Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (753) Anmeldelse (bok, film...) (638) Artikkel (952) Biografi (264) Dikt (1040) Essay (571) Eventyr (115) Faktaoppgave (397) Fortelling (843) Kåseri (612) Leserinnlegg (123) Novelle (1334) Rapport (624) Referat (174) Resonnerende (212) Sammendrag av pensum (182) Særemne (161) Særoppgave (348) Temaoppgave (1266) Annet (528)

Språk

Bokmål (8210) Engelsk (1643) Fransk (26) Nynorsk (1150) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Sør-Afrika

Sør-Afrika

Oppgave om Sør-Afrika med hovedvekt på apartheid og Nelson Mandela.

Sjanger
Temaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
26.11.2005


Innhold:

Innledning

Sør – Afrika

Nelson Mandela

Tidslinje om Nelson Mandela

Apartheid i Sør-Afrika

ANC

Motstand mot Apartheid

Kilder

 

Innledning:

Her skal jeg fortelle om Sør-Afrika, Apartheid og Nelson Mandela. Når jeg skal fortele om Sør-Afrika skal jeg fortelle selve historien til Sør-Afrika. Når jeg skal fortelle om Apartheid skal jeg fortelle om hvordan apartheid kom i landet og hvem apartheid gikk ut på og hva det gjorde med folka som bodde der. Når jeg skal fortelle om Nelson Mandela skal jeg fortelle om hvem han var og hva han gjorde for Sør-Afrika og hvordan han vokste opp.

 

Vi fikk en skoleoppgave som gikk ut på å skrive om menneskerettigheter og der sto det at vi skulle skrive om Sør-Afrika, Apartheid og Nelson Mandela. Derfor skrev jeg om Sør-Afrika.

 

Sør-Afrika

Det var portugiserne som var de første europeerne som kom til Sør-Afrika. Han portugiseren het Bartholomeu Dias. Han kom på slutten av 1400-tallet. De første menneskene han møtet i Sør-Afrika var khoi-san-folket og de folka hadde bod i Sør-Afrika lenge før. 150 år senere kom nederlenderen Jan van Riebeck og slo seg ned der hvor Cape Town ligger nå. Vi kan fremdeles se trærne han plantet der. Innvandrere fra Tyskland, Frankrike og Belgia slo seg i årene fremover i Sør-Afrika. Og senere kom engelskmennene. Og dette gjorde sann at det ble problemer mellom de første innvandrerne, beboerne og engelskmennene, og i 1899 kom det til krig i landet. Boerne holdt seg lenge men, måtte gi seg til slutt mot den overlegne engelske militærmakten. Og etter det ble Sør-Afrika en del av britiske samveldet. Etter den andre verdenskrig vokste motsetningene mellom de hvite mindretallene og de sorte befolkningene. Myndighetene innførte apartheidpolitikken. Apartheid er afrikaans og betyr atskillelse. Denne urettferdige politikken ble etter vert sterkt motarbeidet av de svarte altså ANC. Etter flere års forhandlinger ble den hvite presidenten F. W de klerke og den sorte frigjøringslederen Nelson Mandela enige om politiske reformer, en ny grunnlov og frie valg. Apartheid ble avskaffet. I april 1994 ble valget holdt og ANC vant valget. Og Nelson Mandela ble den nye presidenten. 


 

<bilde>
 

Dette her er flagget til Sør- Afrika.

 

<bilde>
 

Dette her er riksvåpenet til Sør-Afrika.

 

Styreform i landet er Republikk.

Flateinnholde i landet er 1 219 912 km2.

Hovedstaden i landet er Pretoria.

Folketallet i landet er ca 42,8 mill, innbyggere.

Folketettheten i landet er 35,1 pr. km2.

Middellevealderen i landet er 46,6 år.

Religionene i landet er Kristendom som utgjør 68 % og Trad.

Språkene er Afrikaans og Engelsk også er det 11 offentlige språk i landet også.

Mynten i landet er Rand.

Eksportvarer i landet er gull, diamanter, andre mineraler, metaller, vin, frukt

Bilkjennetegn er ZA

Nasjonaldagen er 31. mai     

 

Sør-Afrika er det landet som ligger lengst mot sør i det afrikanske kontinentet. Sør-Afrika grenser til to verdenshav, Atlanterhavet i vest og til sør er det indiske hav i sør og øst. Som du ser i bildet nedenfor.

<bilde>

 

De største byene i Sør-Afrika er Johannesburg, Cape Town, og Durbain. Sør-Afrika har 11 offisielle språk. Siden Sør-Afrika ligger sør for ekvator er årstidene det motsatte av det norske. Vær og klima er svært forsjelige i de ulike delene av landet. Vannet fra springen kan drikkes i byene og på alle turist stedene også. Sør-Afrika er et av de landene i Afrika som har HIV/Aidssmittefrekvens. Det er også flyforbindelse mellom de store byene i landet. Det går tog og busser i de store byene. Man kjører på venstre side i Sør-Afrika ikke høyre som her i Norge. Folka i Sør-Afrika kjører veldig fort og ofte uansvarlig. Det er Sør-Afrika som har det meste innslaget av trafikkdrepte i verden. Kriminaliteten i Sør-Afrika er meget høy og svært voldelig. Sør-Afrika er det landet som har høyest antall for drap, voldtekter, ran og innbrudd.

 

Ungdom under 15 år gammel utgjør 45 % av Sør-Afrikas befolkning. Ungdommer var sentrale i kampen mot apartheid. Det var mange ungdommer som ofret sin egen utdanning og framtid for å delta i kampen mot de hvite. Derfor har ingen av dem jobb nå.

 

Nelson Mandela:

<bilde>

 

Hans fulle navn var nelson Rolihlahla Mandela. Han ble født den 18, juli i 1918. han er en av de førende i anti-apartheid- aktivister i Sør-Afrika. Han var landet første svarte presiden fra 1994 til 1999. han fikk Nobels fredspris i 1993, sammen med Sør- Afrikas daværende president Frederik Willem de Klerk.

 

Rolihlahla Mandela ble født i Qunu i Transkei byen. Mandela var i slekt med kongehuset i Thembu. Mandelas oldefar hadde en gang vært konge over hele thembu folket, som var fritt

og selvstendig folk før de ble erobret av britiske tropper. Faren til Mandela hørte ikke til den delen av slekta der hvor kongene ble hentet fra. Men faren til Mandela var høvding i Mvezo, det er en liten landsby med Umtata som nærmeste by. Foreldrene til Mandela kunne ikke lese eller skrive. Men faren til Mandela var kjent som en god forteller. Av alle ble han regnet som en klok mann. Derfor var han ofte med når kongen var på reiser eller når han samlet sine rådgivere til møter. Moren til Mandela het Nosekeni Fanny hun var særlig god til å fortelle eventyr og sanger som hadde gått fra generasjoner til generasjoner. Mandela vokste opp i Qunu og det er denne landsbyen han alltid har regnet som sitt hjemsted. Da han var syv år gammel ble han den første i sin familie som gikk på skole. Og der fikk han av en eller annen grunn det engelske navnet Nelson. Hans far døde når han var ni år gammel. Og dette forandret hele livet til Mandela. Mandela ble sent til kongefamiliens palass i Mqhezweni for å få sin oppdragelse. Og dette betyde mer skolegang med geografi, historie og språkfag som Engelsk. På skolen lærte Mandela mest om britisk og europeisk historie. Han begynte deretter på Clarkebury kostskole, hvor han lærte om den vestlige kultur. Som 19-åring, i 1934 skiftet Mandela til Wesleyan College i Fort Beaufort, hvor de fleste kongelige fra Thembu -stammen gikk. Etter at han har blitt en immatrikulert, begynte han på en baccalaurusgrad ved Universitetet i Fort Hare. Her møtte han Oliver Tambo som ble en venn og kollega for livet. Oliver Tambo studerte naturfag og matematikk. Hans høyeste ønske på den tida var å bli prest. Det ble starten på en nært vennskap som ble helt til Oliver Tambo døde i 1993. Av forsjelige grunner ble Mandela involvert i studentrådets boikott av universiteters regler og ble bedt om å forlate Fort Hare. Deretter dro han til Johannesburg og avsluttet sin beccalaurusgrad ved Sør- Afrikas universitet. Etter det begynte han å studere jus ved Wits- universitetet.

 

 Som en ung jusstudent ble Mandela involvert i den politiske motstanden mot de hvite mindretallstyrets nektelse av politiske sosiale og økonomiske rettigheter til de sorte flertall. Mandela ble medlem av (ANC) som står for African National Congress i 1942 og grunnla Youth League (ungdomsforbund). I 1961 ble Mandela leder av ANCs væpnede fly Umkhonto we Sizwe. I august 1962 ble Mandela arrestert og fengslet i fem år for ulovlig utenlandsreiser og oppfordring til streik. I juni 1964 ble Mandela dømt igjen og denne gangen på livstid for sin deltagelse i planlegging av væpnet kamp. Og da ble han sent til Robben Island og der ble han fortalt at dette er en øy og her vil du bli helt til du dør. Navne Robben Island kommer fra det nederlandske ordet for sel (robbe). Fange øya ligger ute havgapet ti kilometer vest for Cape Town. Den første afrikaner som ble fengslet i Robben Island var Autshumayo. Fange

 

nummeret til Mandela i Robben Island var 46664. Etter å ha avslått å bli løslatt mot å forsake væpnet kamp februar 1985 ble Mandela i fengsel inntil februar 1990, hvor vedvarende kampanjer fra ANC og internasjonalt press førte til frigivelsen den11 februar etter ordet fra president Frederik Willem de Klerk. Mandela og Frederik Willem de Klerk fikk sammen Nobels fredspris i 1993. som presiden for ANC juli 1991 – desember 1997. og som den første svarte presidenten i Sør- Afrika mai 1994 – juni 1999 hadde Mandela det overordnede ansvar for overgangen fra mindretallsstyre og apartheid. Mandela oppnådde også internasjonalt respekt. Mandela har vært gift tre ganger i hans liv. Hans første kone var Evelyn Ntoko Mase. Og det endte i skilsmisse i 1957 etter 13 år. Etter det hadde han en 38-åring kone som het Winnie Mandela (Winnie Madikizela) som han ble separert april 1992 og skilt mars 1996 blant annen grunn av politisk uenighet. Når Mandela fylte 80år giftet han med Graca Machel.

 

Da han i 1999 fratrådte som presiden. Ble han talsmann for flere forsjelige sosiale og menneskerettighetsorganisasjoner.

 

Den lange fengselsoppholdet til Nelson Mandela og på grunn av hans medlemskap i ANC og hans kamp mot apartheid ble det ikkevoldelig frihetskap for verden rundt.

 

Mandela har også vært i Norge. Midt i 17. mai feiringen i 1992 landet Nelson Mandela i den Norske Gardermoen. I Norge fikk han oppleve feiringen av den norske nasjonaldagen. Mandela så først på barnetoget gjennom Oslos gater. Og om kvelden var det festmøte i folkets hus.

 

Tidslinje om Nelson Mandela

1918: Mandela bli født i Mvezo- landsbyen.

1927: flytter til Mqhekezweni etter farens død altså kongefamilien.

1939: Mandela begynner på Fort Hare College.

1940: Mandela flytter til Johannesburg etter utvisning fra gamle skolen.

1943: Mandela melder seg inn i ANCs ungdomsforbund.

1944: Mandela gifter seg med Evelyn Ntoko Mase

1948: De hvite nasjonalparti vinner valget, slagord apartheid.

1951: Mandela velges til leder av ANCs ungdomsforbund.

1958: Gifter seg med Winnie Nomzamo Madikizela

1960: ANC blir forbudt

1964: Blir dømt til livsvarig fengsel på Robben Island.

1968: Mandelas mor dør.

1988: Mandelas 70-årsdag feires.

1989: Mandela møter president F. W de klerk.

1991: Blir valgt til ANCs president.


1997: Går av som ANCs leder

1998: Gifter seg med Graca Machel på han 80års dag

1999: Mandela går av som president.

 

Apartheid i Sør-Afrika

I slutten av 19 hundretalet var Sør-Afrika delt in i områder som ble kontrollert av Storbritannia. Sør-Afrika ble styrt av de hvite mindretallene og de svarte afrikanere som gjorde det sorte flertall av befolkningen. Apartheid betyr atskillelse. De svarte hadde ingen stemmerett og ble systematisk diskriminert. I 1913 ble det vedtatt en lov som ”forbød” svarte afrikanere å eie jord utenfor områder som var avsatt for dem. Det kom også en annen lov i 1923 som var at afrikanere måtte ha et spesielt pass for å bo i byene. I 1912 ble ANC grunnlagt som står for African National Congress. Den ble grunnlagt for å kjempe for demokratisk forandring og mot de rasistiske lovene.

 

Etter den andre verdenskrig gikk Sør- Afrika enda større grad inn for rasistiske ideer. Og den tida var da resten av verden ble tvunget til å gi opp rasismen. I 1948 de hvites nasjonalparti vant valget, og de begynte å innføre apartheid. Målet var fullstendig skille mellom folkegruppene i Sør- Afrikas samfunn altså de (svarte og hvite). Ekteskap mellom de svarte og de hvite ble forbudt. Det ble bare benker for de hvite i parkene, det samme skjedde med universitetet de svarte måtte ha sine egne busser og de måtte også gå på andre skoler enn de hvite. De måtte også jobbe på fabrikker, gruver, butikker og kontoer som var eid av de hvite. Sør-Afrika hadde fra før vært et rasistisk organisert samfunn, men når apartheid kom gjorde det mer fullstendig og enda tydeligere for menneskene som bodde der.

 

ANC

ANC står for African National Congress. ANC er den største politiske partiet i Sør- Afrika.

 

ANC ble stiftet i 1912. ANC ble stiftet samtidig som da de hvite myndighetene vedtok loven raseskille. Av like vel mente de første ANC- lederne at kampen måtte føres med fredelige midler.

 

Motstand mot apartheid

I Sør- Afrika ledet ANC motstanden mot apartheid. Opp gjennom 1950-åra organiserte ANC protestmarsjer og andre aksjoner for sivile ulydighet. Men den Sør- Afrikanske regjeringen var hensynløs i sin undertrykking av motstandere (de svarte). De benyttet seg av fengsling uten at saken hadde vært i retten. I 1969 forsto ANC at fredlig protester ikke var nok, og da forberedte ANC til væpnet motstand. Kombinasjon av fredlig protestaksjoner og militære tiltak ble ingen suksess for ANC. ANCs leder Nelson Mandela ble fengslet og dømt til livsvarig fengsel. De svarte som flyttet inn til byen for å finne seg arbeid måtte bo i svarte bydeler under elendig forhold.

 

I 1976 gjorde svarte ungdommer opprør mot den Sør-Afrikanske utdanningspolitikken. I landet rundt Sør- Afrika begynte hvite styresmakter etter hvert å forsvinne. Og de svarte kom til makten i Rhodesia, som fikk navnet Zimbabwe i 1980. de hvite apartheidregimene ble etter vert truet av de endringene som skjedde i ”befolkningssammensetningen” i landet.

 

I 1990 innså den sørafrikanske presidenten F.W. de Clerk at apartheidsystemet ikke kunne fortsette. Så han bestemte seg for å løslate ANS -lederen Nelson Mandela fra fengslet.

 

Sør-Afrikas første valg der alle hadde stemme rett skjedde i 1994. og da vant partiet til Nelson Mandela. Og Nelson Mandela var den første svarte presidenten i landet.

 

Nelson Mandela har med sin verdighet og sin intelligens spilt en sentral rolle i denne fredlige avskaffelsen av apartheid.

 

FN gjorte apartheid til et universelt begrep for første gang i 1976 gjennom den internasjonale konvensjonen mot apartheidforbrytelser.

 

Apartheid har også blitt brukt for å karakterisere politikken til undertrykking. I dag regnes for

eksempel ofte Isreals politikk i de okkuperte palestinske områdene som apartheid.

 

<bilde>
 

Her er et eksempel på skille mellom de svarte og de hvite. Der hvor han mannen sitter er for de svarte andre siden er for de hvite.

 

 

Kilder

 

Til Sør-Afrika delen

 

Link http://odin.dep.no/ud/norsk/landinfo/032091-991235/index-dok000-b-n-

 

Link http://no.wikipedia.org/wiki/Nelson_Mandela#Politiske_aktiviteter

 

Link http://no.wikipedia.org/wiki/Apartheid

 

Link http://www.caplex.net/Web/ArticleView.aspx?id=9335059

 

Link http://www.saih.no/Prosjekter/S_r_Afrika/index.html

 

 

Bok: Reg Grant: Rasisme, i det 20. århundre.

Side 44- 51.

 

 Bok: Tore Linne Eriksen: Et Liv I Kamp Mot Rasisme Og Undertrykking, Nelson Mandela 2002. Har brukt jeg hele boka.

 

Bok: …: Land i Afrika, SIGRUN RIEDEL LUNDSTØL.

Side 84-93.


Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil