Utdanning i Forsvaret

Kort som utdanning i militæret.
Sjanger
Annet
Språkform
Bokmål
Lastet opp
2005.11.23

Forsvarets utdanning

Forsvarets utdanningstilbud rommer alt fra lærlingordninger til krigsskoleutdanning med dertil tilhørende bachelor-grad. Felles for all utdanning Forsvaret tilbyr er at den er gratis.

Ansvar for mennesker, materiell og oppdrag. I Forsvaret blir mange ungdommer gitt muligheten til å ta ansvar på et tidlig tidspunkt. Derfor anses Forsvaret å være sterke på å utdanne ledere som får prøve og erfare. Men Forsvaret er langt mer enn lederutdanning. Blant annet har Forsvaret 41 lærefag. Lærlingperioden for tømrere, kokker og automatikere kan gjennomføres i Forsvaret som i en hvilken som helst annen bedrift.

 

Av høyere utdanning i Forsvaret tilbys studier ved krigsskolene. Forsvarets skolesenter tilbyr tilleggsutdanning til personell både i og utenfor Forsvaret. Forsvaret er ikke bare landets viktigste beredskapsorganisasjon, men også en sentral utdanningsinstitusjon.

 

<bilde>

 

Høyere utdanning

Krigsskolen er vanlig å gjennomføre hvis man ønsker å fortsette sin utdannings- og yrkeskarriere i Forsvaret. Man kan fritt velge mellom de tre ulike krigsskolene, uavhengig av hvilken forsvarsgren man er utdannet i fra før.

 

Krigsskole er en høyere lederutdanning med vekt på fag som engelsk, psykologi, krigshistorie og øvelser. Minimumskrav om militær bakgrunn for å komme inn, er befalsutdanning og ett år som sersjant/kvartermester. Forsvaret har også plasser på enkelte sivile høyskoler, som f.eks. idrettshøgskolen, sykepleierhøgskolen, politiskolen og NTNU.

 

Bachelor- og mastergrader

Den treårige bachelorgraden er allerede inne i utdanningsstrukturen i Forsvaret. Fra sommeren 2005 kan en ny, toårig påbygging gi offiserer en mastergrad. Den nye akademiske gradstrukturen åpner også for videre studier etter masterutdanningen, med graden philosophiae doctor.

 

Fagbrev

Forsvaret utdanner ca. 1000 personer hvert år som går ut med fagbrev av en eller annen kategori. Det er 3 befalsskoler som gir kombinasjonen fagbrev og befalsutdanning i ett løp; befalsskolen for Hærens logistikkvåpen (BSLOG), Luftforsvarets befalsskole på Kjevik (LBSK) og sambandsregimentet på Jørstadmoen (UB BIHSB).

BSLOG: Fagbrev automatikkmekaniker.
LBSK: Fagbrev automatikkmekaniker, flymotormekaniker, flysystemmekaniker eller serviceelektroniker.
UB BIHSB: Fagbrev service- elektroniker.

 

Lærekategorier

Forsvaret har 4 lærekategorier som du kan velge blant.

Ønsker du fast læreplass, hvor du samtidig avtjener verneplikten med gratis kost og losji og 7 årlige hjemreiser, er lærling med kontrakt (LK) midt i blinken for deg.

 

Har du interesse av en grunnleggende befalsutdanning og studiekompetanse samtidig som du fullfører lærekontrakten, er lærling befal (LB) noe for deg. Dette gjelder for flyfagene, serviceelektronikerfaget, automatikkmekanikerfaget og reparatør tunge kjøretøyer. Har du lærekontrakt med en sivil bedrift eller med et opplæringskontor, kan du ta deler av læretiden din i Forsvaret. Dette kombinerer du med førstegangstjenesten som lærling med avtale (LA).

 

Dersom du har avtjent, eller ikke skal avtjene verneplikten, er sivil lærling (LÆ) muligheten for deg.

 

Undervisningen

Når teori og praksis går hånd i hånd, lærer man best!
Klasseromsundervisning avløses av demonstrasjoner, instruksjon og øvinger ute i felten. Du kommer til å bli satt på prøve mange ganger. Du får oppgaver som krever at du har lært militære ferdigheter, slik at du kan ta ledelsen, planlegge, instruere, gjennomføre øvinger og løse forskjellige oppdrag. Da er det lett å se om du mestrer situasjonen, eller om du må jobbe mer med saken! Senere får du på ny sjansen til å bevise at du kan.

 

Fritid

Fritidstilbudene er som regel mange og varierte ý og noe for enhver smak! Er du opptatt av fysisk aktivitet og å holde deg i form, er valgtilbudene mange med trim-/styrkerom, ballspill og mer til.
Er du interessert i å øke din kompetanse eller ta et hobbykurs så har voksenopplæringen mange tilbud gjennom kvelds- og helgekurs.
Og selvsagt har du muligheten til bare å slappe av eller være med gjengen på kino, foran TV-en, rundt biljardbordet eller på konserter og underholdning arrangert av velferden.

 

<bilde>

Legg inn din tekst!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp tekst