Forsiden

Emnekatalogen

Søk

Sjanger

Analyse/tolkning (753) Anmeldelse (bok, film...) (638) Artikkel (952) Biografi (264) Dikt (1040) Essay (571) Eventyr (115) Faktaoppgave (397) Fortelling (843) Kåseri (612) Leserinnlegg (123) Novelle (1334) Rapport (624) Referat (174) Resonnerende (212) Sammendrag av pensum (182) Særemne (161) Særoppgave (348) Temaoppgave (1266) Annet (528)

Språk

Bokmål (8210) Engelsk (1643) Fransk (26) Nynorsk (1150) Spansk (11) Tysk (38) Annet (59)
Meny

Du er her: Skole > Ragnarok ved en feiltakelse?

Ragnarok ved en feiltakelse?

Om atombomeprøvesprengninger og våpen.

Sjanger
Resonnerende
Språkform
Bokmål
Lastet opp
12.06.2000


I løpet av de siste seksti årene har det til sammen blitt sprengt(hold deg fast) 1800 atombomber enten under jordskorpa eller over havet…og da er "minibomber" som de som ble sluppet over Hiroshima og Nagasaki medregna. I verden i dag finnes det atomvåpen med en sprengkraft som tilsvarer 300000 - trehundretusen - Hiroshimabomber! Er det ikke på tide at vi setter inn litt ekstra krefter for å få slutt på terrorbalansen mellom nasjonene når det kommer til kjernefysiske våpen? En liten feiltakelse vil kanskje gi konsekvenser vi helst ikke vil tenke på en gang, ragnarok har vel vært betegnelsen på dette i lange tider.

 

Det som fikk meg til å tenke på dette temaet var en liten, nesten usynlig artikkel jeg kom over på Internett da jeg skumleste gjennom siste nytt lørdags kveld. Der sto det i en bitteliten rubrikk at USA hadde gjennomført atomprøvesprengninger lørdag 26. september 1998. Da ble atomvåpnene deres utprøvd i Nevada, USA. Det var såkalt subkritiske sprengninger som visstnok ikke skal utløst kjedereaksjoner som ved "vanlige prøvesprengninger" og skal derfor være så mye mer naturvennlig ettersom de ikke gir fra seg på langt nær så mye stråling. Motivet for forsøkene deres var å finne ut hvor sikre og pålitelige de amerikanske atomvåpnene var. Dette forbauser meg litt, i dag burde slike spørsmål kunne løses ved hjelp av datainformatikken ikke nødvendigvis gjennom praktiske eksperimenter.


 

USA var en av de mange nasjonene som i 1996 skrev under FNs prøvesprengnignsavtale(også kalt prøvestansavtale), der det endelige målet var definert slik: Ei global kjernefysisk nedrustning. Denne avtalen kom i gang etter de sterke reaksjonene Jacques Chiraque og Frankrike fikk etter at de fullførte fem av sine syv planlagte prøvesprengninger på Mururoa i Stillehavet i 1995/96. Avtalen ville sette grenser for prøvesprengningene og forby de forsøkene der økosystem, natur og befolkning sto i fare. Bill Clinton sa til og med da han skrev under avtalen på vegne av statene at; "Verden er i ferd med å virkeliggjøre en drøm". Er det ikke litt ironisk og ikke minst umoralsk at de, USA, nettopp har utført sprengninger til tross for avtalen. Det er selvfølgelig viktig å få frem at de "subkritiske sprengningene" som her ble utført strider ikke med prøvestansavtalen, ikke dersom du leser den i hverfall. Men det er stikk i strid med målet de jobber for. Det at USA, antakeligvis den største atommakta , utfører slike sprengninger gir helt klart uheldige signaler til de andre atomnasjonene. Russland og Kina for eksempel har allerede lagt detaljerte planer om å gjennomføre slike prøvesprengninger selv.

 

I dag finnes det syv erklærte atommakter; USA er godt presentert med nærmere ni hundre sprengninger, like etter kommer Sovjet/Russland og hakk i hæl følger Frankrike, Storbritannia, Kina, India og Israel. India sprengte sin siste atombombe i sommer, og Pakistan var ikke sent ute med sin første prøvesprengning like etter. Disse to landene, og særlig India, nekter å skrive under på FNs avtale om prøvesprengningsstans. Grunnen er at de ikke vil miste muligheten til å være/bli en atommakt, og så lenge de ikke skriver under vil det være vanskelig å få ballen til å rulle. Stor nasjoner, som USA og Russland ønsker ikke å nedruste dersom de vet at nye land dukker opp med sine nye kjernefysiske våpen. For de fleste nasjoner, om de skriver under avtalen eller ei, vil nok atomvåpner være siste utvei dersom det skulle oppstå uroligheter.

 

Men så spør man seg; hva vil skje dersom det bryter ut krig nå, og dersom atomvåpnene blir tatt i bruk? I dag finnes det nok atomvåpen til å utrydde alt av liv på jorda. Ei atombombe har omtrent en million ganger større ødeleggelseskraft enn de største konvensjonelle våpnene - de ødelegger så mye grundigere enn vanlige våpen som brukes. Skadevirkningene etter kjernefysiske våpen er enorme. Det første som skjer etter at ei atombombe treffer bakken, er trykkbølger, enorme varmbølger og radioaktiv stråling. Dette fører til dødsfall, både direkte og indirekte. Indirekte fordi bygninger faller sammen og utallige branner vil starte…og mange vil nok dø fordi alt teknisk utstyr(sykehusene for eksempel) blir ødelagt av stråling og elektromagnetiske bølger. Brukes flere kjernefysiske våpen samtidig vil det resultere i store klimatiske endringer og miljøskader som kan ta mange tusen år å rette på. Ettersom miljøet pådrar seg så store skader sier det seg selv at økosystemene blir totalt ødelagte, noe som vil betyr at dyr og planter vil inneholde for mye radioaktivitet og de aller fleste vil nok dø. Vannet vil også bli forurenset - og da står ofrene der uten verken mat eller drikke. Med vannforurensinga og alle de døde menneskene og dyra kommer også infeksjoner og epidemier. Mange vil nok dø av infeskjoner og sykdom etter kort tid. På lang sikt vil det være ganske stor kreftfare for de overlevende, dette begrunnes med at immunforsvaret deres er kraftig svekka etter i kjernekraftsulykke. I tillegg er det stor risiko for genetiske feil.

Legg inn din oppgave!

Vi setter veldig stor pris på om dere gir en tekst til denne siden, uansett sjanger eller språk. Alt fra større prosjekter til små tekster. Bare slik kan skolesiden bli bedre!

Last opp stil