Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (752) Anmeldelse (bok, film...) (638) Artikkel (952) Biografi (264) Dikt (1040) Essay (571) Eventyr (115) Faktaoppgave (397) Fortelling (843) Kåseri (612) Leserinnlegg (123) Novelle (1333) Rapport (624) Referat (174) Resonnerende (212) Sammendrag av pensum (182) Særemne (161) Særoppgave (348) Temaoppgave (1266) Annet (528)

Språk

Bokmål (8209) Engelsk (1643) Fransk (26) Nynorsk (1149) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Mormonere

Mormonere

Foredrag om mormonere.

Karakter 5+ (VK2)

Sjanger
Temaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
29.11.2005


Jeg har hatt om mormonere fordi det er en kjent trosretning jeg ville vite mer om. Selv om den er kjent i den forstand at mange har hørt om det, vet de fleste allikevel lite om dem. For å finne ut det jeg var nysgjerrig på satt jeg meg ett par problemstillinger. Det første jeg lurte på var; Hva er mormonere og hva kommer navnet av? Det andre var; Hva  er noen detaljer som skiller mormonere fra andre kristne?

 

Mormonere er en gruppe innen den kristne trosretning. Mormonere er bare ett kallenavn på gruppen og ikke det offisielle navnet. Selv kaller de seg Siste Dagers Hellige, og det vi kaller mormonerkirken kaller de Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. De troende selv foretrekker å bruke kirkens rette navn, både blant seg selv og i media fordi de mener det er mer forklarende og gir svar på det ofte stilte spørsmålet om mormonere er kristne. Navnet mormonere kommer fra Mormons bok. Dette er en bok som ble skrevet av en kristen profet som levde på 400-tallet og er likestilt med Bibelen av mormonene, og er en av tingene som skiller dem fra resten av de kristne. Det at de har Mormons bok som er likestilt med Bibelen er for mange vanskelig å forstå, men de mener selv det er styrkende for Bibelen ettersom Mormons bok er en annen kilde fra samme tid som bekrefter mye av innholdet i Bibelen.


 

Ut ifra det jeg har fortalt så langt er Mormons bok en av de tingene som skiller mormonene fra andre kristne. Men det er en hel rekke andre detaljer også. Ettersom det er så mange ting som skiller, har jeg valgt å fokusere spesielt på noen av dem. Mormons bok har jeg allerede fortalt en del om, men i tillegg vil jeg også fortelle om ekteskap og familie forbindelser, templer, det førjordiske liv, de forskjellige herlighetsgradene, læren om Gud og om profeter og åpenbaringer i vår tid.

 

Ekteskap er vanlig lære i de kristne trossamfunnene. Det som er så spesielt med det mormonske er at det ikke bare varer ”til døden skiller dere ad”, men i all evighet. Jesus sa en gang til Peter: ”Jeg vil gi deg himmelrikets nøkler; det du binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden skal være løst i himmelen” (Matteus 16:19).  Ut ifra dette utsagnet mener de at det er mulig og forsegle ekteskap som ikke bare har jordisk verdi, men også himmelsk. Dette ekteskapet de da forsegler er da ikke bare ett vanlig ekteskap. Det utføres i templer, som jeg kommer mer tilbake til senere, og binder par sammen i all evighet. For at det ekteskapet skal være gyldig i evigheten er det viktig at begge parter er tro gjennom hele ekteskapet. Det går også an for barn å bli viet inn sammen med foreldrene sånn at familien er bundet til hverandre også ikke bare ektefeller. Hvis man er født innenfor tempel ekteskapet, ikke bare det jordiske ekteskapet, trenger man ikke gå igjennom prosessen med sine foreldre, men er allerede beseglet med dem. Det å danne seg en familie er veldig viktig og sees på som en gave fra Gud man bør ta imot hvis man har muligheten til det. Hvis man i løpet av sitt jordiske liv ikke har funnet en ektefelle å dele livet og evigheten med, eller fått dannet seg en familie, vil man få muligheten til det senere.

 

Templene som disse familie- og ekteskap seremoniene blir holdt i er veldig viktige for mormonerene. Det finner veldig få av dem og de blir ikke brukt til vanlige kirkemøter, kun familieorienterte ordinanser. I Skandinavia finnes det kun to slike templer, ett i Stockholm og ett i København. Selv om borgerlige ekteskap er anerkjent av kirken er det veldig viktig å gå igjennom en tempel seremoni for at ekteskapet skal være gyldig på den andre siden av døden. I templene er det ikke bare de ekteskapelige seremoniene jeg har fortalt om som blir holdt, men også familie vielser der familier blir beseglet i evigheten. Jeg har fortalt litt om hvordan levende familier gjør dette, men det er også mulig for de som lever nå og være stedsfortredere for sine forfedre for å forsegle familieforbindelsene.

 

Det førjordiske liv er en tilstand menneskene levde i før de kom til jorden. Mormonerene lærer at alle mennesker eksisterte selv før jorden ble til. De levde da som ånder i nærheten av Gud og fikk tildelt frelsesplanen før de skulle bli født inn på jorden for å utvikle seg mot fullkommenhet.

 

Etter døden lærer mormonene at sjelen går enten til helvete eller paradis i en midlertidig periode. Når Dommens dag kommer skal alle sjeler bli vurdert av Gud og bli sendt til ett av de tre rikene eller fortapelse basert på sine handlinger og tanker i løpet av det jordiske liv. Disse forskjellige rikene er lærene om de forskjellige herlighetsgradene man kan oppnå etter døden.

 

Det celestiale riket er det riket som er herligest av de tre himmelrikene. Riket blir sammenlignet med Solen fordi Solen har den største og sterkeste glansen, på lik linje med det celestiale riket også har. For å komme dit må man ha fulgt alle regler, ritualer og påbud gjennom hele sitt liv og ha ønsket å gjøre det inni seg. De som oppfyller alle disse krav er som regel konger, prester osv og de får ta del i den første oppstandelsen.

 

Det terrestriale riket er det midterste riket og blir av Paulus sammenlignet med månens glans. De som kommer hit er de som enten har vært troende, men ikke turt og vise det offentlig og stått for sin tro eller det er de som har vært med i trossamfunnet uten egentlig å tro inni seg. Når man kommer dit så mottar man herligheten av Sønnen, men ikke fylden av Faderen.

 

Det telestiale riket blir sammenlignet med stjernene og er det laveste av de tre rikene. Det er betegnet som helvete. Dette er da ikke det tradisjonelle helvete, men en tilstand av anger i perioden mellom døden og oppstandelsen. Joseph Smith, grunnleggeren av trosretningen, har en gang uttalt at hvis man visste hvor herlig det var der ville man med en gang avslutte livet her på jorden og starte sitt liv der. De som kommer dit er de som ikke har trodd i sitt jordiske liv. De får ikke være med før den siste oppstandelsen. De får heller ikke motta av Faderens fylde, akkurat som de i det terrestriale riket, men heller ikke av Sønnens herlighet. De mottar kun fra den Hellige Ånd og har englene som tjenende ånder.

 

Fortapelsen er det siste stedet man har mulighet til å havne. Det er på en måte det stedet vi normalt ser for oss når noen nevner ordet helvete. Det er der sjeler som har fornektet Gud til tross for kunnskap og vitnesbyrd om planene han har, og heller har valgt å tjene de onde maktene, som Faderen nekter å ta med seg i evigheten. De får ikke overvinne døden åndelig og fysisk sånn de andre får, men må være med djevelen og hans engler for å straffes i all evighet. Det er bare en liten gruppe mennesker som kommer ned dit og resten vil bli fordelt i de andre tre himmelrikene alt ettersom hvordan Gud vurderer deres handlinger. Ettersom alle blir vurdert på denne måten i henhold til planen vil alle komme i ett rike med ”mennesker som er på tilsvarende åndelig stadium som oss selv”.

 

Guddommen eller oppfatningen av Gud er også litt forskjellig fra det mange andre kristne forkynner. Den Norske Kirke lærer om den treenige Gud. Mormonene tror også på disse tre personene, Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd, men de tror alle tre er atskilt og ikke en og samme person. Selv om de er atskilt har de samme mål og ønsker alle sammen. Jesus Kristus er veldig sentral og man må tro på og akseptere han fordi han har gjort oppstandelsen mulig for de troende med sitt offer. Han blir gjerne sett på som det frelsende element i Guds plan på grunn av dette.

 

Mormonenene skiller seg også fra andre kristne fordi de tror at det fortsatt er profeter og åpenbaringer fra Gud i vår tid. Selv om de tror på Bibelen tror de fortsatt at Gud snakker til sitt folk og fortsatt kaller profeter til å tjene seg. Nå er det Gordon B. Hinckley på godt over 90 år som er profet leder for Jesu Kristi Kirke av De Siste Dagers Hellige.

 

Jeg synes at jeg med dette har besvart min problemstillinger godt og kan summere det kort med at mormonere er en egen gruppe innenfor den kristne trosretning, med navnet som kommer fra Mormons bok, en av de viktigste skriftene de har.  Noen av de tingene som skiller læren dems fra andre kristne trosretninger er ekteskap og familie forbindelser, templer, det førjordiske liv, de forskjellige herlighetsgradene, læren om Gud og profeter og åpenbaringer i vår tid.


Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil