Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (709) Anmeldelse (bok, film...) (634) Artikkel (927) Biografi (262) Dikt (1036) Essay (552) Eventyr (115) Faktaoppgave (374) Fortelling (833) Kåseri (609) Leserinnlegg (119) Novelle (1310) Rapport (621) Referat (173) Resonnerende (204) Sammendrag av pensum (179) Særemne (155) Særoppgave (337) Temaoppgave (1246) Annet (527)

Språk

Bokmål (8053) Engelsk (1612) Fransk (26) Nynorsk (1123) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Fornybare og ikke-fornybare energikilder

Fornybare og ikke-fornybare energikilder

Oppgave om fornybare og ikke-fornybare energikilder med personlige tanker.

Sjanger
Temaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
29.11.2005


Fornybar eller ikke-fornybar

Når vi snakker om fornybare og ikke fornybare energikilder, må vi huske en ting som er felles for alle energikilder, nemlig sola.

 

Sola er opphav til alle energikildene våre, både de som er fornybare og de som ikke er fornybare. ( Unntaket er Kjerneenergi og tidevannsenergi)

 

Fornybare energikilder

Med fornybare energikilder, mener vi energikilder, som aldri tar slutt, men som går i et vedvarende kretsløp. Som f.eks. vannenergi, bølgeenergi , vindenergi, tidevannsenergi, jordenergi, bioenergi og ikke minst solenergi. Alle disse energikildene har en konkret fordel, og det er at de aldri tar slutt.

 

Vannenergi: er energi som skapes når vannet går fra og være stillingsenergi til å bli bevegelsesenergi. Og for å få elektrisitet ut av denne bevegelsesenergien så demmer/samler man opp vannet i enorme dammer/reservoar. ( stillingsenergi) Derfra blir vannet sluppet ned i bratte rør eller tunneler, som får turbinene til å snurre(bevegelsesenergi), som igjen får generatorene i vannkraftverket til å produsere elektrisk strøm, som videre blir transportert via høyspentledningene.


 

Fordeler:

-Vann er en fornybar ressurs.

- Det er gratis og evigvarende

- Dammene kan brukes til  vanning , og for å forhindre flom. ( Gjøres blant annet i Kina med Yangzte-elva)

- Lave driftkostnader, som igjen fører til billigere strømpriser.

Ulemper:

- Store inngrep i naturen, som kan ødelegge dyre- og planteliv.  

- Utbyggingskostnadene er enorme. ( Anlegget i Kina koster nærmere 1000 mrd. kr, og skal gi strømforsynig til ”bare” ca. 500.000 mennesker som bor langs elva)

 

Ikke-fornybare energikilder

Med ikke fornybare energikilder, mener vi energikilder, som etter en tid tar slutt.( De blir også kalt fossile brensler) Det fins tre hovedkilder for såkalte fossile brensler, som vi kaller for olje, kull og naturgass.

 

Alle disse kildene er utfall av døde plante- og dyrerester, som levde for millioner av år siden; og som deretter har blitt utsatt, for et enormt trykk og høy temperatur av andre bergarter som la seg oppå i tykke lag.

 

I dag står disse energikildene for 90% av all energiproduksjon på verdensbasis. Men det er store ulemper ved dette. Noe av ulempen er de enorme CO2-utslippene, som fører til global oppvarming. Allikevel så er det fremdeles langt ut i fremtiden, før vi kan vente oss en reduksjon i konsumet av fossile brensler.

 

Olje: finner vi i såkalte oljefeller, som er godt dekt av kappebergarter, som gjør at oljen ikke bare flyter sin vei, fra et område med høyt trykk til et med lavere trykk. Derfor må vi bore oss ned 4000-5000m. for å finne oljen.

 

Olje er faktisk en blanding av mange forskjellige petroleumsprodukter, som f.eks. bensin, diesel, smøreolje osv. Så ved raffinering så deler man oljen opp i mange forskjellige petroleumsprodukter.

 

Olje står i dag samlet sett for over 35% av energikonsumet i verden, som gjør den til den viktigste energikilden vår.

 

Ledende produsenter i dag er:

 • Saudi-Arabia
 • Russland
 • USA
 • Norge
 • Iran
 •  

  Største oljereserver:

 • Saudi-Arabia
 • Irak
 • Norge
 •  

  Fordeler:

  - Lett å transportere

  - Svært sikker og velfungerende teknologi

  - Høy energiinnhold, som kan brukes til å framstille mange forskjellige produkter

   

  Ulemper:

  - Luftforurensning ved høye utslipp av CO2, som også fører til global oppvarming, gjennom drivhuseffekten.

  - Forbrenning av olje gir også store utslipp av den giftige gassen svoveldioksid, som fører til sur nedbør, spesielt for oss som bor i Norden.

   

  Mine tanker

  - Så det er sola, som er kilden til nesten all energi, men er det sånn bare på vår planet eller er det samme på alle de andre planetene?
  - Hvis det fins rene og fornybare energikilder, hvorfor bruker vi dem ikke større grad da?
  - Må det alltid være sånn at stillingsenergi må gå over til bevegelsesenergi, for at vi skal få elektrisk energi?

  - 90 % av energiproduksjonen på verdensbasis er avhengig av fossile energikilder, er det kanskje ikke litt irrasjonelt å bli så avhengig av en energikilde som vi vet en dag vil ta slutt?

  - Hvem er det som står, for de største CO2-utslippene, jorda eller oss?

  Legg inn din oppgave!

  Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

  Last opp stil