Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (753) Anmeldelse (bok, film...) (638) Artikkel (952) Biografi (264) Dikt (1040) Essay (571) Eventyr (115) Faktaoppgave (397) Fortelling (843) Kåseri (612) Leserinnlegg (123) Novelle (1334) Rapport (624) Referat (174) Resonnerende (212) Sammendrag av pensum (182) Særemne (161) Særoppgave (348) Temaoppgave (1266) Annet (528)

Språk

Bokmål (8210) Engelsk (1643) Fransk (26) Nynorsk (1150) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Adolf Hitlers regime

Adolf Hitlers regime

En sann historie om hvordan Hitler kom til makten og fikk gjort det han gjorde.

Sjanger
Temaoppgave
Språkform
Bokmål
Lastet opp
24.11.2005


Historien om Adolf Hitler

Adolf Hitler ble født i Braunauam i Østerrike 20 april 1889. Hitler var ikke spesielt flink på skolen, og han fikk aldri fullført videregående skole. Faren hans var tollfunksjonær og moren var bonde. Da han ikke fikk fullført videregående søkte han om å komme inn på kunst skolen i Wien. Han fikk avslag fra skolen som sa at han ikke var god nok. Han fortsatte og bo i Wien selv om han fikk avslag, han fikk også solgt noen av bildene sine der. Men i 1913 gikk han lei av å leve på trygd og selge bilder i Wien og flyttet ut. Men under oppholdet der hadde han fått anti-semittistiske holdninger. Han hadde lest mye historiebøker og forestilte seg Tyskland som en ren nasjonal stat, han ville rydde unna de andre. Av det han leste i bøkene likte han veldig godt keisertiden i Tyskland. Han likte også bedre og bedre tanken om at Tyskland skulle styres av en leder, en diktator.

 

Nasjonalistene


Han hadde også samme tanke som et par andre tyskere i det nasjonalistiske miljøet. I det nasjonalistiske miljøet hatet de jøder, det slaviske folket og den marxistiske ideologien. Hitler fikk ettervert kontakt med noen arbeidsgrupper som skulle være moderne. Han ble litt imponert og litt redd av og se hva de gjorde. Han så alle demonstrasjonene og all propagandaen. Han kom også borti nasjonalsosialistiske arbeidere da han prøvde seg som murer, men han syntes at de var litt for snobbete. Så i 1912 dro Hitler til München for og komme seg bort fra det stedet han vokste opp. Da første verdenskrig kom meldte han seg straks til det Tyske militæret. Da han var der ble han skadet flere ganger men fikk jernkorset og ble korporal. Men i 1918 fikk han en gassforgifting i øyet og ble lagt inn på sykehuset. Da Tyskland tapte krigen ble han helt knust, han var helt sikker på at det var jødene og maxistene som hadde gjort at Tyskland tapte krigen. Han hatet dem og ville ha revansje. Etter 1. verdenskrig var veldig mange tyskere blitt veldig nasjonalistiske, og mange begynte og tenke som Hitler, de ville ha hevn mot de demokratiske landene som fikk Tyskland til og tape. Det gjorde det ikke noe bedre da de måtte undertegne Versailles-traktaten.

 

Versailles-traktaten

Versailles-traktaten var en traktat som Tyskland måtte underskrive etter 1 verdenskrig. Den ble undertegnet 28. juni 1919.  Tyskland måtte gi fra seg mange store land områder og fikk en stor gjeld. Her er ett utdrag fra traktaten:

 

Art. 42. Det er forbudt for Tyskland å opprettholde eller anlegge festninger på den venstre bredden av Rhinen og på den høyre bredden av Rhinen vest for en linje som går 50 km øst for elva.

 

Art. 43. Likeledes er det forbudt i den sonen som er beskrevet ovenfor, å opprettholde eller samle både faste garnisoner eller midlertidig bevæpnete styrker av noen som helst art, likeledes er militære øvelser av enhver art forbudt, så vel som forberedelser til mobilisering.

 

Art. 44. Hvis Tyskland på noen som helst måte krenker bestemmelsene i art. 42 og 43, betraktes det som en fiendtlig handling mot de maktene som har signert denne traktaten, og som et forsøk på å forstyrre verdensfreden.

 

Art. 160. Seinest 31. mars 1920 må den tyske hæren høyst omfatte 7 infanteri- og 3 kavaleridivisjoner. Etter dette tidspunktet må den samlete styrken av den effektive hæren i samtlige tyske delstater ikke overstige 100 000 mann, medregnet offiserer og depoter. Hæren er kun bestemt til å opprettholde orden innen det tyske området og til grensepoliti.

Hele den effektive offisersstyrken, medregnet offiserer i stabene uten hensyn til sammensetningen av disse, må ikke overstige 4000 (...).

 

Art. 173. Den alminnelige verneplikten avskaffes i Tyskland. Den tyske hæren må bare settes opp og holdes ved like på grunnlag av frivillig forpliktelse.

 

Art. 181. Etter utløpet av en frist på 2 måneder etter at denne traktaten er trådt i kraft, må de aktive tyske sjøstridskrefter høyst beløpe seg til: 6 slagskip, 6 små kryssere, 12 destroyere, 12 torpedobåter (...).

 

Art. 191. Det er forbudt for Tyskland å bygge eller skaffe seg undervannsbåter, selv til handelsformål.

 

Art. 198. Tyskland må ikke opprettholde luftstridskrefter, verken til lands eller til vanns.

 

Art. 203. Alle bestemmelser som angår hær, flåte og luftstyrker som denne traktaten inneholder og som det er fastsatt en tidsfrist for gjennomføringen av, skal gjennomføres av Tyskland under kontroll av felles kommisjoner av de allierte spesielt oppnevnt til dette formålet av de allierte hovedmaktene og deres assosierte.

 

Art. 231. De allierte regjeringer og deres assosierte regjeringer erklærer, og Tyskland anerkjenner, at Tyskland og dets forbundsfeller er ansvarlige for å ha forårsaket alle de tap og all den skade som de allierte regjeringer og assosierte regjeringer og deres folk har lidt som følge av den krigen som ble påtvunget dem ved angrepet av Tyskland og dets forbundsfeller.

 

Art. 232. De allierte og assosierte maktene anerkjenner at Tysklands hjelpekilder ikke er tilstrekkelige for å yte full erstatning for alle disse tap og skader, når det tas hensyn til den varige reduksjonen av hjelpekildene på grunn av andre bestemmelser i denne traktaten.

Traktaten er fra http://norgeogverden.cappelen.no/v203ki07.html

 

Det fleste av de som ble nasjonalsosialistiske var folk som hadde mistet noen i krigen. Hitler grep den sjansen og ble medlem av det nasjonalistiske partiet, og tok på seg ansvaret for propaganda avdelingen. Hitler var veldig god til propaganda, han var så god at i 1923 steg omfanget av partiet fra 40 til 15,000. partiet bare vokste og vokste partiet, og etter hvert opprettet de Sturm-Abteilungen og Schutz-Staffeln (SS).

 

Etter hvert ble Hitler forfremmet fra leder for propagandaen til leder for partiet. Han lagde ett program som sa at kun folk som var 100% tyskere altså den ariske rase skulle leve i Tyskland og ingen andre. I 1923 prøvde Hitler seg på ett statskupp.

 

Statskuppet

I Bayern foreksempel ville folk løsrive seg og gjenreise fyrstehuset Wittelsbach. Dette ville Hitler utnytte, 8. November 1923 kom Hitler med noen væpnede vakter inn i en pub i Bürgerbräukeller i Bayern. Der fikk han fram at den nasjonalistiske revolusjonen var startet.

 

Hitler var sjef av den nye regjeringen, så han hadde nok makt til og gjøre det. Bare en dag etter begynte en oppmarsj gjennom München for og starte en revolusjon. Resultatet var at 16 nasjonalister og 3 politi menn ble drept. Hitler ble beskyldt for deler av oppmarsjen og fikk fengsel. Han skulle sitte i fengsel i 5 år men han satt der bare i 9 måneder på grunn av god oppførsel, mens han var der skrev han boken Main Kampf.

 

Main Kampf

<bilde>

 

Mens han satt i fengselet Landsberg fikk han skrevet en bok som het Main Kampf, det var en blanding av en selvbiografi samtidig som han prøvde og få andre med på sine politiske ideer.

 

Denne boken ble senere nesten som en bibel for nasjonalistiske bevegelser. Boken sa at den ariske rase hadde egenskaper som ingen andre raser hadde og at de var overlegne. Hitler brukte gammel romersk mytologi og den tids moderne vitenskap. Den germanske eller ariske rase var tyske eller nordiske, de andre var mindreverdig og jøder var ikke vært noe. Der sa han at det slaviske folk og alle jøder var en pest som prøvde og trekke den ariske rase ned. Derfor mente Hitler at det var viktig for den ariske rase og utrydde jøder, sigøyner, homofiler, uføre, sinnsyke, uhelbredelige og alle som er ikke var arisk.


 

Tyskland får problemer

Helt til slutten av 1928 var det gode tider for Tysk økonomi, men i oktober 1929 ble New York rammet av ett børskrakk. Da falt hele verdens økonomi, dette rammet tyskland hardt som allerede hadde stor gjeld. I 1930 og 1931 gikk meste parten av Tyskland, dette førte til at meste parten av alle arbeidsplassene i Tyskland forsvant. Den tyske marken mistet all verdien sin, den var nesten ikke verdt noe. Så for og handle måtte folk ha enorme mengder penger med seg. I 1932 ble det registrert at 6 millioner tyskere var arbeidsløse, noen heldige arbeidsløse får støtte fra arbeidskassen i 1. år. De fikk ca 51 riksmark, dette var alt for lite, når alle regninger var betalt var det nokk til ca 45 pund brød eller 10 sild. Da Tyskland var i sin verste fase kom Hitler og hans parti NSDAP, ha lovte flere arbeidsplasser og mer penger til Tyskland. Hitler brukte krigserstatningen og hans velferds program. Da valget i 1930 kom vant han og dette ga han stor suksess i politikken sin

 

Lovlig valg

Hitler forsto at det ikke gikk og vinne valget med makt etter at han var satt i fengsel for statskuppet. Så under valget i 1930 ville han vinne på den lovlige måten, Hitler fikk også mye penger fra industrien fordi han var anti-kommunistisk. Han forsikret også om at hvis han var leder kunne ikke et kommunistisk kupp skje. Valget den 30 januar 1933, Hitler fikk 37,8 av stemmene og det var 13,7 millioner stemmer. Han fikk 230 mandater, dette gjorde at partiet hans ble det største partiet i Tyskland. Den 30 januar 1933 ble Hitler utnevnt til regjeringssjef av president Hindenburg. Han satte SS og SA til og førere terror mot alle partier som ikke var på Hitlers side. SS var på en måte som det hemmelige politiet til Nazistene, de tok seg av det grusomste som konsentrasjonsleire og slikt. SA var noe lignende tok seg av det SS ikke fikk gjort. Hitler hadde fått seg diktatorisk makt over Tyskland i 4 år fremmover da hadde Htler oppnådd sitt mål, og få et diktatorisk regime på lovlig vis. I 1934 ble det mye uro i partiet til Hitler, for mange hadde tatt den sosilistiske delen av polliken for alvorlig. Det var stor rekruttering i SA, sjefen for SA Röhm ville gjøre SA til kjernen av folke hæren med han som leder. Dette krevde en ny revolusjon. Men hvis han fikk så stor makt ville han truet posisjonen til Hitler, Hindenburg presset Hitler til og stoppe Röhm får han kom til makten. Til slutt ville bare Hitler sette en stopper for opprørerne, så den 30. juni 1934 lagde han ett blod bad og drepte alle opprørene i partiet. Da Hindenburg døde den 2. august 1934 fikk Hitler uten vansker tatt over president posisjonen hans, så nå var han president men likte og kalle seg elv for fører eller rikskansler.

 

2. verdenskrig

Hitler startet 2. verdenskrig fordi han ville at den ariske rase skulle være den eneste, og at alle andre raser måtte vekk. Han gikk in for en freds avtale med Stalin som var diktatoren i Sovijettunionen. Han angrep Polen og Østerrike først, i Polen prøvde folket og forsvare seg noe som var nytteløst mot Tyskland. Da han skulle ta Østerrike ble bare Østerrikerne glade fordi landet kunne bli mye bedre ved hjelp av tyskland. Han lagde konsentrasjonsleire rundt om i Europa, der fikk han SS til og drepe og torturer de som ikke var slaviske. Det blir sakt at en kakerlakk var verdt mer enn en jøde i en konsentrasjons leir. Men etter vert begynte de to største gjenværende maktene i Europa og gå lei, Hitler ville ha et landområde. Da sa Storbritannia og Frankrike ok ta det men bare det. Men Hitler bare gikk videre, først da erklærte Storbritannia og Frankrike krig mot Tyskland og Hitlers regime. Hitler hadde den fordelen at han hadde Sovijettunionen på sin side, så han ble ikke angrepet derfra. Men etter vert gikk han til krig mot dem også, fordi det var så mange kommunister der. da hadde han Sovijettunionen, Frankrike, Storbritannia og etter vert også Amerika. Han fikk Amerika mot seg fordi Japan bombet Pearl Harbor, og Japan var alliert med Tyskland. Da ble selvsagt Tyskland overvunnet. Dette terget hitler mye men før Tyskland var helt knust skøyt han seg selv gjennom munnen. Etter at han hadde gjort det fikk han liket sitt brent mens Sovjet tok over Berlin, det var byen han hadde vært mest i under krigen og tok selvmord der. Han fikk liket sitt brent fordi han ikke ville bli utstilt på et museum eller noe. Hele familien til Hitler tok også selvmord og hunden hans ble også drept.

 

Kort oppsummering

Denne oppgaven er hovedsakelig om hvordan Hitler fikk makt over tyskland. Denne oppgaven var ikke om 2. verdenskrig, men mest om hvordan han fikk så mye makt.

 

Den dag i dag

I dag kan vi se att Hitler misslyktes totalt, kommunismen råder over Nazismen og jøder lever som frie folk. Noen mener at Hitler aldri gjorde dette men det er bare tull.

Jeg håper det aldri blir ett nytt nazi regime og at menneskeheten har lært av det Hitler gjorde.

 

Litraturliste

http://www.daria.no/skole/?tekst=445

http://www.daria.no/skole/?tekst=2967

bilder tatt fra

http://www.graphicaddicts.net/tutorials/hitler.jpg

http://www.thuringenmilitaria.com/pictures/meinkampf.jpg

 

<bilde>


Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil