Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (709) Anmeldelse (bok, film...) (634) Artikkel (927) Biografi (262) Dikt (1036) Essay (552) Eventyr (115) Faktaoppgave (374) Fortelling (833) Kåseri (610) Leserinnlegg (119) Novelle (1310) Rapport (621) Referat (173) Resonnerende (204) Sammendrag av pensum (179) Særemne (155) Særoppgave (337) Temaoppgave (1246) Annet (527)

Språk

Bokmål (8054) Engelsk (1612) Fransk (26) Nynorsk (1123) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Den kalde krigen: 1945-1989

Den kalde krigen: 1945-1989

Her gir jeg deg først og fremst et sammendrag av den kalde krigen krigen som etterfulgte andre verdenskrig. Du får også ordforklaringer.

Sjanger
Faktaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
26.11.2005


Sammendrag av den kalde krigen:

Opprinnelsen til den kalde krigen stammer fra den russiske revolusjon i 1917. USA,Storbritannia og Frankrike så på kommunismen som en trussel. Arbeidsfolk i mange land så på Sovjet som et mønsterland. Sovjet arbeidet for å få til en verdensrevolusjon. Etter 1945 ble USA og Sovjetunionen rivaler. Grunnlaget for den kalde krigen var frykt. En propagandakrig som bygde på frykten for atomkrig.

 

1949: Tyskland delt i 2. Sovjet støttet opprørerne,som vanligvis var kommunister. USA støttet regjeringen, f.eks. Vietnam. Etterhvert ble det økende forskjeller mellom de kapitalistiske og kommunistiske landene. Sovjet klarte ikke svare på USAs opprustnjng under Reagen.

 

1985: Mikhail Gorbatsjov ble leder i Sovjet. Glasnost (åpenhet) og perestroika (reformere/endre) var hans politikk. Han ga slipp på imperiet i Øst-Europa.

 

1987: Tok intiativet og inngikk nedrustningsavtalen med Reagen.


 

1989: George Bush og M.Gorbatsjov erklærer den kalde krigen for over. Sovjetunionen gikk i oppløsning og USA "vant" den kalde krigen.

 

Marshallplanen:

Forhindret at dårlige levekår ga grobunn for kommunismen. Stort marked for amerikanske varer. Knyttet landene i Vest-Europa inn i et samarbeid med USA.

 

Trumandoktrinen:

Et prinsipp om at USA skal gripe inn og "hjelpe" alle land hvor det er fare for at kommunismen kan få makt.

 

Jernteppet:

Skille gjennom Tyskland og Europa.Ingen info ble utvekslet mellom landene foran og bak jernteppet.

 

Berlinblokaden:

Stoppet vestmaktenes forsyninger til vestberlinerne, og 2 mill. vestberlinere var i ferd med å bli overlatt til kommunistisk styre.En løsning:lage en luftbru til Berlin gjennom tre luftkorridorer til de 3 sonene(amerikanske,franske og britiske sone).

 

Berlinmuren:

1961-"Skammens mur". Myndighetene i Øst ville stoppe strømmen av unge/utdannede folk som ville ovet til Vest til frihet og velstand. Mange ble drept av grensevaktene. Muren ble revet i 1989. Samling av Tyskland i 1990.

 

Warsawapakten:

Sovjetunionens millitærallianse for landene i Øst-Europa.

 

NATO:

Opprettet 4. april 1949. Var en anti-kommunistisk millitærallianse. De fem landene som vant 2. verdenskrig ble medlem i NATO først. NATO skulle hjelpe de som følte seg truet av kommunistene.

 

STASI:

Hemmelig politi i Øst. De skulle overvåke folk som kunne være en trussel mot kommuniststaten. Angivere jobbet for STASI.

 

SED:

Kommunistpartiet-Det sosialistiske enhetspartiet/"russerpartiet". Kom lover som hindret andre partier, streikeforbud, aksepterte ikke kritikk mot myndighetene, vanskelig å reise til Vest.

 

Kommunisme: (Sovjetunionen)

Politisk ideologi som har som mål å skape et klasseløst samfunn med felleseie av produksjonsmidlene og lik fordeling av produksjonsresultatene.

 

Kapitalisme: (USA)

Økonomisk system med høyt utviklet produksjonsteknikk og privateide produksjonsmidler, privatkapitalisme.

 

Planøkonomi:

Regjeringen bestemte hva som skulle produseres og hvor mye. Staten eide fabrikker/store virksomheter og jordbruket ble drevet i fellesskap av bøndene (kollektivbruk).

 

Markedsøkonomi:

Tilbud og etterspørsel bestemmer produksjonen og prisene. Konkurranse mellom privat eide bedrifter.

 

Velferdsstaten:

Det offentlige tok over omsorgsoppgaver. Trygdeordninger ble utvidet og nye innført.

 

Vietnamkrigen:

1950-årene: Franskmennene taper i nord mot Ho Chi Minh(leder), som får hjelp fra Kina. Vietnam blir delt i Nord- og Sør-Vietnam. Vietcong (kommunistisk opprørsbevegelse) i sør kjemper mot regjeringen der.

1964: Den amerikanske presidenten, Lyndon.B.Johnson, sender soldater til Sør-Vietnam for slåss mot Nord-Vietnam. Sovjetunionen sender krigsutsyr til Nord-Vietnam.

1968: Kraftige protester mot den amerikanske krigføringen i USA og Europa. Richard Nixon (nye presidenten) lover å avslutte krigen.

Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil