Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (709) Anmeldelse (bok, film...) (634) Artikkel (927) Biografi (262) Dikt (1036) Essay (552) Eventyr (115) Faktaoppgave (374) Fortelling (833) Kåseri (609) Leserinnlegg (119) Novelle (1310) Rapport (621) Referat (173) Resonnerende (204) Sammendrag av pensum (179) Særemne (155) Særoppgave (337) Temaoppgave (1246) Annet (527)

Språk

Bokmål (8053) Engelsk (1612) Fransk (26) Nynorsk (1123) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > IMF og Verdensbanken

IMF og Verdensbanken

Manus til foredrag om IMF og Verdensbanken.

Sjanger
Artikkel
Språkform
Bokmål
Lastet opp
28.11.2005
Tema
Økonomi

I juli 1944 samlet 44 allierte land seg i Bretton Woods i USA, på initiativ fra Storbritannia og USA. Her ble det inngått en avtale hvor noen av målene var å hjelpe de landene som trengte økonomisk hjelp etter krigen. I forbindelse med dette, ble IMF (International Monetary Fund) opprettet i 1945 og Verdensbanken i 1946.

 

Opprettelsen av institusjonene bygget på to personers ideer: Den internasjonale sjefsøkonomen ved det amerikanske finansdepartementet, Harry Dexter White og en britisk økonom som heter John Maynard Keynes. De ville opprette en internasjonal økonomisk orden basert på nasjoner som samarbeidet godt angående handel og andre økonomiske saker.

 

IMF skulle danne et stabilt grunnlag for internasjonal handel ved å samkjøre medlemmenes valutaregler og sørge for stabile vekslingskurser. All valuta ble lagt under statlig kontroll, bortsett fra den amerikanske dollaren, som fikk flyte fritt. Den fikk derfor fort rollen som verdensvaluta. Man skjønte etter hvert at dette ikke var noen lur ordning, og de fleste land opphevet helt eller delvis denne forpliktelsen senere. Norge gjorde det i 1990.

 

IMF kunne også gi midlertidig økonomisk støtte til land som hadde problemer med å opprettholde en god økonomisk balanse. Man kan si at institusjonen ble opprettet for å vokte verdensøkonomien.

 

Under diskusjonen om utformingen av IMF på konferansen i Bretton Woods, var det 44 nasjoner til stede. Likevel dominerte to nasjoners meninger, USAs, med Harry Dexter White i front, og Storbritannias, med Maynard Keynes i spissen. Disse to hadde utformet hver sin plan for hvordan institusjonen burde oppbygges. White sin plan rettet mot å danne et stabilt prissystem i hele verdensøkonomien, mens Keynes forslag var mer retter mot økonomisk vekst. Å forklare disse to forslagene noe mer vil bli litt for komplisert, men resultatet var at etter mange kompromisser var planen nærmest USAs forslag.

 

Den første direktøren for IMF het Camille Gutt, og var fra Belgia. Han satt fra 1946 til 1951. Han ble etterfulgt av to svenske menn, Ivar Rooth og Per Jacobsson. Det er en uskreven regel som tilsier at direktøren for IMF skal være fra Europa, men presidenten i Verdensbanken skal være amerikansk. Denne regelen har alltid blitt fulgt.

 

Verdensbankens oppgave var å låne ut penger til de land som trengte det for gjenoppbygging og utvikling av den nasjonale økonomien etter krigen. Dette skulle også forhindre og forbygge mot fremtidige konflikter. Hovedgrunnen for dannelsen av institusjonen var å hjelpe med oppbyggingen etter andre verdenskrig.

 

Det første lånet gikk til Frankrike 9. mai 1947, nettopp til dette formålet. Summen var på 250 millioner dollar, og det er et av de største utlånene Verdensbanken gjorde i løpet av de første 50 årene, sett med relative tall. De neste lånene gikk deretter til Nederland, Danmark og Luxemburg. Det var tydelig at pengene gikk mest til å gjenoppbygge Europa de første årene.

 

Den første presidenten i Verdensbanken her Eugene Meyer. Han satt fra juni til desember i 1946. Da han gikk av, trakk samtidig visepresidenten seg. Verdensbanken gikk 3 måneder uten noen leder, men i mars 1947 ble John J. McCloy ny president. Som sagt tidligere har Verdensbanken bare hatt amerikanske presidenter.

Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil