler som er rettslig bindende uten en verge sitt samtykke, jf vergemålsloven § 2.

 

Verken Kåre og Trine blir framstilt som sinnssyke i oppgaven. Det foreligger ikke noen mangler ved personene.

 

Foreligger det mangler ved formen?
Kåre og Trine inngikk en muntlig avtale ved kjøp og salg av båten. De skulle senere, 3. april undertegne en skriftlig kontrakt, siden salgskontoret da var stengt og Trine ikke hadde flere kontraktsutkast på sitt kontor. I dette tilfellet er det er det ikke noe som tyder på at formen gjør avtalen ugyldig. I utgangspunktet er det formfrihet i Norge, avtaler kan inngås skriftlig eller muntlig alt etter hva partene selv ønsker. Men det er klart at det er lettere å bevise innholdet i en skriftlig avtale enn i en muntlig.

 

De fikk heller aldri skrevet avtalen siden, Kåre ville trekke seg fra avtalen den 2. april, ettersom det ble kjent at samboeren hadde et underslag på 900 000kr.

 

Det foreligger ikke noen mangler ved formen.

 

Foreligger det mangler ved avtalens tilblivelsesmåte?

Avtalen ble helt fredelig inngått, uten noen som helst form for tvang, jf. § 28 og 29. Uten svik, jf. § 30, ingen form for utnytting, jf. § 31 og ingen form for feilskrift, jf. § 32. Jeg må også vurdere avtaleinngåelsen i relasjon til avtaleloven § 33. som sier at avtaler som er i strid med rederlighet og god tro kan settes til side (ugyldig). Bestemmelsen handler først og fremst om den lojalitetsplikt som begge parter i et avtaleforhold bør oppfylle. Relevante opplysninger skal legges fram og man skal opptre lojalt og rederlig i forbindelse med selve avtaleinngåelsen. Spørsmålet blir dermed om Trine har opptråd uredelig i forbindelse med avtaleinngåelsen. Det har hun imidlertid ikke. Noen som da gjør at det ikke finnes noen som helst form for mangler ved avtalen sin tilblivelsesmåte.

 

Foreligger det mangler ved innholdet i avtalen?

For det første setter avtaleloven opp forbud mot urimelige avtaler, jf. § 36. ved vurdering må man først og fremst se på om ytelsene er rimelig i forhold til hverandre. Selv om det her er avtalt et høyt beløp for en båt som skal betales i løpet av kort tid kan man ikke si at avtalen er direkte urimelig.

 

Kåre har spart opp dette beløpet etter flere år nå, og hadde allerede pengene da han inngikk avtalen. Kåre var samboer med Silje Sjøen. Den 2. april ble han kjent med at samboeren Silje hadde begått et betydelig underslag hos arbeidsgiveren sin på 900 000 kr. Kåre betalte straks det underslåtte beløpet, noe som utgjorde hele hans oppsparte kapital til båten som han hadde avtalt å kjøpe.

Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil